Ana içeriğe geç

facebook youtube twitter
Hollandalı Gurbetçiler

HOLLANDACA DÖNÜŞLÜ ve DÖNÜŞÜMLÜ ZAMİRLER

Konu

#1
HOLLANDACA DÖNÜŞLÜ ve DÖNÜŞÜMLÜ ZAMİRLER


Türkçe’de yüklemin bildirdiği eyemden öznenin etkilendiğini bildiren fiil çatısına dönüşlü fiiller denir. Dönüşlü fiillerde -(I)n eki fiilin özneye dönüşlü olduğunu belirtir, yani kendisine dönüşlü. Dönüşümlü fiillerde -(I)ş eki fiilin iki yada daha fazla şahıs veya konu arasında oluştuğunu belirtir, yani birbirlerine dönüşümlü.

yıkamak wassen yıkanmak / zich wassen
dövmek slaan dövüşmek / elkaar slaan

HOLLANDACA  DÖNÜŞ LÜ ZAMİRLER
Hollandaca’da dönüşlü fiiller (=wederkerende werkwoorden) me, je, u, zich, ons, jullie zamirleriyle (=wederkerende, reflexieve voornaamwoorden) birlikte kullanılırlar. Dönüşlü fiiller dönüşlü zamirleriyle öğrenilmelidir.

zich vergissen yanılmak
zich schamen utanmak
zich bemoeien met -(y)E karışmak

Dönüşlü zamirin kullanışı:

 TEKİL 1. şahıs 
 1. ik ………… me
 2. jij ………… je
 2. u ………… zich, u
 3. hij ………… zich
 3. zij ………… zich
 
 ÇOĞUL 1. şahıs 

 1. wij ………… ons
 2. jullie………… je
 3. zij ………… zich
 o.t.t yıkanıyorum Æ ik was me
 o.v.t yıkanıyordun Æ jij waste je
 v.t.t yıkandı Æ hij/zij heeft zich gewassen
Ik schaam me. Utanıyorum.
Hij schaamt zich voor zijn daden. O yaptıklarından dolayı utanç duyuyor.
Ik heb me in haar vergist. Onun hakkında yanıldım.
Zij hebben zich vergist. Yanıldılar.
Hij bemoeide zich met alles. Herşeye karışıyordu.
We hebben ons de hele nacht Tüm gece eğlendik.

vermaakt.

 De minister bevindt zich in het Bakan yurt dışında bulunuyor.
 Ik heb mijn paspoort niet bij me. Pasaportum üzerimde değil.
 Trek de deur naar je toe. Kapıyı kendine doğru çek.
 Wij moeten ons niet druk maken Canımızı sıkmamalıyız.
 zich schamen = utan- | de daad = iş, eylem | zich vergissen = yanıl- |
 zich bemoeien = karış- | zich vermaken = eğlen- | de minister = bakan |
 zich bevinden = bulun- | het buitenland = yurt dışı | het paspoort = pasaport |
 bij zich hebben = üzerinde ol- | de deur = kapı |
 naar zich toe trekken = kendine doğru çek- | zich druk maken = yaygara
İmage
Alıntı

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da
Task