FLEMENKÇE & TÜRKÇE DERS FLEMENKÇE « YAZILI DERSLER HOLLANDACA DÖNÜŞLÜ ZAMİRLERİN CÜMLEDEKİ YERİ

HOLLANDACA DÖNÜŞLÜ ZAMİRLERİN CÜMLEDEKİ YERİ

HOLLANDACA DÖNÜŞLÜ ZAMİRLERİN CÜMLEDEKİ YERİ

 
  • 0 Oy - 0 Ortalama
 
Sahin
Forum Kurucusu
856
16-02-2016:17:20
#1
HOLLANDACA DÖNÜŞLÜ ZAMİRLERİN CÜMLEDEKİ YERİ
 
Kurallı cümlelerde: çekimli fiilden sonra.
 
 Ferit scheert zich elke ochtend. Ferit her sabah tıraş olur.
 Ik herinnerde me zijn naam niet. Onun ismini hatırlamıyordum.
 Hij bemoeit zich niet met andermans Başkalarının işlerine karışmıyor.

 zich scheren = tıraş ol- | de ochtend = sabah | zich herinneren = hatırla- |
 de naam = isim- | zich bemoeien met = -(y)E karış- | andermans = başkalarının |
 de zaak = iş

Soru ve devrik cümlelerinde: özneden sonra.

 Wanneer geef jij je voor die nieuwe cursus op? Ne zaman yeni kursa kayıt olacaksın?
 Elke ochtend scheert Ferit zich. Her sabah Ferittıraş oluyor.
 zich opgeven voor = -(y)E kayıt ol- | de cursus = kurs
 Dönüşlü fiillerin bazıları her zaman dönüşlüdür bazıları da arada sırada.

 Kıyaslayınız:
Ik was me met zeep. Sabunla yıkanıyorum.
Ik was mijn trui. Kazağımı yıkıyorum.
 
Hij snijdt zich aan het mes. Parmağını bıçakla kesiyor.
 {Kendisini bıçağa kesiyor}.
Hij snijdt het vlees. Eti kesiyor.
 zich wassen = yıkan- | de zeep = sabun | wassen = yıka- | de trui = kazak |
 zich snijden = kendini kes- | het mes = bıçak | snijden = kes- | het vlees = et

 Bu fiillerde zelf vurgu olarak kullanılabilinir:
 “Ik was mezelf.” zei het jongetje tegen zijn moeder. Çocuk annesine “Kendimi yıkıyorum.” diyordu.
 (er + edat) kombinasyonunda (=voornaamwoordelijke bijwoorden, er zarfı çekimli fiil ve dönüşlü zamir arasında da kullanılabilinir.

 Hij wond zich erover op. {onun hakkında} heyecanlanıyordu.
 Hij wond er zich over op. “ “ “

HOLLANDACA DÖNÜŞÜMLÜ ZAMİRLER
Hollandaca’da fiil dönüşümlü (=wederkerig, reciproque voornaamwoord) ise elkaar zamiri kullanılır.

dövüşmek / elkaar slaan
Elkaar dönüşümlü zamirini kullanabilmek için iki yada daha fazla şahıs veya konu olması gerek demiştik. Ondan bu cümlelerde özne her zaman çoğul olur.

 Wij kennen elkaar al lang. Uzun zamandır tanışıyoruz.
 We hebben elkaar een paar keer ontmoet. Bir kaç kez karşılaştık.

 
Ze schrijven elkaar lange brieven. Birbirlerine uzun mektuplar yazıyorlar {yazışıyorlar}.
In de trein groeten de mensen elkaar niet. Trende insanlar selamlaşmazlar.

 elkaar kennen = tanış- | elkaar ontmoeten = karşılaş- | paar = bir kaç | de keer = kez | elkaar schrijven = yazış- |lang = uzun | de brief = mektup | de trein = tren | elkaar groeten = selamlaş- | de mens = insan

 Je yada ze belgisiz zamirler olarak kullanılırsa çekimli fiil tekilde kullanılır.
 Je kunt elk aar nauwelijks verstaan. Birbirini nerdeyse işitemiyorsun.
 
 nauwelijks = nerdeyse | elkaar verstaan = birbirini işit-, anla-
 achter elkaar peş peşe, arka arkaya
 bij elkaar bir araya; beraber, hepsi birden
 door elkaar karışık
 in elkaar iç içe
 met elkaar b i r l i k t e 
 onder elkaar alt alta; bir arada, kendileri arasında
 op elkaar üst üste
 uit elkaar birbirinden
 De auto’s staan achter elkaar. Arabalar arka arkaya duruyor.
 Wij komen morgen voor de vergadering bij elkaar. Toplantı için yarın bir araya geleceğiz.
 Zij wandelen met elkaar. Birlikte dolaşıyorlar.
 Mannen onder elkaar zijn net kinderen. Erkekler bir arada çocuk gibidir.

De borden zijn op elkaar gestapeld. Tabaklar üst üste dizilmiş.
De politie heeft twee vechtenden uit elkaar gehaald. Polis dövüşen iki kişiyi birbirinden ayırdı.

de auto = araba | staan = dur- | de vergadering = toplantı | wandelen = dolaş- | de man = adam | net = gibi | het kind = çocuk | het bord = tabak | stapelen = diz- | de politie = polis | vechten = dövüş- | uit elkaar halen = birbirinden ayır Elkaar ile birçok deyimler vardır.

 Ik haal die twee altijd door elkaar. Onların ikisini hep karıştırırım.
 Zij heeft haar bed zelf in elkaar gezet. Yatağını kendisi kurdu.
 Wij zijn onder elkaar, zeg het maar! Kendi aramızdayız, anlat!
 Zij zijn uit elkaar gegaan, weet je dat niet? Ayrıldılar, {onu} bilmiyor musun?
 
 Het komt voor elkaar! Ga maar! Hal olacaktır! Gidebilirsin!
 door elkaar halen = karıştır- | in elkaar zetten = kur- | uit elkaar gaan = ayrıl- | voor elkaar komen = hal ol-

 Cümle yapısı:
1. nesne zamirdir
2. dönüşlü zamir
 
 özne – çekimli fiil – 1. zaman – nesne – niet – ikinci fiil (mastar) – edat grubu
 2. tarz – ortaç
 3. yer – ön ek
 edatlı/ edatsız edatlı (şahıs zamiri)

ÖM ile soru cevaplamiyoruz! Forum'a yazın cevaplardan herkes yararlansın!
Sahin
16-02-2016:17:20 #1

HOLLANDACA DÖNÜŞLÜ ZAMİRLERİN CÜMLEDEKİ YERİ
 
Kurallı cümlelerde: çekimli fiilden sonra.
 
 Ferit scheert zich elke ochtend. Ferit her sabah tıraş olur.
 Ik herinnerde me zijn naam niet. Onun ismini hatırlamıyordum.
 Hij bemoeit zich niet met andermans Başkalarının işlerine karışmıyor.

 zich scheren = tıraş ol- | de ochtend = sabah | zich herinneren = hatırla- |
 de naam = isim- | zich bemoeien met = -(y)E karış- | andermans = başkalarının |
 de zaak = iş

Soru ve devrik cümlelerinde: özneden sonra.

 Wanneer geef jij je voor die nieuwe cursus op? Ne zaman yeni kursa kayıt olacaksın?
 Elke ochtend scheert Ferit zich. Her sabah Ferittıraş oluyor.
 zich opgeven voor = -(y)E kayıt ol- | de cursus = kurs
 Dönüşlü fiillerin bazıları her zaman dönüşlüdür bazıları da arada sırada.

 Kıyaslayınız:
Ik was me met zeep. Sabunla yıkanıyorum.
Ik was mijn trui. Kazağımı yıkıyorum.
 
Hij snijdt zich aan het mes. Parmağını bıçakla kesiyor.
 {Kendisini bıçağa kesiyor}.
Hij snijdt het vlees. Eti kesiyor.
 zich wassen = yıkan- | de zeep = sabun | wassen = yıka- | de trui = kazak |
 zich snijden = kendini kes- | het mes = bıçak | snijden = kes- | het vlees = et

 Bu fiillerde zelf vurgu olarak kullanılabilinir:
 “Ik was mezelf.” zei het jongetje tegen zijn moeder. Çocuk annesine “Kendimi yıkıyorum.” diyordu.
 (er + edat) kombinasyonunda (=voornaamwoordelijke bijwoorden, er zarfı çekimli fiil ve dönüşlü zamir arasında da kullanılabilinir.

 Hij wond zich erover op. {onun hakkında} heyecanlanıyordu.
 Hij wond er zich over op. “ “ “

HOLLANDACA DÖNÜŞÜMLÜ ZAMİRLER
Hollandaca’da fiil dönüşümlü (=wederkerig, reciproque voornaamwoord) ise elkaar zamiri kullanılır.

dövüşmek / elkaar slaan
Elkaar dönüşümlü zamirini kullanabilmek için iki yada daha fazla şahıs veya konu olması gerek demiştik. Ondan bu cümlelerde özne her zaman çoğul olur.

 Wij kennen elkaar al lang. Uzun zamandır tanışıyoruz.
 We hebben elkaar een paar keer ontmoet. Bir kaç kez karşılaştık.

 
Ze schrijven elkaar lange brieven. Birbirlerine uzun mektuplar yazıyorlar {yazışıyorlar}.
In de trein groeten de mensen elkaar niet. Trende insanlar selamlaşmazlar.

 elkaar kennen = tanış- | elkaar ontmoeten = karşılaş- | paar = bir kaç | de keer = kez | elkaar schrijven = yazış- |lang = uzun | de brief = mektup | de trein = tren | elkaar groeten = selamlaş- | de mens = insan

 Je yada ze belgisiz zamirler olarak kullanılırsa çekimli fiil tekilde kullanılır.
 Je kunt elk aar nauwelijks verstaan. Birbirini nerdeyse işitemiyorsun.
 
 nauwelijks = nerdeyse | elkaar verstaan = birbirini işit-, anla-
 achter elkaar peş peşe, arka arkaya
 bij elkaar bir araya; beraber, hepsi birden
 door elkaar karışık
 in elkaar iç içe
 met elkaar b i r l i k t e 
 onder elkaar alt alta; bir arada, kendileri arasında
 op elkaar üst üste
 uit elkaar birbirinden
 De auto’s staan achter elkaar. Arabalar arka arkaya duruyor.
 Wij komen morgen voor de vergadering bij elkaar. Toplantı için yarın bir araya geleceğiz.
 Zij wandelen met elkaar. Birlikte dolaşıyorlar.
 Mannen onder elkaar zijn net kinderen. Erkekler bir arada çocuk gibidir.

De borden zijn op elkaar gestapeld. Tabaklar üst üste dizilmiş.
De politie heeft twee vechtenden uit elkaar gehaald. Polis dövüşen iki kişiyi birbirinden ayırdı.

de auto = araba | staan = dur- | de vergadering = toplantı | wandelen = dolaş- | de man = adam | net = gibi | het kind = çocuk | het bord = tabak | stapelen = diz- | de politie = polis | vechten = dövüş- | uit elkaar halen = birbirinden ayır Elkaar ile birçok deyimler vardır.

 Ik haal die twee altijd door elkaar. Onların ikisini hep karıştırırım.
 Zij heeft haar bed zelf in elkaar gezet. Yatağını kendisi kurdu.
 Wij zijn onder elkaar, zeg het maar! Kendi aramızdayız, anlat!
 Zij zijn uit elkaar gegaan, weet je dat niet? Ayrıldılar, {onu} bilmiyor musun?
 
 Het komt voor elkaar! Ga maar! Hal olacaktır! Gidebilirsin!
 door elkaar halen = karıştır- | in elkaar zetten = kur- | uit elkaar gaan = ayrıl- | voor elkaar komen = hal ol-

 Cümle yapısı:
1. nesne zamirdir
2. dönüşlü zamir
 
 özne – çekimli fiil – 1. zaman – nesne – niet – ikinci fiil (mastar) – edat grubu
 2. tarz – ortaç
 3. yer – ön ek
 edatlı/ edatsız edatlı (şahıs zamiri)


ÖM ile soru cevaplamiyoruz! Forum'a yazın cevaplardan herkes yararlansın!

 
  • 0 Oy - 0 Ortalama
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi