Ana içeriğe geç

facebook youtube twitter
Hollandalı Gurbetçiler

Hollandaca Edatlar

Konu

#1
Hollandaca EdatlarBir yabancı dilde edat kullanımı, edatın deyimin bir parçası olması sebebiyle her zaman zordur. Dolayısı ile, sadece anlamlarıni değil kullanımlarına örnekler de vereceğiz. Sabit edatlı filler (phrasal verb) olarak adlandırılan bir çok fiilin sabit edatı olduğuna dikkat ediniz.

aan Ik zit aan tafel.
Masada oturuyorum.
Er is iemand aan de deur.
Kapıda biri var.
De foto hangt aan de muur.
Resim duvarda asılı duruyor.
Ik geef het boek aan jou.
Kitabı sana veriyorum.
achter Hij staat achter een boom.
Ağacın arkasında duruyor.
behalve Hij kan altijd behalve vandaag.
Bugün hariç hergün müsait.
beneden West-Nederland ligt beneden zeeniveau.
Hollanda’nın batısı deniz seviyesinin altında.
bij Ik was bij de boekwinkel.
Kitapçıdaydim.
Ik wacht bij de ingang.
Girişte bekliyorum.
Ik woon (vlak) bij de universiteit.
Üniversite yakınında oturuyorum
Ik heb een boek bij me.
Yanımda bir kitap var.
Ik woon bij mijn tante.
Teyzemin yanında kalıyorum.
binnen Ik ben binnen een uur klaar.
Bir saat içinde hazırım.
boven Hij woont boven een winkel.
Bir dükkanın üstünde oturuyor.
Oost-Nederland ligt boven zeeniveau.
Hollanda’nin doğu kısmı deniz seviyesinin üzerinde.
Het is boven de 35 graden.
Sıcaklık 35 derecenin üzerinde.
buiten Hij is buiten gevaar.
O tehlike dışında.
Ik woon buiten de stad.
Şehir dışında oturuyorum.
dankzij Ik heb dit boek dankzij jou.
Senin sayende bu kitaba sahibim.
door Hij is door een auto aangereden.
Ona arava çarpmış. (Araba tarafından çarpılmış).
Ik loop door het bos.
Ormanın içinden yürüyorum.
gedurende Gedurende het weekend heb ik vrij.
Hafta sonu boyunca boşum.
in Ik ben in de keuken.
Mutfaktayım.
Ik moet dit in het Engels vertalen.
Bunu İngilizceye tercüme etmeliyim.
Er zitten veel mensen in de bus
Otobüste birçok insane oturuyor.
langs Hij loopt langs de rivier.
Nehir boyunca yürüyor.
met Ik kom met de fiets.
Bisikletle geleceğim.
Ik kom met Kerstmis.
Noel’de geleceğim.
Ik wil koffie met suiker.
Şekerli kahve istiyorum .
na Na u!
Sizden sonra!
Na de winter ga ik naar Parijs.
Kıştan sonra Paris’e gidiyorum.
naar Hij gaat naar Amsterdam.
Amsterdam’a gidiyor.
De trein naar Parijs vertrekt nu.
Paris’e giden tren şimdi kalkıyor.
naast Ik zit naast een student.
Bir öğrencinin yanında oturuyorum.
om Wij zitten om de tafel.
Masanın etrafında oturuyoruz.
Ik kom om 12 uur.
Saat 12’de geleceğim.
onder Wij praten veel onder het eten.
Akşam yemeği boyunca çok konuşuyoruz.
De kat zit onder de tafel.
Kedi masanın altında oturuyor.
Dat kost onder de 5 euro.
Şunun fiyatı 5 euronun altında.
op Ik heb geen geld op de bank.
Bankada hiç param yok
De koffie staat op tafel.
Kahve masanın üzerinde duruyor .
over Ik lees een boek over Erasmus.
Erasmus hakkında bir kitap okuyorum.
Ik loop over een brug.
Bir köprü üzerinde yüruyorum.
Ik kom over een uur.
Bir saat içinde gelirim.
Hij is over de veertig.
Kırkın üzerinde.
per Deze tomaten kosten 1 euro per kilo.
Bu domateslerin kilosu 1 euro.
Reizen per trein is comfortabel.
Trenle yolculuk etmek rahat.
rond Wij zitten rond het vuur.
Ateşin etrafında oturuyoruz.
sinds Hij studeert sinds 2004.
2004’den beri öğrenci.
te Dit huis is te huur.
Bu ev kiralık (kiralamak için).
Ik ben geboren te Utrecht.
Utrecht’te doğdum.
tegen Hij leunt tegen de muur.
Duvara doğru yaslanıyor.
Hij stemt tegen dit voorstel.
Bu öneriye karşı oy kullanacak.
Hij is heel aardig tegen mij.
Bana karşı çok iyi.
tegenover Ik woon tegenover het station.
İstasyonun karşisinda oturuyorum.
tijdens Tijdens de zomer kom ik.
Yazın geleceğim .
tot Ik wacht tot 12 uur.
12’ye kadar bekleyeceğim.
Deze trein rijdt tot Leiden.
Bu tren Leiden’a kadar gidiyor.
Tot ziens!
Görüşmek üzere!
tussen De trein staat stil tussen Leiden en Den Haag.
Tren Leiden ile Den Haag arasında harektsiz duruyor.
Er is een verschil tussen A en B.
A ve B arasında bir fark var.
uit Hij stapt uit de trein.
Trenden iniyor.
Ik kom uit Nederland.
Hollanda’danım.
De kat springt uit het raam.
Kedi pencereden dışarı atlıyor
van Hij werkt van 9 tot 5.
9’dan 5’e çalışıyor.
Hij is de zoon van Jan.
O, Jan’ın oğlu.
Dat is aardig van je.
<Çok naziksin> .
vanaf Ik werk vanaf 2000.
2000’den itibaren çalışıyorum.
vanwege Ik kan niet slapen vanwege de muggen.
Sivrisinekler yüzünden uyuyamıyorum.
via Ik ga via Rome naar Parijs.
Rona üzerinden Paris’e gideceğim.
volgens Volgens mij gaat het regenen.
Bana göre yağmur yağacak.
Alles gaat volgens plan.
Her şey plana göre gidiyor.
voor Ik ben voor 6 uur klaar.
Saat 6’dan önce hazır olacağım.
Ik kom voor jou.
Senin için burdayım.
Ik sta voor het huis.
Evin önünde duruyorum.
voorbij Hij rijdt voorbij Leiden.
Leiden’dan geçerek gidiyor.
zonder De reis verloopt zonder problemen.
Gezi problemsiz devam ediyor.

Sabit edatlı fiiller (phrasal verbs)
Sadece birkaç örnek verelim:
beginnen met ile başlamak
denken aan -i düşünmek
gaan naar -e gitmek
geven aan - e vermek
helpen met -e yardım etmek
houden van sevmek, hoşlanmak
kijken naar -e bakmak
lachen om -e gülmek
luisteren naar -i dinlemek
stoppen met -i bırakmak
trek hebben in canı istemek (yiyecek)
vragen aan -e sormak
wachten op -i beklemek
zin hebben in canı istemek (bir şey)
İmage
Alıntı

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da
Task