Ana içeriğe geç

facebook youtube twitter
Hollandalı Gurbetçiler

Hollandaca Felemenkçe | Düzensiz Fiiler ve Sorular: şimdiki zaman

Konu

#1
Hollandaca Felemenkçe| Düzensiz Fiiler ve Sorular: şimdiki zaman
 
a. -en yerine -n ile biten fiiller

Bu durum şu filleri ilgilendirir: gaan (gitmek), slaan (vurmak), staan (ayakta
durmak/ayağa kalkmak), doen (yapmak) and zien (görmek).

Fiil kökünü bulmak için -n atılır. Diğer basamklar, düzenli fiiller için izlenen basamaklar ile aynıdır:

1. gaan slaan staan doen zien
2. gaa- slaa- staa- doe- zie-
3. ga sla sta doe zie

ve:

ik ga sla sta doe zie
je/jij, u gaat slaat staat doet ziet
hij, ze/zij, het gaat slaat staat doet ziet
we/wij gaan slaan staan doen zien
jullie gaan slaan staan doen zien
ze/zij gaan slaan staan doen zien
fakat: ga je sla je sta je doe je zie je

b. Komen
Komen (gelmek) fiili, tekil olduğu durumda kısa, çoğul olduğu durumda ise uzun sesliye (o) sahiptir:
ik kom
je/jij, u komt
hij, ze/zij, het komt
we/wij komen
jullie komen
ze/zij komen

c. Zijn ve hebben
Zijn (olmak) ve hebben (sahip olmak) filleri de düzensiz fiillerdir:

ik ben heb
je/jij, u bent hebt
hij, ze/zij, het is heeft
we/wij zijn hebben
jullie zijn hebben
ze/zij zijn hebben

Dikkat: u için, hebben fiilinin hem ikinci tekil hem de üçüncü tekil şahıs halleri
kullanılabilir: u hebt ve u heeft.

d. Modal fiiler
Düzensiz fiilerin son kısmı şu modal fiillerden oluşturur: kunnen (-abilmek/-ebilmek), zullen (-ecek/-acak (kural, yasa, emir, söz belirtir)), mogen (-ebilmek (olasılık, izin belirtir )) and willen (istemek). 

Bu fillerin şimdiki zamanda iki halleri vardır: tekil ve çoğul halleri:

ik kan zal mag wil
je/jij, u kan zal mag wil
hij, ze/zij, het kan zal mag wil
we/wij kunnen zullen mogen willen
jullie kunnen zullen mogen willen
ze/zij kunnen zullen mogen willen

Ikinci tekil şahıs durumda, bu fiillerin -t ile biten, özellikle resmin yazım dilinde tercih edilen düzenli halleri de bulunmaktadır:
je/jij, u kunt zult - wilt
Moeten (zoründa olmak) modal fiili, daha önce de gördüğümüz gibi, geçmiş zamanda düzenlidir.
Modal fillerin her zaman te’ siz olarak bir mastar fiil ile birlikte kullanılmasına dikkat ediniz. 

Kullanılan mastar cümlenin sonunda yer alır:
Ik kan goed zwemmen. Ben iyi yüzebilirim.
Ik zal je morgen bellen. Ben sana yarın telefon edeceğim.
Ik wil dit boek lezen. Ben bu kitabı okumak istiyorum.
İmage
Alıntı

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da
Task