FLEMENKÇE & TÜRKÇE DERS FLEMENKÇE « YAZILI DERSLER Hollandaca / Felemenkçe Gramer ve Cümle Yapısı hakkında bilgiler.

Hollandaca / Felemenkçe Gramer ve Cümle Yapısı hakkında bilgiler.

Hollandaca / Felemenkçe Gramer ve Cümle Yapısı hakkında bilgiler.

 
  • 0 Oy - 0 Ortalama
 
Sahin
Forum Kurucusu
856
16-02-2016:18:07
#1
Hollandaca Gramer ve Cümle  Yapısı

Aşağıdaki örnek cümlere tercüme yaparken iyi dikkat ediniz!
 
 1. Çarsı üzerinden eve gidiyorum. Ik ga naar huis via het winkelcentrum.
 
 I. fiil cümlesi yüklem: git- = gaan
 II. özne ben = ik + ç.f. ik ga
 III. üzerinden = via; -(y)E = naar
 IV. özne + ç.f. + yer 
 Ik ga naar huis via het winkelcentrum
 
 2. Kime mektup yazdınız? Aan wie heeft u een brief geschreven?
 - Eğitim bakanlığına. - Aan het ministerie van onderwijs.
 
 I. fiil cümlesi yüklem: yaz- = schrijven
 II. Tamamlanmış şimdiki zaman (v.t.t.)
 III. özne siz = u + ç.f. … ortaç u heeft … geschreven
 IV. -(y)E yaz- = schrijven aan
 Yazılan şahıs olduğu için wie soru zamiri.
 V. edat + soru zamiri + ç.f. + özne + nesne + ortaç 

 Aan wie heeft u een brief geschreven?
 
 3. Geçen hafta onu (= mektubunu) Vorige week heb ik hem (= je brief)
 ona (= abime) verdim. aan hem (= mijn broer) gegeven.
 
 I. fiil cümlesi yüklem: ver- = geven
 II. Tamamlanmış şimdiki zaman (v.t.t.)
 III. özne ben = ik + ç.f. … ortaç ik heb … gegeven
 IV. zaman + ç.f. + özne + nesne + dolaylı nesne + ortaç 
 Vorige week heb ik hem (= je brief) aan hem (= mijn broer) gegeven.
 
 4. Bazı insanlar halen ergen Sommige mensen gedragen zich
 {delikanlılar} gibi davranırlar. nog als pubers.
 
 I. fiil cümlesi yüklem: davran- = zich gedragen
 II. özne bazı insanlar = sommige mensen + ç.f. sommige mensen gedragen zich
 III. özne + ç.f. + dönüşlü zamir + zaman + nesne  Sommige mensen gedragen zich nog als pubers.
 
 5. Evleri satılması gerek. Hun huis moet verkocht worden.
 
 I. fiil cümlesi yüklem: satılmak gerek- = verkocht moeten worden
 II. sat-ıl-mak= verkocht worden
 III. özne evleri = hun huis + ç.f. … mastar hun huis moet … verkocht worden
 IV. özne + ç.f. + mastar 
 Hun huis moet verkocht worden.
 
 Alıştırma 
 Hasan komşusuna anlatıyor:
1. Bu hafta sonu arabayla Türkiye’ye izine gideceğim.
2. {o} Uçakla yaklaşık 2000 euro tutuyor.
3. Arabayla Türkiye’ye [gitmek] çok ucuz.
4. Dördümüz arabada Avupa’nın içinden seyehat edeceğiz.
5. {o} Bavullarımız {ile} bagajımızda, çocuklar arkada ve eşim yanımda zor olmamalı.
6. Sabah saat 4 civarı hareket edeceğiz.
7. Üç saat içinde Almanya’ya varırız.
8. Almanya üzerinden Avusturya’ya geçeceğim.
9. Avusturya’da Alp dağlarından geçeceğiz {süreceğiz}.
10. Daha hiç İtalya’ya gitmedim {İtalya’da bulunmadım}.
11. Orada kaybolmamak için İtalya’nın yol haritasını aldım.
12. Ve belki bir kaç gün İtalya’da kalabiliriz.
13. Feribotla Yunanistana geçmeyi düşünüyorum.
14. İkibin kilometre ve 3 günden sonra Türkiye’ye ulaşacağız.
15. Üç hafta Türkiye’de kalacağız.
16. Bir hafta boyunca Ankara’da akrabalarımızı ziyaret edeceğiz.
17. Sonra 2 hafta civarı güneyde kalacağız.
18. {o} İnşallah çok güzel tatil olacak.
19. Okullar başlamadan önce de geri döneceğiz.
20. Sana Türkiye’den mektup yollarım {yollayacağım}.

 komşu de buur•man
 -(y)E anlat- ver•tel•len aan

1. hafta sonu het week•end (de weekends)
 araba de auto (m; de auto’s)
 izin de va•kan•tie (v; de vakanties)
 izine git- op vakantie gaan
2. uçak het vlieg•tuig (de vliegtuigen)
yaklaşık haast
 tut- kos•ten
3. çok heel
 ucuz goed•koop
4. dördümüz met z’n vieren
Avupa het Eu•ro•pa
seyehat et- rei•zen
5. bavul de kof•fer (m; de koffers)
 bagaj de kof•fer•bak (m; de kofferbakken)
 çocuk het kind (de kinderen)
 arkada ach•ter•in Æ yer belirten zarf
 eş de vrouw (v; de vrouwen)
 yan naast
 yanımda naast me
 zor moei•lijk
 ol- zijn (was; geweest)
6. sabah ‘s och•tends 
 hareket et- ver•trek•ken
7. Almanya het Duits•land
 -(y)E var- be•rei•ken
8. Avusturya het Oos•ten•rijk
 -(y)E geç- gaan naar
9. Alp dağları de Al•pen
sür- rij•den
10. daha nog
hiç … mE° nooit
İtalya het Ita•lië
 -DE bulun- zijn in bir yerde bulunmayı belirtir
11. orada daar
 kaybol- ver•dwa•len
 yol haritası de we•gen•kaart (de wegenkaarten)
 al- ko•pen
12. belki mis•schien
 bir kaç en•kel
 gün de dag (m; de dagen)
 kal- blij•ven
13. feribot de veer•boot (de veerboten)
 Yunanistan het Grie•ken•land
 -(y)E geç- over•ste•ken naar
 düşüncesinde ol- van plan zijn
14. kilometre de ki•lo•me•ter (m; de kilometers)
 -(y)E ulaş- be•rei•ken
15. hafta de week (de weken)
16. boyunca lang
 akraba de fa•mi•lie (v; de families)
 -(y)I ziyaret et- be•zoe•ken
17. sonra daar•na
 civarı on•ge•veer
 güney het zui•den
 kal- ver•blij•ven
18. inşallah ho•pe•lijk
 tatil de va•kan•tie (v; de vakanties)
 ol- wor•den
19. okul de school (de scholen)
 başla- be•gin•nen
 -mEdEn önce voordat 
 dE en
 geri dön- te•rug•ke•ren
20. mektup de brief (m; de brieven)
 -(y)E yolla- stu•ren naar

ÖM ile soru cevaplamiyoruz! Forum'a yazın cevaplardan herkes yararlansın!
Sahin
16-02-2016:18:07 #1

Hollandaca Gramer ve Cümle  Yapısı

Aşağıdaki örnek cümlere tercüme yaparken iyi dikkat ediniz!
 
 1. Çarsı üzerinden eve gidiyorum. Ik ga naar huis via het winkelcentrum.
 
 I. fiil cümlesi yüklem: git- = gaan
 II. özne ben = ik + ç.f. ik ga
 III. üzerinden = via; -(y)E = naar
 IV. özne + ç.f. + yer 
 Ik ga naar huis via het winkelcentrum
 
 2. Kime mektup yazdınız? Aan wie heeft u een brief geschreven?
 - Eğitim bakanlığına. - Aan het ministerie van onderwijs.
 
 I. fiil cümlesi yüklem: yaz- = schrijven
 II. Tamamlanmış şimdiki zaman (v.t.t.)
 III. özne siz = u + ç.f. … ortaç u heeft … geschreven
 IV. -(y)E yaz- = schrijven aan
 Yazılan şahıs olduğu için wie soru zamiri.
 V. edat + soru zamiri + ç.f. + özne + nesne + ortaç 

 Aan wie heeft u een brief geschreven?
 
 3. Geçen hafta onu (= mektubunu) Vorige week heb ik hem (= je brief)
 ona (= abime) verdim. aan hem (= mijn broer) gegeven.
 
 I. fiil cümlesi yüklem: ver- = geven
 II. Tamamlanmış şimdiki zaman (v.t.t.)
 III. özne ben = ik + ç.f. … ortaç ik heb … gegeven
 IV. zaman + ç.f. + özne + nesne + dolaylı nesne + ortaç 
 Vorige week heb ik hem (= je brief) aan hem (= mijn broer) gegeven.
 
 4. Bazı insanlar halen ergen Sommige mensen gedragen zich
 {delikanlılar} gibi davranırlar. nog als pubers.
 
 I. fiil cümlesi yüklem: davran- = zich gedragen
 II. özne bazı insanlar = sommige mensen + ç.f. sommige mensen gedragen zich
 III. özne + ç.f. + dönüşlü zamir + zaman + nesne  Sommige mensen gedragen zich nog als pubers.
 
 5. Evleri satılması gerek. Hun huis moet verkocht worden.
 
 I. fiil cümlesi yüklem: satılmak gerek- = verkocht moeten worden
 II. sat-ıl-mak= verkocht worden
 III. özne evleri = hun huis + ç.f. … mastar hun huis moet … verkocht worden
 IV. özne + ç.f. + mastar 
 Hun huis moet verkocht worden.
 
 Alıştırma 
 Hasan komşusuna anlatıyor:
1. Bu hafta sonu arabayla Türkiye’ye izine gideceğim.
2. {o} Uçakla yaklaşık 2000 euro tutuyor.
3. Arabayla Türkiye’ye [gitmek] çok ucuz.
4. Dördümüz arabada Avupa’nın içinden seyehat edeceğiz.
5. {o} Bavullarımız {ile} bagajımızda, çocuklar arkada ve eşim yanımda zor olmamalı.
6. Sabah saat 4 civarı hareket edeceğiz.
7. Üç saat içinde Almanya’ya varırız.
8. Almanya üzerinden Avusturya’ya geçeceğim.
9. Avusturya’da Alp dağlarından geçeceğiz {süreceğiz}.
10. Daha hiç İtalya’ya gitmedim {İtalya’da bulunmadım}.
11. Orada kaybolmamak için İtalya’nın yol haritasını aldım.
12. Ve belki bir kaç gün İtalya’da kalabiliriz.
13. Feribotla Yunanistana geçmeyi düşünüyorum.
14. İkibin kilometre ve 3 günden sonra Türkiye’ye ulaşacağız.
15. Üç hafta Türkiye’de kalacağız.
16. Bir hafta boyunca Ankara’da akrabalarımızı ziyaret edeceğiz.
17. Sonra 2 hafta civarı güneyde kalacağız.
18. {o} İnşallah çok güzel tatil olacak.
19. Okullar başlamadan önce de geri döneceğiz.
20. Sana Türkiye’den mektup yollarım {yollayacağım}.

 komşu de buur•man
 -(y)E anlat- ver•tel•len aan

1. hafta sonu het week•end (de weekends)
 araba de auto (m; de auto’s)
 izin de va•kan•tie (v; de vakanties)
 izine git- op vakantie gaan
2. uçak het vlieg•tuig (de vliegtuigen)
yaklaşık haast
 tut- kos•ten
3. çok heel
 ucuz goed•koop
4. dördümüz met z’n vieren
Avupa het Eu•ro•pa
seyehat et- rei•zen
5. bavul de kof•fer (m; de koffers)
 bagaj de kof•fer•bak (m; de kofferbakken)
 çocuk het kind (de kinderen)
 arkada ach•ter•in Æ yer belirten zarf
 eş de vrouw (v; de vrouwen)
 yan naast
 yanımda naast me
 zor moei•lijk
 ol- zijn (was; geweest)
6. sabah ‘s och•tends 
 hareket et- ver•trek•ken
7. Almanya het Duits•land
 -(y)E var- be•rei•ken
8. Avusturya het Oos•ten•rijk
 -(y)E geç- gaan naar
9. Alp dağları de Al•pen
sür- rij•den
10. daha nog
hiç … mE° nooit
İtalya het Ita•lië
 -DE bulun- zijn in bir yerde bulunmayı belirtir
11. orada daar
 kaybol- ver•dwa•len
 yol haritası de we•gen•kaart (de wegenkaarten)
 al- ko•pen
12. belki mis•schien
 bir kaç en•kel
 gün de dag (m; de dagen)
 kal- blij•ven
13. feribot de veer•boot (de veerboten)
 Yunanistan het Grie•ken•land
 -(y)E geç- over•ste•ken naar
 düşüncesinde ol- van plan zijn
14. kilometre de ki•lo•me•ter (m; de kilometers)
 -(y)E ulaş- be•rei•ken
15. hafta de week (de weken)
16. boyunca lang
 akraba de fa•mi•lie (v; de families)
 -(y)I ziyaret et- be•zoe•ken
17. sonra daar•na
 civarı on•ge•veer
 güney het zui•den
 kal- ver•blij•ven
18. inşallah ho•pe•lijk
 tatil de va•kan•tie (v; de vakanties)
 ol- wor•den
19. okul de school (de scholen)
 başla- be•gin•nen
 -mEdEn önce voordat 
 dE en
 geri dön- te•rug•ke•ren
20. mektup de brief (m; de brieven)
 -(y)E yolla- stu•ren naar


ÖM ile soru cevaplamiyoruz! Forum'a yazın cevaplardan herkes yararlansın!

 
  • 0 Oy - 0 Ortalama
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi
Benzer Konular...
Cevaplar: 0
Gösterim: 9,862
Cevaplar: 0
Gösterim: 12,420
16-02-2016:20:01
Son Mesaj tarafından Sahin