Ana içeriğe geç

facebook youtube twitter
Hollandalı Gurbetçiler

Hollandaca (Felemenkçe) olumsuzluk kelimeleri:

Konu

#1
Felemenkçe olumsuzluk kelimeleri:

Hollandaca (Felemenkçe) olumsuzluk kelimeleri:
Hollandaca’da iki olumsuzluk kelimesi vardır: geen ve niet. Geen kelimesi bazı belli durumlarda kullanıldığından, açıklamaya geen ile başlayalım.

a. Geen

Geen, olumsuz bir cümlede, tanimliğin olumlu karşılığının belirsiz tanimlik (een) olduğu durumda veya hiçbir tanımlığın olmadığı durumda bir isimden önce kullanılır. İlgili isim herzaman için belirsizdir.

30* Tanımliğın een ve ismin belirsiz tekil olduğu durumlarda:
Heb jij een euro voor mij? Bana bir euro verebilir misin?
Nee, ik heb geen euro voor je. Hayır, sana hiç euro veremem.

Tanımlık yoksa ve isim sayılabilir bir ismin çoğul durumunda ise:31*
Hij geeft haar bloemen. Ona çiçek veriyor.
Hij geeft haar geen bloemen. Ona hiç çiçek vermiyor.

Tanımlığın olmadığı durumda, isim belirsiz bir çokluk bildiren tekil durumunda ise:
32* Wil je suiker in je koffie? Kahvene şeker ister misin?
Nee, ik wil geen suiker. Hayır, hiç şeker istemem.

Eğer moeten belirsiz bir isimle birlikte kullanılmış ise, olumsuz karşılığı hoeven + geen + isim + te + fiilin mastar hali olur:

Moet je huiswerk maken? Ödev yapmak zorunda mısın?
Ik hoef geen huiswerk te maken. Hiçbir ödev yapmak zorunda değilim.

Dipnot;

30* Tanımliklar ve isimleri belirli ve belirsiz yapma etkileri için bölüm 8’ e de bakınız.
31* Sayılabilir isimlere örnek: auto (araba), boek (kitap), huis (ev), jongen (oğlan), stad (şehir) vs.
32* Sayılamayan isimlere örnek: nouns : gas (gaz), koffie (kahve), olie (yağ), zilver (gümüş), water (su) vs.


b. Niet
Niet’ in gelebileceği yedi yer vardır. Her bir kural bir önceki kuraldan daha güçlü bir anlam taşır.

Niet gelebilecek yerler:

1. çekimli fiilden sonra
2. er, hier ve daar kelimelerinden sonra
3. zaman zarfından sonra
4. belli bir nesneden sonra33
5. bir sıfattan önce
6. bir edat gurubundan önce34
7. bir zarftan önce35*

Her kurala birkaç örnek:

1. Rook jij? Sigara içiyor musun?
Nee, ik rook niet. Hayır, içmiyorum.
Studeren jullie? Ders çalısiyor musunuz?
Nee, wij studeren niet. Hayır, çalışmıyoruz.
2. Woon jij hier? Burada mi oturuyorsun?
Nee, ik woon hier niet. Hayır, burada oturmuyorum.
Je woont in Amsterdam. Amsterdam’ da yaşıyorsun.
Werk je er ook? Orada da çalışıyor musun?
Nee, ik werk er niet. Hayır, orada çalışmıyorum.
3. Komen jullie morgen? Yarın geliyor musunuz?
Nee, wij komen morgen niet. Hayır, yarın gelmiyoruz.
Ga je vanavond weg? Bu gece gidiyor musunuz?
Nee, ik ga vanavond niet weg. Hayır, bu gece gitmiyoruz.
4. Ken jij Jan Janssen? Jan Janssen tanıyor musun?
Nee, ik ken Jan Janssen niet. Hayır, Jan Janssen’ ı tanımıyorum.
Geef je hem dat boek? Ona şu kitabi veriyor misin?
Nee, ik geef hem dat boek niet. Hayır, ona şu kitabi vermiyorum.
5. Is jouw jas groen? Ceketin yeşil mi?
Nee, mijn jas is niet groen. Hayır, ceketim yeşil değil.

Dipnot;
33* Bir nesne Bir nesne de/het belirli tanımlığı işaret zamiri ve iyelik zamiri ile belirtilebilir. Bir özel isim de (örneğin Jan ) belirlidir.

Ben je moe? Yorgun musun?
Nee, ik ben niet moe. Hayır, yorgun değilim.
6. Ga je naar Amsterdam? Amsterdam’a gidiyor musun?
Nee, ik ga niet naar Amsterdam. Hayır, Amsterdam’a gitmiyorum.
Gaan we bij Jan eten? Jan ile birlikte yemek yiyecek miyiz?
Nee, we gaan niet bij Jan eten. Hayır, Jan ile birlikte yemek yemeyeceğiz.
7. Werken jullie hard? Çok çalışıyor musunuz?
Nee, wij werken niet hard. Hayır, çok çalışmıyoruz.
Kijk je graag naar de tv? TV seyretmeyi seviyor musun?
Nee, ik kijk niet graag naar de tv.36 Hayır, TV seyretmeyi sevmiyorum.

Eğer moeten belirli bir isimle kullanılmış ise, olumsuz karşılığı hoeven + isim + niet + te + fiilin mastar hali olur:

Moet jij dit boek ook kopen? Bu kitabi da satın almak zorunda misin?
Nee, ik hoef dit boek niet te kopen. Hayır, bu kitabı satın almak zorunda değilim
.
İmage
Alıntı

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da
Task