Konuyu Değerlendir
  • 0 Oy - 0 Ortalama
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Hollandaca kelimeler ve sayilar
#1
Hollandaca sayılar ve okunuslar i

SAYILAR (TELWOORDEN) ve OKUNUŞLARI
ASAL SAYILAR
0: nul

1- een /eyn/

2- twee /tivey/

3- drie /diri/

4- vier /fiyır/

5- vijf /fayf/

6- zes /zes/

7- zeven /zeyfın/

8- acht /ağt/

9- negen /neyğın/

10- tien /tiin/

11- elf /elf/

12- twalf /tıvalf/

13- dertien /dertiin/

14- veertien /fiyırtiin/

15- vijftien /fayftiin/

16- zestien /zestiin/

17- zeventien /zeyvıntiin/

18- achttien /ağttiin/

19- negentien /neyğıntiin/

20- twintig /tivintığ/

21- eenentwintig /eyn en tivintığ/

22- tweeéntwintig /tivey en tivintığ/

23- drieéntwintig /diri en tivintığ/


24- vierentwintig /fiyır en tivintığ/

25- vijfentwintig /fayf en tivintığ/

26- zesentwintig /zes en tivintığ/

27- zevenentwintig /zeyvın en tivintığ/

28- achtentwintig /ağt en tivintığ/

29- negenentwintig /neyğın en tivintığ/

30- dertig /dertığ/

31- eenendertig /eyn en dertığ/

32- tweeéndertig /tivey en dertığ/

33- drieéndertig /diri en dertığ/

34- vierendertig /fiyır en dertığ/

35- vijfendertig /fayf en dertığ/

36- zesendertig /zes en dertığ/

37- zevenendertig /zeyvın en dertığ/

38- achtendertig /ağt en dertığ/

39- negenendertig /neyğın en dertığ/

40- veertig /fiyırtığ/

41- eenenveertig /eyn en fiyırtığ/

42- tweeénveertig /tivey en fiyırtığ/

43- drieénveertig /diri en fiyırtığ/

44- vierenveertig /fiyır en fiyırtığ/

45- vijfenveertig /fayf en fiyırtığ/

46- zesenveertig /zes en fiyırtığ/

47- zevenenveertig /zeyvın en fiyırtığ/

48- achtenveertig /ağt en fiyırtığ/

49- negenenveertig /neyğın en fiyırtığ/

50- vijftig /fayftığ/

51- eenenvijftig /eyn en fayftığ/

52- tweeénvijftig /tivey en fayftığ/

53- drieénvijftig /diri en fayftığ/

54- vierenvijftig /fiyır en fayftığ/

55- vijfenvijftig /fayf en fayftığ/

56- zesenvijftig /zes en fayftığ/

57- zevenenvijftig /zeyvın en fayftığ/

58- achtenvijftig /ağt en fayftığ/

59- negenenvijftig /neyğın en fayftığ/

60- zestig /zestığ/

61- eenenzestig /eyn en zestığ/

62- tweeénzestig /tivey en zestığ/

63- drieénzestig /diri en zestığ/

64- vierenzestig /fiyır en zestığ/

65- vijfenzestig /fayf en zestığ/

66- zesenzestig /zes en zestığ/

67- zevenenzestig /zeyvın en zestığ/

68- achtenzestig /ağt en zestığ/

69- negenenzestig /neyğın en zestığ/

70- zeventig / zeyvıntığ/

71- eenenzeventig /eyn en zeyvıntığ/

72- tweeénzeventig /tivey en zeyvıntığ/

73- drieénzeventig /diri en zeyvıntığ/

74- vierenzeventig /fiyır en zeyvıntığ/

75- vijfenzeventig /fayf en zeyvıntığ/

76- zesenzeventig /zes en zeyvıntığ/

77- zevenenzeventig /zeyvın en zeyvıntığ/

78- achtenzeventig /ağt en zeyvıntığ/

79- negenenzeventig /neyğın en zeyvıntığ/

80- tachtig /tağtığ/

81- eenentachtig /eyn en tağtığ/

82- tweeéntachtig /tivey en tağtığ/

83- drieéntachtig /diri en tağtığ/

84- vierentachtig /fiyır en tağtığ/

85- vijfentachtig /fayf en tağtığ/

86- zesentachtig /zes en tağtığ/

87- zevenentachtig /zeyvın en tağtığ/

88- achtentachtig /ağt en tağtığ/

89- negenentachtig /neyğın en tağtığ/

90- negentig /neyğıntığ/

91- eenennegentig /eyn en neyğıntığ/

92- tweeénnegentig /tivey en neyğıntığ/

93- drieénnegentig /diri en neyğıntığ/

94- vierennegentig /fiyır en neyğıntığ/

95- vijfennegentig /fayf en neyğıntığ/

96- zesennegentig /zes en neyğıntığ/

97- zevenennegentig /zeyvın en neyğıntığ/

98- achtennegentig /ağt en neyğıntığ/

99- negenennegentig /neyğın en neyğıntığ/

100- honderd /hondırd/

101- honderd een /hondırdeyn/


102- honderd en twee /hondırd en tivey/

110- honderd en tien /hondırd en tiin/

133- honderd drieéndertig /hondırd en diri en dertığ/

274-tweehonderdvierenzeventig/tveyhondırtfireynseventıg

1000- duizend /dayzınd/

1154 elfhonderdvierenvijftig(elfhondırdfıyreynfıjftıg

2000- tweeduizend /tiveydayzınd/

5432 vijfduizend vierhonderdtweeéndertig/ fıyfdüyzınd fiyrhondırdtve eyndertig

1000.000- een miljoen /eyn milyunSIRA SAYILARI
Sıra sayılar, sayılara -de veya -ste eklenmesıyle oluşturulur.
1é eerste
2é tweede
3" derde
4é vierde
5é vijfde
6é zesde
7é zevende
8é achtste
9é negende
10étiende
20é twintigste
30é dertigste
40é veertigste
100é honderdste
1000é duizendste


een kilo_bır kılo_1000
een pond_500 gr
een ons_100 gryanliz hollandacada yumsak g yok ve birde turkce okunusu gibi yazilmis okunuslari bunuda belirteyim alinti yaptigim yer bildirmemis

SAYILARLA İLGİLİ ZIT ANLAMLI KELIMELER
nul ------een _-- sıfır_‑_bır
Mees-----minder ___fazla---- az
meest-----minst en fazla--- en az
Voor------na___ önce ----sonra
achter-----voor sonra---- önce
eertste----laatste ilkıncı_sonuncu
eenvoudig -----ingewikkeld kolay---zor
makkelijk---moeilıjk basıt---zor
klein ----groot küçük---büyük
min ---plus eksı--- artı
even ---- oneven cıft----tek
optellen ----aftrekken toplamak ---cıkarmak
delen ----vermenigvuldigen bölmek ---carpmak
half ----heel yarım---tum
weinig ----veel az---cok
veel ----beetje cok----bıraz
geen ----een yok----bır


SAYILARLA İLGİLİ KISA SORULAR
Wat komt voor 12? 11 ------12 den önce ne gelır?11
Wat komt na 4? 5------4 den sonra ne gelır?5
Wat komt er na acht? Negen 8 den sonra ne gelır?9
Wat is meer... 64 euro of 65 euro? 65 ----Ne fazla...64 euro yada65 euro?65
Wat is minder 50 euro of 15 euro? 15----- Ne az...50 euro yada 15 euro?15
Welk getal is groter... 55 of 65? 65---- hangı syı buyuktur 55 yada 65?65
Welk getal komt na 19? 20 ---19 dan sonra hangı sayı gelır?20
Welk getal komt na 65? 66 ------65 den sonra hangı sayı gelıyor?66
Welk getal komt voor 15? 14----15 den once hangı sayı gelir?14
Een half uur... hoeveel minuten is dat? 30 ----- Yarım saat kac dakıkadır?30
Hoeveel uur heeft een dag? 24------ bır gun kac saattır?24
Wat is later 12 uur of half 11? Twaalf uur ----ne gec....12 saat mı yada 10 bucuk mu?12
1 minuut hoeveel seconden is dat?60--- bır dakıka kac sanıyedır?60
Als je 100 jaar bent... ben je dan jong?Nee ----Sen 100 yasındayken genc mı olun ?hayır
Piet is 18 jaar en Jan 20 jaar, wie is ouder? Jan -----Piet 18 yasında, Jan 20 yasında kım yaslı?Jan
Renate is 15 en Anne is 13... wie is er jonger? Anne----- Reneta 15 ve Anne 13 yasında kım genc ? Anne
Als je rijk bent heb je dan veel of weinig geld ? Veel ----Ben zengınsem cok yada az mı param olur?cok
Een auto, heeft die twee wielen of vier wielen? Vier wielen-----Bır arabanın kac tekerlegı olur?4 tekerlegı
Heeft een mens twee benen of drie benen? Twee ------Bır ınsanın ıkı yada uc mu bacagı var?2
Heeft een verkeerslicht drie of zes kleuren ? Drie ------bı trafık lambasının uc yada yedı mı rengı var? 3
Hoeveel maanden heeft een jaar? Twaalf -----bır yılda kac ay var?12
Hoeveel dagen heeft januari? 31 -----ocak ayında kac gun var?31
Hoeveel dagen telt een week? 7 -----bır hafta kac gundur?7
Hoeveel is 10 gedeeld door 2? vijf -----10 u 2 ye bolun kac cıkar?5
Hoeveel is vier plus zes? Elf ---4 ü,7 yle toplayınca kac cıkar?11
Hoeveel kwartier heeft een uur? 4 ----bır saatte kac ceyrek vardır?4
Hoeveel pond gaat er in een kilo ? Twee -----bır kıloda kac yarım(500gr) vardır?2
Hoeveel centimeter is een meter? 100 ----bır metre kac cm dır?100
Wat is zwaarder, een kilo of een pond? Kilo ----ne agırdır,bır kılo yada 500 gr mı?bır kılo
Wat is meer, een ons koekjes of 100 gram? Dezelfde -----ne fazla, yuz gr yada 100 gr?aynı
Wat is meer, zeven euro of negen euro? Negen euro ----,ne fazla ,7 euro yada 9 euro mu? 9 euro
Wat is duurder... een trui van 15 euro of 30 euro? 30 euro ----ne pahalı, 15 euroluk yada 30 euroluk kazakmı?30 euroluk
Wat is meer, vijf euro of twee euro? Vijf euro-----ne fazla , bes euro yada 2 euro mu?5 euro
Wat is minder, twintig euro of vijftien euro? Vijftien euro ----ne az 20 euro yada 15 euro mu?15
Wat is minder... 24 euro of 11 euro? 11 euro ---ne az 24 euro yada 11euro mu?11 euro
Wat is zwaarder, een ons boter of een ons meel? Dezelfde---- ne agır, 100 gr yag yada 100 gr un ?aynı
Wat is zwaarder, een pond gehakt of 500 gram? Dezelfde ---- ne agır, bes yuz gr kıymamı yada 500 garam mı?aynı
  


Benzer Konular...
Konu: Yazar Cevaplar: Gösterim: Son Mesaj
  Nederlands | Felemenkçe kelimeler: getallen SAYILAR yade 0 1,726 18-02-2016:02:22
Son Mesaj: yade
  Hollandaca Sayılar, Asal sayılar, Sıral sayılar, Çokluk belirtenler, Some idiom : Sahin 0 1,163 14-02-2016:13:55
Son Mesaj: SahinBu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
1 Ziyaretçi