Konuyu Değerlendir
  • 0 Oy - 0 Ortalama
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Hollandaca okuma ve yazma becerilirinizi geliştirecek kelimeler
#1
Hollandaca okuma ve yazma becerilirinizi geliştirmenizde yardımcı olabilecek kelime ve dilbilgisi yapıları. Bunun yanı sıra, telaffuz konusunusu.

Ünsüz Harfler

Hollandacadaki ünsüz harflerin b, c, d, f, h, k, l, m, n, p, q, s, v, w, x, z büyük çoğunluğu Türkçede olduğu gibi yazıldığı gibi okunur. Türkçe dilbilgisi kurallarına göre iki ünsüz harf yan yana gelmez (yabancı dillerden gelen kelimeler bu kuralın dışındadır, örn:tren,spor,vs.). Fakat Hollandacada bu durumla sıklıkla karşılaşmaktayız.Örn: nk ve ng kombinasyonları. Diğer ünsüzlerle ilgili ise daha fazla açıklamaya ihtiyacımız var:
j bu harf Türkçedeki ‘y’ harfi gibi okunur.
g bu harfin telaffuzu oldukça zordur. Gırtlaktan çıkan bu ses Almancadaki ‘ch’ sesi gibi çıkartılmalıdır. Örn:Ich,dich
ch bu kombinasyondan oluşan ünsüzler yukarda açıklaması yapılan g sesi gibi telaffuz edilir.
sch bu kombinasyonda g sesinin başına s sesi eklenerek telaffuz edilir.
t normalde Türkçedeki ‘t’ sesi gibi okunur fakat, sözcük sonlarına eklenen –tje küçültme ekinde ‘çı’ diye okunur.

Ünlü Harfler: kısa ve uzun söyleniş biçimleri

Hollandacadaki beş temel ünlü harf; a, e, i, o ve u’ dur. Bu ünlülerin her birinin hem kısa ve uzun söyleniş biçimleri vardır. Ne zaman kısa, ne zaman uzun söylendiklerini ilerleyen bölümlerde işleyeceğiz. Genel bir fikir edinmek için aşağıdaki örnekleri gözden geçirin:

Ünlüler:kısa ve uzun söyleniş biçimleri

Kısa ünlüler:
a Türkçedeki altın örneğindeki gibi söylenir.
e Türkçedeki ekmek örneğindeki gibi söylenir.
i Türkçedeki isim örneğindeki gibi söylenir.
o Türkçedeki orman örneğindeki gibi okunur.
u Türkçedeki ‘ı’ sesi gibi okunur. Örn: ırmak
Uzun ünlüler:
aa Türkçe kelimelerin sonlarına gelen ‘a’ sesi gibi uzatılarak okunur. Örn: boya
ee Türkçedeki ‘e’ sesinden ‘i’ sesine doğru gidin.
ie Tam Türkçe karşılığı yoktur. ’misiniz?’ örneğindeki gibi söylenir.
oo Erdoğan örneğindeki gibi uzatılarak söylenir.
uu Lütfen örneğindeki ‘ü’ sesi gibi söylenir.
Şimdi de bu ünlü seslere ilave olarak Türkçede var olmayan fakat Hollandacada sıkça rastladığımız ünlü harf kombinasyonunu inceleyelim:
ei Aylin, Gülay kelimelerinin ilk hecesi gibi okunur.
ij Aylin, Gülay kelimelerinin ilk hecesi gibi okunur.
eu Türkçedeki ‘ö’ sesi.
oe Türkçedeki ‘u’ sesi.
ou Türkçedeki ‘a’ sesi ile ‘u’ sesinin birleşimi gibi ‘au’
au Türkçedeki ‘a’ sesi ile ‘u’ sesinin birleşimi gibi ‘au’
ui önce bir ‘a’ hemen ardından bir ‘i’ sesi söyleyerek bu sesi çıkartabilirsiniz.
y Edirne deki ‘i’ sesi gibi söylenir.
  
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
1 Ziyaretçi