FLEMENKÇE & TÜRKÇE DERS FLEMENKÇE « YAZILI DERSLER Hollandaca Sayılar, Asal sayılar, Sıral sayılar, Çokluk belirtenler, Some idiom :

Hollandaca Sayılar, Asal sayılar, Sıral sayılar, Çokluk belirtenler, Some idiom :

Hollandaca Sayılar, Asal sayılar, Sıral sayılar, Çokluk belirtenler, Some idiom :

 
  • 0 Oy - 0 Ortalama
 
Sahin
Forum Kurucusu
856
14-02-2016:12:55
#1
Hollandaca Sayılar


a. Hollandaca Asal sayılar
0 nul 20 twintig
1 een 21 eenentwintig
2 twee 22 tweeëntwintig
3 drie 23 drieëntwintig
4 vier 24 vierentwintig
5 vijf 25 vijfentwintig
6 zes 26 zesentwintig
7 zeven 27 zevenentwintig
8 acht 28 achtentwintig
9 negen 29 negenentwintig
10 tien 30 dertig
11 elf 40 veertig
12 twaalf 50 vijftig
13 dertien 60 zestig
14 veertien 70 zeventig
15 vijftien 80 tachtig
16 zestien 90 negentig
17 zeventien
18 achttien 100 honderd
19 negentien 200 tweehonderd
274 tweehonderdvierenzeventig
1000 duizend
1154 elfhonderdvierenvijftig
5432 vijfduizend vierhonderdtweeëndertig
1.000.000 een miljoen
 
b. Hollandaca Sıral sayılar
Sıral sayılar, sayılara -de veya -ste eklenmesi ile oluşturulurlar.
1e eerste 11e elfde
2e tweede 12e twaalfd
3e derde 13e dertiende
4e vierde
5e vijfde 20e twintigste
6e zesde 30e dertigste
7e zevende 40e veertigste
8e achtste
9e negende 100e honderdste
10e tiende 1000e duizendste

c. Hollandaca Çokluk belirtenler

Aşağıdaki çokluk belirten kelimeler genellikle miktar veya bir sayı belirtmek için kullanılırlar. Bu kelimeleri bazıları sadece –e ile biten çoğul isimler ile kullanılırlar.


veel çok veel water çok su

veel mensen çok insan

weinig az weinig water az su

weinig mensen az insan

genoeg yeterli genoeg water yeterli su

genoeg mensen yeterli people

wat az miktar wat water az miktar su

wat mensen az miktar insan

enkele birkaç enkele mensen birkaç insan

sommige bazı sommige mensen bazı insanlar

verschillende farklı verschillende mensen farklı insanlar

een paar bir çift een paar mensen bir çift insan


d. Hollandaca Some idiom

4 + 1 = 5 vier plus één is vijf (veya: vier en één is vijf)

5 - 1 = 4 vijf min één is vier

2 x 2 = 4 twee keer twee is vier (veya: twee maal twee is vier)

4 : 2 = 2 vier gedeeld door twee is twee

½, 1½, 2½, 3½ een half, anderhalf, twee en een half, drie en een half

½, ⅓, ¼, 1⁄5 een tweede, een derde, een vierde,86 een vijfde

¼, ²⁄4, ¾, 4⁄4 een kwart, twee kwart, drie kwart, vier kwart

1⁄100, 1⁄1000 een honderdste, een duizendste

9⁄10 negen tiende

1⁄19 een negentiende

1 m2 1 vierkante meter

1 m3 1 kubieke meter


Buradaki dieresis /ses değiştirme(e harfi üzerindeki iki nokta) yeni hece başlangıcını belirtir.

* Eénhonderd değil, ama honderd.
* Eénduizend değil, ama duizend.

ÖM ile soru cevaplamiyoruz! Forum'a yazın cevaplardan herkes yararlansın!
Sahin
14-02-2016:12:55 #1

Hollandaca Sayılar


a. Hollandaca Asal sayılar
0 nul 20 twintig
1 een 21 eenentwintig
2 twee 22 tweeëntwintig
3 drie 23 drieëntwintig
4 vier 24 vierentwintig
5 vijf 25 vijfentwintig
6 zes 26 zesentwintig
7 zeven 27 zevenentwintig
8 acht 28 achtentwintig
9 negen 29 negenentwintig
10 tien 30 dertig
11 elf 40 veertig
12 twaalf 50 vijftig
13 dertien 60 zestig
14 veertien 70 zeventig
15 vijftien 80 tachtig
16 zestien 90 negentig
17 zeventien
18 achttien 100 honderd
19 negentien 200 tweehonderd
274 tweehonderdvierenzeventig
1000 duizend
1154 elfhonderdvierenvijftig
5432 vijfduizend vierhonderdtweeëndertig
1.000.000 een miljoen
 
b. Hollandaca Sıral sayılar
Sıral sayılar, sayılara -de veya -ste eklenmesi ile oluşturulurlar.
1e eerste 11e elfde
2e tweede 12e twaalfd
3e derde 13e dertiende
4e vierde
5e vijfde 20e twintigste
6e zesde 30e dertigste
7e zevende 40e veertigste
8e achtste
9e negende 100e honderdste
10e tiende 1000e duizendste

c. Hollandaca Çokluk belirtenler

Aşağıdaki çokluk belirten kelimeler genellikle miktar veya bir sayı belirtmek için kullanılırlar. Bu kelimeleri bazıları sadece –e ile biten çoğul isimler ile kullanılırlar.


veel çok veel water çok su

veel mensen çok insan

weinig az weinig water az su

weinig mensen az insan

genoeg yeterli genoeg water yeterli su

genoeg mensen yeterli people

wat az miktar wat water az miktar su

wat mensen az miktar insan

enkele birkaç enkele mensen birkaç insan

sommige bazı sommige mensen bazı insanlar

verschillende farklı verschillende mensen farklı insanlar

een paar bir çift een paar mensen bir çift insan


d. Hollandaca Some idiom

4 + 1 = 5 vier plus één is vijf (veya: vier en één is vijf)

5 - 1 = 4 vijf min één is vier

2 x 2 = 4 twee keer twee is vier (veya: twee maal twee is vier)

4 : 2 = 2 vier gedeeld door twee is twee

½, 1½, 2½, 3½ een half, anderhalf, twee en een half, drie en een half

½, ⅓, ¼, 1⁄5 een tweede, een derde, een vierde,86 een vijfde

¼, ²⁄4, ¾, 4⁄4 een kwart, twee kwart, drie kwart, vier kwart

1⁄100, 1⁄1000 een honderdste, een duizendste

9⁄10 negen tiende

1⁄19 een negentiende

1 m2 1 vierkante meter

1 m3 1 kubieke meter


Buradaki dieresis /ses değiştirme(e harfi üzerindeki iki nokta) yeni hece başlangıcını belirtir.

* Eénhonderd değil, ama honderd.
* Eénduizend değil, ama duizend.


ÖM ile soru cevaplamiyoruz! Forum'a yazın cevaplardan herkes yararlansın!

 
  • 0 Oy - 0 Ortalama
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi
Benzer Konular...
Cevaplar: 0
Gösterim: 2,879
18-02-2016:01:22
Son Mesaj tarafından yade
Cevaplar: 0
Gösterim: 6,304
Cevaplar: 0
Gösterim: 21,678