Ana içeriğe geç

facebook youtube twitter
Hollandalı Gurbetçiler

Hollandaca Zaman

Konu

#1
Hollandaca Zaman*

Hollandalılar, zamanı belirtmek için kendimize has bir yöntem kullanırlar : zaman, bir saatin 20 dakika geçilmesinden itibaren, bir sonraki saatten bahsedilerek söylenir:

10.25 = 5 voor half 11 (sabahleyin)
17.25 = 5 voor half 6 (oğleden sonra)
Ilk önce, temel bazı ifadeleri gözden geçirelim:
een uur* = 60 minuten
een half uur = 30 minuten
een kwartier* = 15 minuten
een minuut* = 60 seconden*

Sayma birimlerinde, tam ve çeyrek saatlerin -birden fazla olma durumunda - her zaman tekil olarak belirtildiğini, dakika ve saniyelerin – birden fazla olma durumunda – çoğul olarak belirtildiğini gördük.
een dag = 24 uur bir gün = 24 saat
een uur = 4 kwartier bir saat = 4 çeyrek
een kwartier = 15 minuten bir çeyrek = 15 dakika
een minuut = 60 seconden bir dakika = 60 saniye

Aşağıdaki örneklerde deyim ve edatlara dikkat ediniz:
Hoe laat is het? Saat kaç?
Het is 12 uur. Saat 12.
Hoe laat vertrekt de trein? Tren saat kaçta kalkıyor?
De trein vertrekt om 12 uur. Tren saat 12 de kalkıyor.
Hoe lang duurt de reis? Yolculuk kaç saat sürüyor?
De reis duurt 2 uur en 10 minuten. Yolculuk 2 saat 10 dakika sürüyor.
Tot hoe laat moet je wachten? Saat kaça kadar beklemek zorundasın?
Tot 12 uur. Saat 12’ ye kadar.
Hoe laat kom je aan? Ne zman varıyorsun?
Ik kom om 12 uur aan. Saat 12’ de.

* Yazarken 24 saatlik ifadeyi, konuşma dilinde ise 12 saatlik ifadeyi kullanırız.
* Het uur.
* Het kwartier.
* De minuut.
* De seconde.
İmage
Alıntı

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da
Task