Ana içeriğe geç

facebook youtube twitter
Hollandalı Gurbetçiler

Hollandaca Zamirler : (Er) Kelimesi

Konu

#1
Hollandaca Zamirler : (Er) Kelimesi çeşit şekil ve bağlamları:


Er kelimesi çok çeşitli şekil ve bağlamlarda kullanılabilirler. Bunalrdan en önemlileri:
a. daar veya hier’ in indirgenmiş hali er
b. er (daar) + edat
c. er + çokluk belirtici
d. er + belirtilmemiş özne.

a. Daar veya hier’ in indirgenmiş hali er
Er’ in ilk kullanım şekli yer belirtmek içindir. Er’ i daar (orada) ve hier (burada)’ in indirgenmiş hali olarak kullanmak yerin o kadar önem taşımadığnı belirtir. Düz bir cümlede (devrik olmayan), er genellikle çekimli fiilin hemen ardından gelir.Daar (orada) ve hier (burada), yer önem taşıdığında kullanılır. Daar veya hier’ i cümlenin başında kullanmak, yerin önemini daha da vurgular. Örneklerdeki kelime sırasına dikkat ediniz.

Daar/hier ve er arasındaki farkı gösteren birkaç örnek:
Woon je in Leiden? Leiden’da mı oturyorsun?
Ik woon al tien jaar in Leiden. On yıldir Leiden’ da yaşıyorum.
Ik woon er al tien jaar.38 On yıldır orada yaşıyorum.
Daar woon ik al tien jaar. On yıldır yaşadığım yer orası.
Heb je Peter in de tuin gezien? Bahçede Peter’ i gördün mü?
Ja, ik heb hem in de tuin gezien. Evet, bahçede onu gördüm.
Ik heb hem er gezien. Onu orada gördüm.
Daar heb ik hem gezien. Onu gördüğüm yer orası.

b. Er + belirsiz özne
Eğer cümlenin öznesi belirsiz ise cümle, ‘gerçek’ özneyi bildiren bir tür geçici özne olarak er ile başlar. Bu gerçek özne, aşağıdaki örneklerde siyah harflerle gösterilmiştir.
Fiil, her zamanki gibi, ikinci sırada yer alır.
Özne aşağıdaki durumlarda belirsizdir:

• İsmin önüne een belirsiz tanımlıği geldiğinde:
Er loopt een kind in het park. Bir çocuk parkta yürüyor.
Er ligt een boek op tafel. Masanin üzerinde bir kitap duruyor.
Er’ in özne olarak edilgen cümlede kullanılışı bölüm 22’de açıklanmıştır.
er = in Leiden. Er’ in çekimli fiilin ardından geldiğine dikkat ediniz.
er = in de tuin. Er; in şahıs zamiri hem’ in ardından geldiğine dikkat ediniz.
 
• İsmin tanımlığı yok ve çoğul ise:
Er spelen kinderen in het park. Parkta oynayan çocuklar var.
Er liggen boeken op tafel. Masanın üzerinde kitaplar duruyor.

• İsim sayılamayan (mazleme) ismi ve tanımlığı yok ise:
Er staat koffie op tafel. Masada kahve duruyor.
Er zit suiker in deze pot. Bu kapta şeker var.

• İsmin önünde geen var ise:
Er is geen thee meer. Daha fazla çay yok.
Er zijn geen studenten in deze klas. Sınıfta hiç öğrenci yok.

• İsmin önünde bir sayı var ise:
Er zitten 9 studenten in deze klas. Bu sınıfta 9 öğrenci var.
Er lopen buiten 12 kinderen. Dışarıda yürüyen 12 çocuk var.

• İsmin önünde çokluk belirten bir kelime var ise, örneğin, veel (çok), genoeg (yeterli), weinig (az):
Er is veel vraag naar dit boek. Bu kitap için çok talep var.
Er is genoeg geld over. Yeterli miktarda para var.
Er is weinig verkeer vandaag. Bugün az trafik var.

• Özne belgisiz zamirden oluşuyor ise, örneğin, iets (bir şey), niets (hiç bir şey), iemand (birisi), niemand (hiç kimse):
Er ligt iets lekkers op tafel. Masanın üzerinde leziz bir şey var.
Er gebeurt helemaal niets. Hiç bir şey olmuyor.
Er komt vanavond iemand langs. Bu gece biri uğrayacak.
Er is niemand aanwezig. Burada kimse yok.

c. Er (daar) + edat
Bir isim veya isim grubu , bir edat ile birlşerek edat grubu oluşturabilir:
Ik houd van Franse films. Fransız filmlerini seviyorum.
Bu edat grubundan bahsederken, er + edat kullanılır. Er ya ismi ya da isim grubunun yerini almış olur. Bu er + edat yapısı sadece nesneleri belirtir, kişiler için kullanılamaz:
Ik houd ervan.
Onları seviyorum.
Kişiler için şahıs zamiri kullanılır.: Ik houd van mijn kinderen (Çocuklarımı seviyorum) - Ik houd van hen/ze (Onları seviyorum).
 
Er (daar) + edat kombinasyonu cümle içerisinde tek kelime olarak karşımza çıkabilir ama genellikle edat er’ den ayrıktır. Bu durumda edat cümle sonuna, ama herzaman son fiil (veya fiillerin) önüne gelir.:
Ik houd er veel van. Onları çok seviyorum.
Daar, er’in yerini alabilir, bu durumda vurguyu arttırmak için cümlenin başına yerleştirilir:
Daarvan heb ik altijd veel Onları her zaman çok sevmişimdir.
gehouden.
Daar heb ik altijd veel van Onları her zaman çok sevmişimdir.
gehouden.

Dikkat edilmesi gereken, met edatınin, er veya daar ile birleştiğinde mee’ye dönüştüğüdür:
Ik begin met mijn studie. Okuluma başlıyorum.
Ik begin ermee. Ona başliyorum.
Ik begin er volgend jaar mee. Ona seneye başlıyorum.
Daar begin ik volgend jaar mee. O seneye başladığım şey.
Er ile birleştiğinde değişime uğrayan diğer edatlar:
er + naar -> ernaartoe / erheen (genellikle gaan fiili ile birlikte hedef/varış gösterirken)
er + uit -> ervandaan (genellikle komen fiili ile birlikte, köken veya hareket yeri belirtirken):
Ik ga naar Frankrijk. Fransa’ ya gidiyorum.
Ik ga er morgen naartoe.42 Oraya yarın gidiyorum.
Ik kom er net vandaan.43 Oradan yeni geldim.
Daar kom ik net vandaan. Oradan yeni geldim.

d. Er + çokluk belirtici
Er, ismin bir çokluk belirtici ile beraber kullanılmasi durumunda, ismin yerine kullanılabilir. Er’ in yerine dikkat ediniz:
Hoeveel kinderen heb je? Kaç çocuğunuz var?
Ik heb drie kinderen. Üç çocuğum var.
Ik heb er drie. Üç tane var.
ervan = van Franse films
er (...) naartoe = naar Frankrijk
er (...) vandaan = uit Frankrijk
 
Heb jij veel cd's? Çok cd’n mi var?
Ja, ik heb veel cd's. Evet, çok cd’m var.
Ja, ik heb er veel. Evet çok var.
Hebt u een auto? Araban var mı?
Nee, ik heb geen auto. Hayır, arabam yok.
Nee, ik heb er geen. Hayır yok.
Alıntı

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da
Task