KONU ÖTESİ « ÖTEKİ KONULAR METAFİZİK ARAŞTIRMALAR İSMİ AZAM (DUALARI) ve ESMA-İ HÜSNALAR NEDİR? - 2 -

İSMİ AZAM (DUALARI) ve ESMA-İ HÜSNALAR NEDİR? - 2 -

İSMİ AZAM (DUALARI) ve ESMA-İ HÜSNALAR NEDİR? - 2 -

 
  • 0 Oy - 0 Ortalama
 
138
16-12-2020:17:09
#1
Bir önceki yazımızdaki gibi İsmi Azam ve Esma-i Hüsna konusunu anlamaya ve açıklamaya devam ederken bir önceki paylaştığım makaleden anlaşılacağı gibi, Allah’ın tek bir tane veya 5 tane yahut bazı kaynaklarda 7 tane En büyük isim olmadığı, bunun olsa bile hangisinin en büyük isim olduğunun bilinemeyeceğini fakat bu isimlerin Esma-i Hüsnalar içerisindeki isimlerden olduğunu makalenin birinci bölümünde anlamış olduk. Konuyu daha iyi anlayabilmek için makalemizin diğer bölümlerine devam ediyoruz:

Dualarımızda ve Tevbelerimizde Allah’ın isimlerine yer vermek, duamızın makbul olması için önemlidir. Allah’ın bazı isimleri var ki, bunları dile getirerek dua ettiğinizde hem Allah’ın hoşuna gidecek hem de duanızı geri çevirmeyecektir. Bu dualardan en önemlisi İsmi Azam duasıdır. İsmi Azam, kelime anlamıyla en büyük isim demektir. Bu en büyük ismin hangisi olduğu kesin bilinmemekle birlikte bunlar Esmalar arasındaki isimlerde gizlidir.
Allah’ın hangi isminin en büyük olduğunu âlimler dahil kimse bilmiyor. Fakat kimi kaynaklarda ve sahih hadislere dayanılarak ortaya çıkartılan Allah’ın beş ismi İsmi Azam’ı oluşturuyor. Bu isimler; Adl, Ferd, Hakem, Hay, Kayyum’dur.

İSMİ AZAM DUASI NEDİR?
İsmi Azam, Allah’ın isimlerini kullanarak dua etmektir. Esma-ül Hüsna olarak bildiğiniz Allah’ın 99 isminden hacetinize ve dileğinize uygun olarak kullandığınız duadır. İsmi Azam duası tek bir isim veya cümleden oluşmuyor. Hadis kitaplarından derlenerek ortaya çıkartılmış bir duadır.
Alimlerin çalışmaları ve araştırmaları sonucunda Bakara, Al-i İmran ve Taha surelerinde geçen “Allāhü lâ ilâhe illâ hüve’l-hayyü’l-kayyûm” ayetindeki “hay ve kayyum” isimlerini öne çıkarıyorlar.
Dilekleriniz ve ihtiyaçlarınız için okuyacağınız en etkili duadır. Allah’tan hangi konuda dilekte bulunuyorsanız, Allah’ın o isimlerini kullanarak dua edebilirsiniz. Hangi amaç için okuyacaksanız, sahih olarak niyetinizi oluşturmanız ve sadece Allah’tan dilemeniz önemlidir.

İSMİ AZAM DUASI;
(Allah'ım! Her türlü övgü sana mahsustur. Senden başka ilah yoktur. (Sen), Mennânsın (Çok nimet veren), gökleri ve yeri yokken vâr edensin, celâl ve ikram sahibisin. Ey yaşayan, diri, canlı, ölümsüz, ezelî ve ebedî olan, zatı ile kâim olan, her şeyin varlığı kendisine bağlı olan, uykusu ve uyuklaması olmayan, varlıkları yöneten, koruyan ve ihtiyaçlarını üstlenen Allah'ım! cümleleri ile sana dua ediyor, senden talepte bulunuyorum). Bu duayı işiten Peygamber (s.a.s.), 'Bu kimse, Allah'ın İsm-i Âzam'ı ile dua etti ki İsm-i Âzâm ile dua edildiğinde, Allah bu duayı kabul eder ve bu isimle istenince verir' buyurdu." (Tirmizî, Deavât, 112; İbn Mâce, Dua, 9; Nesâî, Sehv, 58).

İSMİ AZAM DUASI NASIL YAPILIR?
İsmi Azam duasının nasıl okunacağı gelmektedir. Peygamber (S.A.V) Efendimiz şöyle buyurmuştur;"Nefsim kudretinde olan Allâhü Teâlâ'ya yemin ederim ki: Allâhü Teâlâ Azim-üş-şân,İsm-i Âzam'ı ile edilenduaya icâbeteder,istenileni verir."İsmi Azam duası yapılırken, Allah'ın Esmaül Hüsna'dan 5 isim kullanılır ve o isimler şunlardır; Ferd, Hay, Kayyum, Hakem, Adl, Kuddüs. Dua hakkında Bediüzzaman şöyle buyurmuştur; "Bu isimleri her birisi ya ism-i a'zamdır ya da bu altı ismin tamamından hasıl olan nur, ism-i azamdır.

"İSMİ AZAM DUASI TÜRKÇE OKUNUŞU:
Eûzü bi'llâhimineş şeytanirracim.Bismillahirrahmanirrahim.
"Allâhümme inni es'elüke bi-enni leke'l-hamdü lâ ilahe illâ ente'l-Mennânü,yâ Hannanü,yâ Mennanü,ya Bedi'as-semâvâti ve'l-ard,Yâ zel celali vel ikram. "Ya Hayyu,Ya Kayyûm.Lâ ilâhe illâ ente sübhaneke inni küntü minez zalimin. Allâhümme inni es'elüke bi-enni eşhedü enneke ente'l-lâhü lâ ilahe illâ ente'l-Ehadü's-Samedüllezi lem-yelid,ve lem yüled,ve lem yekûn lehü küfuven Ehad.Elif Lâm Mim, Allâhü lâ ilâhe illâ Hüve'l-Hayyu'l-Kayyûm. Ve ilâhüküm ilâhün Vahidün lâ ilâhe illâ Hüve'r-Rahmanü'r-Rahim.Yâ zel celâli vel ikram. Yâ Erhame'r-Rahimin.Allâhümme inni es-elüke bi-enneke ente'l-lahu lâ ilahe,illâ entelVâhidül-Ehadül Ferdüs Samedüllezi lem yelid ve lem yüled, ve lem yekün lehü küfüven Ehad. Lâ İlâhe illâllahu vahdehü lâ şerike leh,lehü'l mükü ve lehül hamdü ve Hüve ala külli şey'in Kadir. Lâ ilâhe illallahu ve lâ havleve la kuvvete illâ billahil Aliyyil Azim. Es-elüke bismike'l-e'azze'l-ecelli'l-ekrem.Rabbi,Rabbi,Rabbi, Ya Rabbi,Ya Rabbi,ya Rabbi.Lâ ilâheillallahu Vahdehu lâ şerike leh,lehül mülkü ve lehül hamdü ve Hüve alâ külli şey'in Kadir. Elhamdüli'llâhi ve Sübhan-Allahi ve'l-hamdülllahi ve lâ ilâhe illâllahu v'Allahhu Ekber,ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi'l-Aliyyi'l-Azim."
İsmi Azam duası her ne kadar Arapça yazılmış olsa da, Arapça bilmeyenler için Türkçe okunuşu da bulunuyor. Dilinizin döndüğü kadar Türkçe okunuşuyla da duanızı edebilirsiniz. Duaya ihtiyacınız olduğunda ve dua saatiniz geldiğinde cebinizden çıkarıp okuyabilirsiniz.
İsmi Azam duasının her isim için çeşitli versiyonları vardır. İsmi Azam duasını kendiniz için okuyabileceğiniz gibi, çocuklarınız, akrabalarınız ve yakınlarınız için de vekalet yoluyla okuyabilirsiniz. Dua grubu oluşturarak vekalet yoluyla daha etkin dua etmiş olursunuz.
İsmi Azam duası nedir Fazileti nelerdir İsmi Azam duası Arapça ve Türkçe okunuşu;
Duanın orijinali Arapçadır. Dua sekiz satırdan oluşuyor. Arapça biliyorsanız rahatlıkla okuyabilirsiniz. Sadece Kuran harflerini biliyorsanız da duayı Arapça okuyabilirsiniz. İsterseniz ezberleyip, namazlardan sonra veya istediğiniz vakitte ezberden okuyabilirsiniz.
Dünyevi meselelerden ve konulardan uzak bir şekilde, tam bir teslimiyet içinde sessiz bir ortamda duanızı okumaya özen göstermelisiniz.

İsmi Duası Anlamı ve Türkçe Meali
“Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak, Celil ve Cebbar olan O'dur. O'ndan başka ilah yoktur. Ancak bütün kullarının hallerine vakıf olan ve kusurlarını örtbas edendir. Allah'tan başka ilah yoktur. Gece ile gündüzü halk eden O'dur. Allah'tan başka ilah yoktur. Tektir, şeriki yoktur, tektir ve birdir. Biz O'na hamdü sena ederiz. Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak O vardır, tektir, ortağı yoktur. Tek bir Allah'tır. Biz O'na ibadet ederiz. Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak O vardır, tektir ve ortağı yoktur. Tek bir ilahtır. Bizler O'na şükrederiz. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah tektir, ortağı yoktur, Muhammed O'nun Resuü'dür. Hay ve Kayyum O'dur. Allah'ın rahmeti mahlukatının en hayırlısı olan Muhammedin al ve ashabının ve hepsinin üzerine olsun. Şehadet ederim ki Sen hem Rabbimiz ve hem de Halikimizsin. Allah'ım, beni mağfiret eyle, ey Allah, ey Allah, ey Allah Rahmetinle beni yarlığa Zira, Sen merhamet edenlerin en merhametlisisin.”

*Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1995 yılında İstanbul'da basılan 11. cildinde, 404-418 numaralı sayfalarda yer almıştır.*
(DEVAM EDECEK…)
 
“Doğrusunu ALLAH Daha iyi bilir”.
Es Selam ve Dua ile,
DoğaötesiAraştırman
16-12-2020:17:09 #1

Bir önceki yazımızdaki gibi İsmi Azam ve Esma-i Hüsna konusunu anlamaya ve açıklamaya devam ederken bir önceki paylaştığım makaleden anlaşılacağı gibi, Allah’ın tek bir tane veya 5 tane yahut bazı kaynaklarda 7 tane En büyük isim olmadığı, bunun olsa bile hangisinin en büyük isim olduğunun bilinemeyeceğini fakat bu isimlerin Esma-i Hüsnalar içerisindeki isimlerden olduğunu makalenin birinci bölümünde anlamış olduk. Konuyu daha iyi anlayabilmek için makalemizin diğer bölümlerine devam ediyoruz:

Dualarımızda ve Tevbelerimizde Allah’ın isimlerine yer vermek, duamızın makbul olması için önemlidir. Allah’ın bazı isimleri var ki, bunları dile getirerek dua ettiğinizde hem Allah’ın hoşuna gidecek hem de duanızı geri çevirmeyecektir. Bu dualardan en önemlisi İsmi Azam duasıdır. İsmi Azam, kelime anlamıyla en büyük isim demektir. Bu en büyük ismin hangisi olduğu kesin bilinmemekle birlikte bunlar Esmalar arasındaki isimlerde gizlidir.
Allah’ın hangi isminin en büyük olduğunu âlimler dahil kimse bilmiyor. Fakat kimi kaynaklarda ve sahih hadislere dayanılarak ortaya çıkartılan Allah’ın beş ismi İsmi Azam’ı oluşturuyor. Bu isimler; Adl, Ferd, Hakem, Hay, Kayyum’dur.

İSMİ AZAM DUASI NEDİR?
İsmi Azam, Allah’ın isimlerini kullanarak dua etmektir. Esma-ül Hüsna olarak bildiğiniz Allah’ın 99 isminden hacetinize ve dileğinize uygun olarak kullandığınız duadır. İsmi Azam duası tek bir isim veya cümleden oluşmuyor. Hadis kitaplarından derlenerek ortaya çıkartılmış bir duadır.
Alimlerin çalışmaları ve araştırmaları sonucunda Bakara, Al-i İmran ve Taha surelerinde geçen “Allāhü lâ ilâhe illâ hüve’l-hayyü’l-kayyûm” ayetindeki “hay ve kayyum” isimlerini öne çıkarıyorlar.
Dilekleriniz ve ihtiyaçlarınız için okuyacağınız en etkili duadır. Allah’tan hangi konuda dilekte bulunuyorsanız, Allah’ın o isimlerini kullanarak dua edebilirsiniz. Hangi amaç için okuyacaksanız, sahih olarak niyetinizi oluşturmanız ve sadece Allah’tan dilemeniz önemlidir.

İSMİ AZAM DUASI;
(Allah'ım! Her türlü övgü sana mahsustur. Senden başka ilah yoktur. (Sen), Mennânsın (Çok nimet veren), gökleri ve yeri yokken vâr edensin, celâl ve ikram sahibisin. Ey yaşayan, diri, canlı, ölümsüz, ezelî ve ebedî olan, zatı ile kâim olan, her şeyin varlığı kendisine bağlı olan, uykusu ve uyuklaması olmayan, varlıkları yöneten, koruyan ve ihtiyaçlarını üstlenen Allah'ım! cümleleri ile sana dua ediyor, senden talepte bulunuyorum). Bu duayı işiten Peygamber (s.a.s.), 'Bu kimse, Allah'ın İsm-i Âzam'ı ile dua etti ki İsm-i Âzâm ile dua edildiğinde, Allah bu duayı kabul eder ve bu isimle istenince verir' buyurdu." (Tirmizî, Deavât, 112; İbn Mâce, Dua, 9; Nesâî, Sehv, 58).

İSMİ AZAM DUASI NASIL YAPILIR?
İsmi Azam duasının nasıl okunacağı gelmektedir. Peygamber (S.A.V) Efendimiz şöyle buyurmuştur;"Nefsim kudretinde olan Allâhü Teâlâ'ya yemin ederim ki: Allâhü Teâlâ Azim-üş-şân,İsm-i Âzam'ı ile edilenduaya icâbeteder,istenileni verir."İsmi Azam duası yapılırken, Allah'ın Esmaül Hüsna'dan 5 isim kullanılır ve o isimler şunlardır; Ferd, Hay, Kayyum, Hakem, Adl, Kuddüs. Dua hakkında Bediüzzaman şöyle buyurmuştur; "Bu isimleri her birisi ya ism-i a'zamdır ya da bu altı ismin tamamından hasıl olan nur, ism-i azamdır.

"İSMİ AZAM DUASI TÜRKÇE OKUNUŞU:
Eûzü bi'llâhimineş şeytanirracim.Bismillahirrahmanirrahim.
"Allâhümme inni es'elüke bi-enni leke'l-hamdü lâ ilahe illâ ente'l-Mennânü,yâ Hannanü,yâ Mennanü,ya Bedi'as-semâvâti ve'l-ard,Yâ zel celali vel ikram. "Ya Hayyu,Ya Kayyûm.Lâ ilâhe illâ ente sübhaneke inni küntü minez zalimin. Allâhümme inni es'elüke bi-enni eşhedü enneke ente'l-lâhü lâ ilahe illâ ente'l-Ehadü's-Samedüllezi lem-yelid,ve lem yüled,ve lem yekûn lehü küfuven Ehad.Elif Lâm Mim, Allâhü lâ ilâhe illâ Hüve'l-Hayyu'l-Kayyûm. Ve ilâhüküm ilâhün Vahidün lâ ilâhe illâ Hüve'r-Rahmanü'r-Rahim.Yâ zel celâli vel ikram. Yâ Erhame'r-Rahimin.Allâhümme inni es-elüke bi-enneke ente'l-lahu lâ ilahe,illâ entelVâhidül-Ehadül Ferdüs Samedüllezi lem yelid ve lem yüled, ve lem yekün lehü küfüven Ehad. Lâ İlâhe illâllahu vahdehü lâ şerike leh,lehü'l mükü ve lehül hamdü ve Hüve ala külli şey'in Kadir. Lâ ilâhe illallahu ve lâ havleve la kuvvete illâ billahil Aliyyil Azim. Es-elüke bismike'l-e'azze'l-ecelli'l-ekrem.Rabbi,Rabbi,Rabbi, Ya Rabbi,Ya Rabbi,ya Rabbi.Lâ ilâheillallahu Vahdehu lâ şerike leh,lehül mülkü ve lehül hamdü ve Hüve alâ külli şey'in Kadir. Elhamdüli'llâhi ve Sübhan-Allahi ve'l-hamdülllahi ve lâ ilâhe illâllahu v'Allahhu Ekber,ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi'l-Aliyyi'l-Azim."
İsmi Azam duası her ne kadar Arapça yazılmış olsa da, Arapça bilmeyenler için Türkçe okunuşu da bulunuyor. Dilinizin döndüğü kadar Türkçe okunuşuyla da duanızı edebilirsiniz. Duaya ihtiyacınız olduğunda ve dua saatiniz geldiğinde cebinizden çıkarıp okuyabilirsiniz.
İsmi Azam duasının her isim için çeşitli versiyonları vardır. İsmi Azam duasını kendiniz için okuyabileceğiniz gibi, çocuklarınız, akrabalarınız ve yakınlarınız için de vekalet yoluyla okuyabilirsiniz. Dua grubu oluşturarak vekalet yoluyla daha etkin dua etmiş olursunuz.
İsmi Azam duası nedir Fazileti nelerdir İsmi Azam duası Arapça ve Türkçe okunuşu;
Duanın orijinali Arapçadır. Dua sekiz satırdan oluşuyor. Arapça biliyorsanız rahatlıkla okuyabilirsiniz. Sadece Kuran harflerini biliyorsanız da duayı Arapça okuyabilirsiniz. İsterseniz ezberleyip, namazlardan sonra veya istediğiniz vakitte ezberden okuyabilirsiniz.
Dünyevi meselelerden ve konulardan uzak bir şekilde, tam bir teslimiyet içinde sessiz bir ortamda duanızı okumaya özen göstermelisiniz.

İsmi Duası Anlamı ve Türkçe Meali
“Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak, Celil ve Cebbar olan O'dur. O'ndan başka ilah yoktur. Ancak bütün kullarının hallerine vakıf olan ve kusurlarını örtbas edendir. Allah'tan başka ilah yoktur. Gece ile gündüzü halk eden O'dur. Allah'tan başka ilah yoktur. Tektir, şeriki yoktur, tektir ve birdir. Biz O'na hamdü sena ederiz. Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak O vardır, tektir, ortağı yoktur. Tek bir Allah'tır. Biz O'na ibadet ederiz. Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak O vardır, tektir ve ortağı yoktur. Tek bir ilahtır. Bizler O'na şükrederiz. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah tektir, ortağı yoktur, Muhammed O'nun Resuü'dür. Hay ve Kayyum O'dur. Allah'ın rahmeti mahlukatının en hayırlısı olan Muhammedin al ve ashabının ve hepsinin üzerine olsun. Şehadet ederim ki Sen hem Rabbimiz ve hem de Halikimizsin. Allah'ım, beni mağfiret eyle, ey Allah, ey Allah, ey Allah Rahmetinle beni yarlığa Zira, Sen merhamet edenlerin en merhametlisisin.”

*Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1995 yılında İstanbul'da basılan 11. cildinde, 404-418 numaralı sayfalarda yer almıştır.*
(DEVAM EDECEK…)
 
“Doğrusunu ALLAH Daha iyi bilir”.
Es Selam ve Dua ile,

 
  • 0 Oy - 0 Ortalama
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi