HOLLANDALI GURBETÇİLER / HOLLANDALI TÜRKLER NL « KONSOLOSLUK İŞLEMLERİ KONSOLOSLUK NÜFUS İŞLEMLERİ (NÜFUS CÜZDANI-DOĞUM BİLDİRİMİ)

KONSOLOSLUK NÜFUS İŞLEMLERİ (NÜFUS CÜZDANI-DOĞUM BİLDİRİMİ)

KONSOLOSLUK NÜFUS İŞLEMLERİ (NÜFUS CÜZDANI-DOĞUM BİLDİRİMİ)

 
  • 0 Oy - 0 Ortalama
 
sinem
Çalışkan Üye
62
11-02-2015:21:58
#1
İŞLEMLER:
I. Nüfus Cüzdanı (Yenileme, Değiştirme, Kayıp nüfus cüzdanı)

II. Doğum kayıt (Evlilik sırasında doğan çocukların nüfusa kaydı)

III. Evlilik dışı doğan çocukların nüfusa kaydı

IV. Nüfus kayıt belgesi başvuruları

V. Sabıka kaydı başvuruları


I. NÜFUS CÜZDANI İŞLEMLERİ

 

YENİLEME-DEĞİŞTİRME-KAYIP NÜFUS CÜZDANI

Aşağıdaki belgelerle birlikte Başkonsolosluğa ŞAHSEN BAŞVURULMASI GEREKMEKTEDİR.

-2 adet renkli vesikalık fotoğraf (6 aydan eski olmamalıdır)

-Eski nüfus cüzdanı ve fotokopisi

-Pasaportun aslı ile 1,2,3,4, uzatma sayfaları ve en son sayfasının fotokopileri

-Oturma kartının  aslı ve arkalı önlü fotokopisi

-İşleme başlamadan Kan Grubunu gösteren kartını ibraz edenlerin kan grubu nüfus cüzdanına yazılacaktır (dosyaya fotokopisi eklenmesi gerekir)

-Hiçbir evrak ibraz edemeyen vatandaşlarımızın, Türkiye’de kendisini tanıyan iki kişinin adı soyadı ve adreslerini içeren bir dilekçe, kimlik bilgileri gösteren bir belge (eski kimlik fotokopisi, nüfus kayıt örneği fotokopisi, pasaport fotokopisi, türk evlenme cüzdanı fotokopisi gibi) ve 3 adet renkli vesikalık fotoğrafla müracaat etmesi gerekmektedir.

-Nüfus Hizmetleri Kanunu vatandaşlarımıza nüfus olaylarını (doğum, ölüm, evlenme, boşanma gibi) bildirme yükümlülüğü getirmektedir. Bu yükümlülüğü yasal süre içinde yerine getirmeyenlere, Maliye Bakanlığımız tarafından belirlenen esaslar ve bedeller çerçevesinde, "İdari Para Cezası" uygulanmaktadır. 

Bu kapsamda;

-  Nüfus cüzdanlarını kaybedenlerden,

-  Çocuklarının doğumlarını altmış (60) gün içerisinde bildirmeyenlerden,

-  Aile cüzdanlarını kaybedenlerden,

-  Evliliklerini otuz (30) gün içerisinde bildirmeyenlerden,

Nüfus cüzdanı ve aile cüzdanı bedelinin yanı sıra 22 Euro İdari Para Cezası alınacaktır.

 

II.    DOĞUM KAYIT İŞLEMLERİ


-Yeni doğan çocukların nüfusa kaydı için anne-baba arasındaki evliliğin
mutlaka Türkiye’deki nüfuslarına kayıtlı olması gerekmektedir.

-Doğum kaydı yaptırmak için çocukların gelmesine gerek bulunmamaktadır.

Gerekli Belgeler:

-Çocuğun doğduğu yerin belediyesinden alınan ve altı aydan eski olmayan doğum belgesinin (Acte de naissance-copie integrale) aslı 

-Anne ve babanın evli olarak verilen nüfus cüzdanlarının asılları 

-Varsa oturma kartlarının asılları 

-Evlenme cüzdanının aslı (Varsa Fransız evlenme cüzdanının aslı)


POSTAYLA DOĞUM KAYDI BİLDİRİMİ:

-Çocuğun doğduğu yerin belediyesinden alınan ve altı aydan eski olmayan doğum belgesinin (Acte de naissance-copie integrale) aslı ve fotokopisi

-Anne ve babanın evli olarak verilen nüfus cüzdanlarının fotokopileri.

-Varsa oturma kartının fotokopileri.

-Evlenme cüzdanının fotokopisi (Varsa Fransız evlenme cüzdanının fotokopisi).
 
-Posta bedeli ve hizmet harcı
       -doğumdan sonraki ilk iki ay içerisindeki bildirimler için 6 Euro
       -iki aydan sonraki doğumlar için 28 Euro
mandat cash olarak eklenmelidir. Nakit veya çek kabul edilmemektedir.

-Yukarıdaki evraklar ve harç bedeli (mandat cash) aşağıda bulanan doğum tescil dilekçesi ekinde Başkonsolosluğumuza gönderilmelidir.

-Mandat cash postaneden talep edilen bir ödeme şeklidir, Consulat Général de Turquie á Paris adına yapılmalıdır.


 

III.EVLİLİK DIŞI DOĞAN ÇOCUKLARIN NÜFUS KAYIT İŞLEMLERİ

 -Çocuğun ANNE ve BABA’sının beraber gelmesi MECBURİDİR.

-Doğum kaydı yaptırmak için çocukların gelmesine gerek bulunmamaktadır.

-Çocuğun doğum belgesinin ASLI ve fotokopisi ( 6 aydan eski olmayan Acte De Naissance Copie İntegrale)

-Anne ve babanın nüfus cüzdanlarının asılları ve arkalı önlü fotokopileri

-Anne veya baba Türk vatandaşı değilse:

-Fransız Kimlik kartı, “Acte de Naissance Copie integrale” belgesinin ASLI ( 3 aydan eski olmamalıdır)

-Anne veya baba Fransa dışında başka bir devletin vatandaşı ise, pasaportunun Aslı ve vatandaşı olduğu ülkenin Konsolosluğundan alacağı CERTİFİCAT DE CELİBAT (BEKARLIK BELGESİ)ASLI (3 aydan eski olmamalıdır)


 IV. NÜFUS KAYIT BELGELERİ

Doğum kayıt örneği (acte de naissance), evlilik kayıt örneği (acte de mariage) veya aile toplum kağıdı almak için nüfus cüzdanı aslı veya pasaportun aslı ile Başkonsolosluğumuz "Nüfus Servisi"ne şahsen başvurmanız gerekmektedir.

 

V.   SABIKA KAYDI BAŞVURULARI              

Sabıka kaydı belgesi alabilmek için Başkonsolosluğa Vatandaşlık Servisine nüfus cüzdanınızın aslı ile başvurabilirsiniz. Sabıka kayıt belgesi aynı gün içinde Başkonsolosuğumuzca verilmektedir. 
 

İlgili Dosyalar :

- doğum tescil dilekçe
sinem
11-02-2015:21:58 #1

İŞLEMLER:
I. Nüfus Cüzdanı (Yenileme, Değiştirme, Kayıp nüfus cüzdanı)

II. Doğum kayıt (Evlilik sırasında doğan çocukların nüfusa kaydı)

III. Evlilik dışı doğan çocukların nüfusa kaydı

IV. Nüfus kayıt belgesi başvuruları

V. Sabıka kaydı başvuruları


I. NÜFUS CÜZDANI İŞLEMLERİ

 

YENİLEME-DEĞİŞTİRME-KAYIP NÜFUS CÜZDANI

Aşağıdaki belgelerle birlikte Başkonsolosluğa ŞAHSEN BAŞVURULMASI GEREKMEKTEDİR.

-2 adet renkli vesikalık fotoğraf (6 aydan eski olmamalıdır)

-Eski nüfus cüzdanı ve fotokopisi

-Pasaportun aslı ile 1,2,3,4, uzatma sayfaları ve en son sayfasının fotokopileri

-Oturma kartının  aslı ve arkalı önlü fotokopisi

-İşleme başlamadan Kan Grubunu gösteren kartını ibraz edenlerin kan grubu nüfus cüzdanına yazılacaktır (dosyaya fotokopisi eklenmesi gerekir)

-Hiçbir evrak ibraz edemeyen vatandaşlarımızın, Türkiye’de kendisini tanıyan iki kişinin adı soyadı ve adreslerini içeren bir dilekçe, kimlik bilgileri gösteren bir belge (eski kimlik fotokopisi, nüfus kayıt örneği fotokopisi, pasaport fotokopisi, türk evlenme cüzdanı fotokopisi gibi) ve 3 adet renkli vesikalık fotoğrafla müracaat etmesi gerekmektedir.

-Nüfus Hizmetleri Kanunu vatandaşlarımıza nüfus olaylarını (doğum, ölüm, evlenme, boşanma gibi) bildirme yükümlülüğü getirmektedir. Bu yükümlülüğü yasal süre içinde yerine getirmeyenlere, Maliye Bakanlığımız tarafından belirlenen esaslar ve bedeller çerçevesinde, "İdari Para Cezası" uygulanmaktadır. 

Bu kapsamda;

-  Nüfus cüzdanlarını kaybedenlerden,

-  Çocuklarının doğumlarını altmış (60) gün içerisinde bildirmeyenlerden,

-  Aile cüzdanlarını kaybedenlerden,

-  Evliliklerini otuz (30) gün içerisinde bildirmeyenlerden,

Nüfus cüzdanı ve aile cüzdanı bedelinin yanı sıra 22 Euro İdari Para Cezası alınacaktır.

 

II.    DOĞUM KAYIT İŞLEMLERİ


-Yeni doğan çocukların nüfusa kaydı için anne-baba arasındaki evliliğin
mutlaka Türkiye’deki nüfuslarına kayıtlı olması gerekmektedir.

-Doğum kaydı yaptırmak için çocukların gelmesine gerek bulunmamaktadır.

Gerekli Belgeler:

-Çocuğun doğduğu yerin belediyesinden alınan ve altı aydan eski olmayan doğum belgesinin (Acte de naissance-copie integrale) aslı 

-Anne ve babanın evli olarak verilen nüfus cüzdanlarının asılları 

-Varsa oturma kartlarının asılları 

-Evlenme cüzdanının aslı (Varsa Fransız evlenme cüzdanının aslı)


POSTAYLA DOĞUM KAYDI BİLDİRİMİ:

-Çocuğun doğduğu yerin belediyesinden alınan ve altı aydan eski olmayan doğum belgesinin (Acte de naissance-copie integrale) aslı ve fotokopisi

-Anne ve babanın evli olarak verilen nüfus cüzdanlarının fotokopileri.

-Varsa oturma kartının fotokopileri.

-Evlenme cüzdanının fotokopisi (Varsa Fransız evlenme cüzdanının fotokopisi).
 
-Posta bedeli ve hizmet harcı
       -doğumdan sonraki ilk iki ay içerisindeki bildirimler için 6 Euro
       -iki aydan sonraki doğumlar için 28 Euro
mandat cash olarak eklenmelidir. Nakit veya çek kabul edilmemektedir.

-Yukarıdaki evraklar ve harç bedeli (mandat cash) aşağıda bulanan doğum tescil dilekçesi ekinde Başkonsolosluğumuza gönderilmelidir.

-Mandat cash postaneden talep edilen bir ödeme şeklidir, Consulat Général de Turquie á Paris adına yapılmalıdır.


 

III.EVLİLİK DIŞI DOĞAN ÇOCUKLARIN NÜFUS KAYIT İŞLEMLERİ

 -Çocuğun ANNE ve BABA’sının beraber gelmesi MECBURİDİR.

-Doğum kaydı yaptırmak için çocukların gelmesine gerek bulunmamaktadır.

-Çocuğun doğum belgesinin ASLI ve fotokopisi ( 6 aydan eski olmayan Acte De Naissance Copie İntegrale)

-Anne ve babanın nüfus cüzdanlarının asılları ve arkalı önlü fotokopileri

-Anne veya baba Türk vatandaşı değilse:

-Fransız Kimlik kartı, “Acte de Naissance Copie integrale” belgesinin ASLI ( 3 aydan eski olmamalıdır)

-Anne veya baba Fransa dışında başka bir devletin vatandaşı ise, pasaportunun Aslı ve vatandaşı olduğu ülkenin Konsolosluğundan alacağı CERTİFİCAT DE CELİBAT (BEKARLIK BELGESİ)ASLI (3 aydan eski olmamalıdır)


 IV. NÜFUS KAYIT BELGELERİ

Doğum kayıt örneği (acte de naissance), evlilik kayıt örneği (acte de mariage) veya aile toplum kağıdı almak için nüfus cüzdanı aslı veya pasaportun aslı ile Başkonsolosluğumuz "Nüfus Servisi"ne şahsen başvurmanız gerekmektedir.

 

V.   SABIKA KAYDI BAŞVURULARI              

Sabıka kaydı belgesi alabilmek için Başkonsolosluğa Vatandaşlık Servisine nüfus cüzdanınızın aslı ile başvurabilirsiniz. Sabıka kayıt belgesi aynı gün içinde Başkonsolosuğumuzca verilmektedir. 
 

İlgili Dosyalar :

- doğum tescil dilekçe

 
  • 0 Oy - 0 Ortalama
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi