Konuyu Değerlendir
  • 0 Oy - 0 Ortalama
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
KÜÇÜK GÜNAHLAR:
#1
KÜÇÜK GÜNAHLAR: Kur'ân'da "lemem ve "seyyiât'i ' kelimeleriyle ifade edilen küçük günah, İslâm âlimleri tarafından şöyle tarif edilmektedir: Büyük günah tarifi dışında kalan, yani hakkında bir hadd, kısas ve ceza bulunmayan, cehennem ateşi ile de tehdit edilmeyen günahlardır,  Herhangi bir sayıyla sınırlandırılmayan küçük günahlar, çeşitli nedenlerle büyük günaha dönüşebilirler.
 
Günahların küçüklüğüne değil, ama kendisine karş gelinen Allah'ın azamet ve kibriyasına bakarak, günahlardan sakınmamız lâzımdır. Küçük günahları önemsememek, bunlarda ısrar etmek, insanı büyüklerini yapmaya hazır hâle getiren psikolojik ve ruhî bir değişikliğe uğratır.
 
- Muhataba göre günahlar ise; Allah'a karşı, insanlara karş ve kişinin kendine karşı işlediği günahlar olmak üzere üçe ayrılabilir:
 
a) Allah'a karşı işlenen günah: Kur'ân-l Kerim'de Allah'a karşı günahı belirten birçok âyet vardır. Şirk, İsyan ve küfiir, Allah'a karşı işlenen günahların başında gelir ki, Yüce Allah, kendisine ortak koşanları kesinlikle affetmeyeceğini, kafirleri ise ebedî cehennem azabına atacağını belirtmektedir. İnsanın Allah'ın kendisine vermiş olduğu nimetlere şükretmeyip, nankörlük etmesi de bu tür günahlardandır.
 
b) İnsanlara karşı işlenen günah: Bu tür günahlar genellikle kul hakki ile ilgili günahlardır, Kur'ân-l Kerim'de, insanlara karşı işlenen günahlar, Allah'a karşı işlenen günahlardan daha çeşitli olup, bu tür günahlar kendisine haksızlık yapılanın helalliği ve rızası olmadıkça Allah tarafından kesinlikle bağışlanmaz,
 
Kur'ân-l Kerim'de insanlarla ilgili günahlara oldukça fazla yer verilmiştir. Bu günahların çirkinlikleri çeşitli örneklerle bize anlatılmakta ve insanların bu tür günahlardan sakınmaları sağlanmaktadır. İnsanlara karşı işlenen günahlara, kasten adam öldürme, hırsızlık, iftira, insanlarla alay etme ve gıybet gibi günahlan örnek verebiliriz. Islâm'a göre, bir insanın hakkını çiğnemek ve toplumun selâmetiili ihlâl etmek sûretiyle işlenen kul hakkı ile ilgili günahların vebali -küfür ve İnkâr dışında- Allahla karşı işlenen günahlardan daha ağırdır.
 
“Rabbimiz! Biz, ‘Rabbinize iman edin’ diye imana çağıran bir davetçi işittik, hemen iman ettik. Rabbimiz! Günahlarımızı bağışla. Kötülüklerimizi ört. Canımızı iyilerle beraber al.” (Âl-i İmrân Suresi 193. Ayet)
Bkz… 49 Hucutât,'12 29 - 2 Bakara/195. Bkz., 2 Bakara/57; 3 İmran/117, 133; 9 Tevbe; 29  Bkz., 95 - Bakara/286.
 
 c) İnsanın kendisine karşı işlediği günah: Günahların kötü akıbeti bizzat yapanları ve buna sebep olanları ilgilendirdiğinden, neticede insanlar günahları bi zatihî kendilerine karşı işlemiş olurlar. Dolayısıyla Kur’ân'da inşanın günah işlemek süretiyle kendi nefsini tehlikeye atmaması işlenmektedir.
 
Kişinin kendi nefsine karşı günah işlemesi, selim fıtratını bozması demek Olup, Kur'ân-l Kerim'de "kendine zulmetme" tabiriyle İfade edilmiştir, Kur'ân insana çok değer vermektedir. Allah insanı en güzel sûrette yarattığını bildirmekte ve insana gücü yetmeyeceği yükünyüklenmedjğjni ifade etmektedir. İnsan, gücü yetmeyeceği şeylerden sorumlu tutulmamaktadır.
 
Insan kendi ve maddî varlığı üzerinde. sosyal çevrede de olduğu gibi, İstediği biçimde davranamaz, böyle bil' tasarruf hakkına da sahip değildir. Hz, Peygamberin sünneti bize şu mesajı iletmektedir: ”Üzerinde Rabbinin de hakkı vardır, nefsinin de hakkı vardır, ailenin de... buna göre her hak sahibine hakkını ver, Hz. Peygamber, bir çok vesileyle bu duruma değinerek, insanın nefsine zulmedercesine çok uzun süre uykusuz kalması ve devamlı oruç tutması gibi aşırı amelleri kınamış, bu gibi davranışlaıdan vazgeçilmesini İstemİş veya yasaklamıştır.


[Resim: pteAglrm7ZOGlxLCHzJSdQXD-xZLFcQUF9jerp7B...Yg=s590-nd]

METAFİZİK ARAŞTIRMACI
  
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
1 Ziyaretçi