DİNİMİZ « iSLAM İSLAMİYET « GENEL BİLGİLER KUR'AN CARİYELER İLE EVLENMEDEN, İLİŞKİYE GİRMEYE İZİN VERİYOR MU?

KUR'AN CARİYELER İLE EVLENMEDEN, İLİŞKİYE GİRMEYE İZİN VERİYOR MU?

KUR'AN CARİYELER İLE EVLENMEDEN, İLİŞKİYE GİRMEYE İZİN VERİYOR MU?

 
  • 0 Oy - 0 Ortalama
 
halukgta
Moderator
368
06-04-2023:13:44
#1
Bu konunun doğru anlaşılması için, detaylı yazmak zorundayım, yazım uzun lütfen sabırla okuyunuz. Makaleme başlamadan önce şunu belirtmek isterim. Kur’an kölelik ve cariyelik kapısını, indirdiği ayetlerle kapatmıştır. Kur’an indirilmeden önce alınan köle ce cariyeler konusunda da onların lehine, yaşamlarını kolaylaştırıcı, düzenleyici hatta kölelik ve cariyelikten kurtaracak ayetler indirmiştir. Yani günümüzde artık cariyeliğe ve köleliğe Kur’an izin vermiyor diyebiliriz. Her konuda olduğu gibi, İslam inancında CARİYE konusu da, FIKIH kanalıyla nefsimizin istediği şekilde biçimlendirilmiştir. Önce şunu söylemek isterim, Kur’an da CARİYE ismiyle bir kelime geçmez. Ayetlere baktığınızda, ELİNİN SAHİP OLDUĞU, ELİNİN ALTINDA BULUNANLAR, kelimesini tercüme ederken, CARİYE diye tercüme etmişlerdir. Böyle olunca da ayetlerin, çok farklı anlaşılması sağlanmıştır. Kadın köleye cariye denir fıkıhta. Fıkıh inancı, batıl ve hurafe inançları Kur’an ayetlerine sokabilmek için, bu kelimeyi kullanmışlar ve başarılıda olmuşlardır. Kur’an köleliğin yanlış olduğunu, ayetlerle izah etmeye çalışmıştır kullarına, yani Allah köleliği kaldırmıştır. Kur’an savaşlarda bile esirleri köleleştirmeyi yasaklamış, ya fidye karşılığı ya da bedelsiz salıverin demiştir. İşin çok daha ilginci, Enfal 67. ayette Allah elçisine bakın ne diyor. “Yeryüzünde ağır basıncaya kadar, hiçbir Elçiye esir sahibi olmak yaraşmaz. “ Yani esir alıp köleleştiremezsiniz diyor.

Örneğin birçok ayette, bir insanın yaptığı yanlıştan, günahtan, işlediği suçtan kurtulması için, köle azat edilmesi gerektiğinin örneklerini vermiştir Allah Kur’an’da. YANİ KÖLELİK, ALLAH KATINDA ÇOK DAHA KÖTÜ BİR SUÇ Kİ, BAŞKA BİR KÖTÜLÜĞÜN, SUÇUN AFFI İÇİN, KÖLE AZAT EDİLMESİ ÖRNEĞİ VERİLİYOR. Gelelim FIKIH inancının, CARİYE yani kadın köle konusunda, kabul ettirdiği inanca. Cariye kelimesi sözlükte şu şekilde anlatılıyor. Cariye: Yabancı ülkelerden kaçırılıp özgürlükten yoksun bırakılan, ALINIP SATILABİLEN, HER KONUDA EFENDİSİNİN İSTEKLERİNE BAĞLI BULUNAN genç kadın, halayık. Kur’an indirildikten sonra, artık kölelik kaldırılmış, geleneklerinde olan cariyelikte sona ermiştir. Ama ellerinde olan köle ve cariyelerin durumu kurallara bağlanmış ve onların zamanla özgürleştirilmesi için ayetler indirilmiştir. Hatta onları evlendirin, onlarla evlenin emrini vermiştir Allah.  Günümüzde mezheplerin tekrar ortaya çıkarıp, kendi nefislerinde şekillendirdiği cariye konusunu, bakın nasıl anlatıyorlar.

“NİKÂH AKDİ, İKİSİ DE HÜR OLAN (bu sebeple vücutlarına da malik bulunan) bir erkekle bir kadının, karşılıklı olarak bir aile kurma ve cinsî yönden birbirinden yararlanma konulu -şartlarına uyarak yaptıkları- bir sözleşmeden ibarettir. Cariyeye sahip olmayı sağlayan akit ve tasarruf da (satın alma, miras, ganimet veya bağış yoluyla elde etme…) bir hukuki işlemdir ve BU HUKUKİ İŞLEM, SAHİBİ İLE CARİYE ARASINDA KARI-KOCA GİBİ YAŞAMA HAKKINI DA VERMEKTE, nikâh akdinden daha güçlü ve kapsamlı olarak onun yerine de geçmektedir.”  (Hayrettin Karaman.)

Çok ilginç ve bir o kadarda düşündürücü sözler. Şunu söylemek isterim, bu sözleri ve düşünceyi, Kur’an asla kabul etmez, onaylamaz böyle bir bilgide Kur’an da asla yoktur, olması da mümkün değildir. Özgür olmayan, kısıtlı olan bir kişinin, önce bir suçtan dolayı ceza alması gerekir. Bu cezayı da kişiler asla veremez, kanunlar verir. Kadın savaşta esir alınacak ve bu kadın alınıp satılacak ve erkek tarafından istediği gibi kullanılacak öylemi? Bu nasıl sapkın bir düşünce böyle. BÖYLE BİR İNANCI, ALLAH A NİSPET ETMEKTEN RABBİME SIĞINIRIM. Allah Kur’an ile bu yolu kapatmıştır. Bakın bir ayetinde bu konu ile ilgili ne diyor.

Nisa 3: Eğer (evlenmek istediğiniz için mallarını teslim etmediğiniz) yetim kızlara karşı görevinizi yerine getirememekten korkarsanız, hoşunuza giden kadınlardan ikisini, üçünü, dördünü nikâhlayın. ARALARINDA ADALETİ YERİNE GETİREMEMEKTEN KORKARSANIZ BİR TEK KADINI VEYA HÂKİMİYETİNİZ ALTINDA OLANI (BİR ESİR KADINI) NİKÂHLAYIN. Sıkıntıya düşmemeniz için en uygun olanı budur. (Süleymaniye vakfı)

Ayette bahsedilen hakimiyetiniz altındaki kadın sözüne CARİYE diyerek inanılmaz farklı anlamlar yükleniyor. Bakın ayette evlenme konusunda yetimlerden bahsederken, ayetin sonunda hakimiyetimiz altında olan esir kadınlarla da evlenebileceğimiz örneği veriliyor. Öyle şeyler anlatılıyor ki, akıl ve mantık kabul etmediği gibi, Kur’an da asla kabul etmeyecek sözleri, dine sokuyorlar ama itiraz eden ne yazık ki yok. Bizler ayetleri Kur’an ışığında düşünmeyip, beşerin rivayetlerinden yardım alarak anlamaya çalışırsak, inanın şeytanın oyuncağı oluruz. Size sorsam ve desem ki, Müslüman olan Kur’an’a iman eden bir kadın köle, yani dilimizde kullanılan şekliyle cariye, MÜSLÜMAN OLDUĞU HALDE NİKÂH KIYILMADAN, SAHİBİ OLDUĞU KİŞİYLE CİNSEL OLARAK BİRLEŞEBİLİR Mİ? Bizlere öğretilen fıkıh inancına göre birleşebilir. Daha sonrada kölenin sahibi onu başkasına satar, oda ona istediğini yapar, ondan cinsellik adına faydalanabilir öylemi? HANİ MÜSLÜMAN KADIN YADA ERKEK, EVLİ OLMAYAN BİR İNSANLA BİRLEŞEMEZDİ? BU APAÇIK ZİNADIR. Tabi bu durumdan sahibinin erkek çocukları da faydalanacaktır, buna kısıtlama yok. BU NASIL BİR İNANÇ Kİ, MÜSLÜMAN BİR CARİYEYE YADA KÖLE KADINA, BU ZALİMLİKLERİ REVA GÖRÜYORUZ. Sorduğumuzda özgür olan kadın bunu yapamaz deniyor. Bu ayrımı yapan bu kuralları koyan, asla Kur’an değildir, bu gerçeğin artık farkında olalım. BU ADALETSİZLİĞİ YARATAN, BEŞERİN USLANMAZ NEFİSLERİNİN ÜRÜNÜDÜR. İşte Kur’an ı rehber almazsan, böyle sözlere inanırsın.

Köle sahibi bir erkek, eğer Kur’an a iman eden gerçek bir Müslüman’sa, derhal kölelerini özgürleştirmesi gerekirdi ayetler indiğinde. Ama hepsinin bunu yapmadığını ayetten anlıyoruz. Sormak isterim, Allah’ın elçisi bu ayetleri tebliğ alıp, ümmetine tebliğ ettikten sonra, sizce hala köleleri, cariyeleri var mıydı? Vardı diyenler, Allah’ın elçisine iftira atan zalimlerdir. Bakın Allah, çok açık bir şekilde köleliğin ne derece kötü bir şey olduğunu ve iman eden gerçek bir Müslüman’ın, bundan vazgeçip, nasıl köleleri azat etmesi gerektiğini anlatıyor ve bizleri uyarıyor.

Beled suresi 11.12.13.14.15.16: Fakat insan, SARP YOKUŞU AŞAMADI. O SARP YOKUŞUN NE OLDUĞUNU SEN NEREDEN BİLECEKSİN? KÖLE ÂZAT ETMEKTİR veya açlık gününde yakını olan bir yetimi yahut toprakta sürünen bir yoksulu doyurmaktır. (Bayraktar Bayraklı meali)

Bakın Allah, iman ettiğini söyleyenlere, nasıl sitemde bulunuyor ve istediğim o zor yokuşu, kullarım aşamadı ve istediklerimi yapmakta zorlanıyorlar diyor. Devamında da yapılmasını istediği şeyleri sayıyor. İlk önce saydığı da, KÖLE AZAT ETMEK, YANİ ARTIK KÖLELİK ZULMÜNE SON VERMEKTİR DİYOR. Bu kadar açık bir uyarıyı alan Allah’ın elçisi, hala emri altında kölelerin olduğunu nasıl söyleriz. Ya da iman ettiğini söylediği kişiler, cariyeleri cinsel anlamda istedikleri gibi kullanabilir dediğine nasıl inanırız. Allah kölelerin azat edilmesini istediği gibi, onların içimizdeki kişilerle evlendirilmesini de ister bizlerden, köleliğe son vermek adına.  Hatta Kölelerle/cariyelerle evlenip, onları özgürleştirme örneklerini verir.

Nur 32: İçinizdeki bekârları, KÖLELERİNİZDEN VE CARİYELERİNİZDEN evlenmeye elverişli olanları evlendiriniz. Yoksulluk içindeyseler, Allah onları lütfu ile zenginleştirir. Allah lütfu bol olandır; her şeyi bilendir.( Bayraktar Bayraklı meali)

Allah cariye ya da köleleri, yine söylemem gerekirse ayette cariye kelimesi geçmez, bu ayette erkek ya da kadın köle, ya da size hizmet edenleri, içinizden bekârlarla evlendirin diyor ama bizler, cariyelerle evlenmeye gerek yok diyebiliyoruz ve bunlara iman ediyoruz. SİZCE ÖZGÜR KADINA İNEN, NAMUS VE İFFETİNİZİ KORUYUN AYETLERİ, MÜSLÜMAN KÖLE, CARİYE KADINLARA İNMEDİ Mİ? Onlar bu ayetlerden sorumlu değil mi? Kur’an da köle ve özgür insanın farklı sorumlu olduğu tek bir ayet vardır. Oda bir suç halinde, köleye verilecek ceza, özgür bir insana verilecek cezanın yarısı kadar olmalıdır emridir. Bunun nedeni de, Allah’ın uyarılarına rağmen, hala özgürlüğüne kavuşturulmamış, köleyi korumak ve kollamak adınadır. Allah’ın diğer tüm ayetleri, tüm Müslümanlar için geçerlidir. Bunun tersini düşünen, Kur’an’a iman etmiyor demektir. Nur suresi 31. ayetin kadınlara hitap eden ilk cümlesini, sizlere hatırlat isterim.” MÜMİN KADINLARA DA SÖYLE, GÖZLERİNİ HARAMDAN SAKINSINLAR, IRZLARINI KORUSUNLAR. ”Allah asla iman edenler arasında, özgür ya da köle diye ayrım yapmaz. Çünkü Allah köleliğin kaldırılmasını özellikle istemiştir. Kur’an tüm iman edenler içindir. Bizler ne yazık ki ayetlerde geçen kelimelerle öyle oynuyoruz ki, okuyanlar tedirgin oluyor ve neye inanacağını şaşırıyoruz. Bu konuda bir örnek vermek istiyorum ama aynı ayeti farklı meallerden yazacağım ki, birilerinin imanımızla nasıl oynadıklarını artık fark edebilelim..

Meariç 29.30.31: ONLAR NAMUSLARINI KORUYANLARDIR. ANCAK EŞLERİ YANİ (EVLİLİK YOLUYLA) MEŞRU OLARAK SAHİP OLDUKLARI KİŞİLER HARİÇ. ŞÜPHESİZ Kİ ONLAR, (EŞLERİYLE İLİŞKİLERİNDE) KINANMAZLAR. (Mehmet Okuyan)

Meariç 29,30: YİNE ONLAR Kİ, İFFETLERİNİ KORURLAR; ANCAK EŞLERİ, YANİ MEŞRU ŞEKİLDE HAKKINI VEREREK SAHİP OLDUKLARI KİMSELER MÜSTESNA: ZATEN ONLAR (MEŞRU EŞLERİYLE PAYLAŞTIKLARI CİNSELLİKTEN DOLAYI) KINANAMAZLAR. ( Mustafa İslamoğlu)

Meariç 29, 30, 31: Irzlarını koruyanlar -ANCAK EŞLERİNE VE CARİYELERİNE KARŞI MÜSTESNA; çünkü onlar kınanmaz; bundan öteye (geçmek) isteyenler ise, onlar taşkınların ta kendileridir-; (Diyanet vakfı meali)

Bu ayetleri, farklı tercümelerden okudunuz. Allah’ın bu ayette ne anlattığını anlayabilmemiz için, iman eden bir kadından evlilik için hangi şartları istiyorsa, aynı şartlarında cariyeler/köle kadınlar için geçerli olacağını düşünmeli ve ayeti öyle anlamaya çalışalım. Hatta köle kadınların birde, Müslüman olduğunu lütfen unutmayalım. Ayetin sonunda Allah ne diyor? Çünkü ancak o zaman, hiçbir kınamaya uğramazlar. İşte bu cümle bizlerin doğru anlamamızı ve doğru karar vermemize anahtar olmalıdır. Allah bir kadınla, nikâh yani evlilik sözleşmesini yapmadan, cinsel ilişkiye girmemizi yasaklamıştır. Bunun dışında yapacağımız her türlü evlilik, hem Allah hem de toplum tarafından hoş görülmeyecek, kabul edilmeyecek bir davranıştır. AYETTE SAHİP OLDUKLARI, ELLERİNİN ALTINDA BULUNAN SÖZÜNDEN, EVLİ OLDUKLARI DİĞER EŞLERİ ANLAŞILMALIDIR. Ellerinin altındakiler sözünden yalnız eşler değil, cariyelerde kast ediliyor diye anlamalıyız diyenlere ‘de, şunu söylemek isterim. Bu durumda ellerinin altında bulunan cariye, kadın köleyle evlenmeden asla birlikte olamazsın.  Bunun dışında söylenecek her söz, Kur’an a aykırıdır. Bakın Allah özgürlüğü kısıtlı, cariye/köle Müslüman kadınlarla evlenmeyi nasıl teşvik ediyor.

Bakara 221: İMAN ETMEDİKÇE PUTPEREST KADINLARLA EVLENMEYİN. BEĞENSENİZ BİLE, PUTPEREST BİR KADINDAN, İMANLI BİR CÂRİYE/KÖLE KADIN KESİNLİKLE DAHA İYİDİR. ……..(Diyanet vakfı)

Bu ayette de aslında, özgürlüğünden yoksun köle kadından bahseder, cariye kelimesi bu anlamda verilmiştir. Bakın Allah, iman etmiş bir cariye nasıl tercih edilip evlenilmelidir diyor. Bizler ise Allah korusun cariyelerle, istediğimiz gibi ilişkide bulunabileceğimizi söyleyebiliyoruz. Böyle bir durumda, bu kadınlardan doğacak çocukların durumunu düşünün. Sizce Allah Kur’an’da böyle bir sapkınlığa izin veriyor olabilir mi? Bunların normal olduğunu söyleyenler, Allah a iftira atanlardır. Sizlere konun daha iyi anlaşılması için bir örnek daha vermek istiyorum.

Ahzab 52: Bundan sonra [başka] hiçbir kadın sana helal değildir -onları[n hiç birini] başka kadınlarla, güzellikleri seni fazlasıyla cezbetse de, değiştirme[ne izin verilmemiştir]-  [halen] SAHİP OLDUKLARIN DIŞINDA [HİÇ BİRİ SANA HELAL DEĞİLDİR]. Allah her şeyi görüp gözetendir. (Muhammed Esed meali)

Ahzab 52:  BUNDAN SONRA ARTIK BAŞKA KADINLARLA EVLENMEN DE SAĞ ELİNİN SAHİP OLDUKLARI (MEVCUT EŞLERİN) HARİÇ, GÜZELLİKLERİ SENİN HOŞUNA GİTSE BİLE BUNLARI BAŞKA EŞLERLE DEĞİŞTİRMEN DE SANA HELAL DEĞİLDİR.  ALLAH HER ŞEYİ GÖZETLEYİCİDİR.( Mehmet Okuyan meali)

Ahzab 52: BUNDAN SONRA, GÜZELLİKLERİ HOŞUNA GİTSE BİLE BAŞKA KADINLARLA EVLENMEK, EŞLERİNİ BOŞAYIP BAŞKA EŞLER ALMAK SANA HELÂL DEĞİLDİR. ANCAK SAHİP OLDUĞUN CARİYELER BAŞKA. ŞÜPHESİZ ALLAH, HER ŞEYİ GÖZETLEYENDİR. (Diyanet meali)

Dikkat ederseniz bu ayet, Allah’ın Resulü ile ilgili. Bundan sonra ne kadar istersen iste, artık evlenemezsin diyor. Bunun elbette birçok nedeni vardır ama ona girmeyelim. Peki devamında söylediği cümleden ne anlamalıyız. Aslında ayette cariye kelimesi geçmiyor ama Diyanet mealinde CARİYE diye yazmış. Düşünebiliyor musunuz Allah Resulüne, savaşlarda sana esir almak yaraşmaz, ya bedeli ile yada bedelsiz esirleri salıver diye ayet indirecek, ama Resulü savaşlarda esir kadınları cariye diye mi alacak? Birde onlardan, bahsedildiği anlamda faydalanacak öylemi? Bizler Kur’an ile bir  bağ kurmazsak, bizleri işte böyle aldatırlar. Bu konuyu doğru anlayabilmemiz için, Beled suresi 11, 12. ayetlerde, Allah’ın uyarısını lütfen aklımızdan çıkarmayalım. “O SARP YOKUŞUN NE OLDUĞUNU, SEN NEREDEN BİLECEKSİN? KÖLE ÂZAT ETMEKTİR.” Yani Allah bu ayette, köle azad etmenin kullarına zor geldiğini söylüyor ve bizleri uyarıyor.

Şunu asla unutmayalım, Allah kölelerin azad edilmesini, bağışlanmasını, özgürlüğüne kavuşturulmasını, bizlerden özellikle istiyor. BU DURUMDA, ALLAH’IN ELÇİSİNİN KÖLESİ, CARİYESİ OLABİLİR MİDE, bizler evlenme yasağından sonra, elinin altındaki köle cariyelerle Allah’ın elçisinin evlenebileceğini ya da birlikte olacağını söylediğine inanıyoruz. Bu mümkün değil. Demek ki Allah’ın elçisinin, elinin altındakilerden kast edilen, evli olan diğer eşleriyle yetinmesi gerektiği anlaşılıyor. Diğer ayetlerde de ellerinin altındakiler sözünden evlilik akdini, sözleşmesini yapmış, diğer eşler olarak anlamalıyız. Yoksa Kur’an’ın tamamına ters düşen, bir inancın arkasından gitmiş oluruz. Bu konuda çok daha dikkat çekici bir örnek daha vermek istiyorum, farklı tercümelerden.

Müminun 6: ANCAK EŞLERİ YANİ (EVLİLİK YOLUYLA) MEŞRU OLARAK SAHİP OLDUKLARI KİŞİLER HARİÇ;  ŞÜPHESİZ Kİ ONLAR (EŞLERİYLE İLİŞKİLERİNDE) KINANMAZLAR. (Mehmet Okuyan meali)

Müminun 6: Eşleri -yani, [evlilik yoluyla] meşru olarak sahip oldukları insanlar-  dışında [kimsede arzularına doyum aramazlar]: çünkü onlar (eşleriyle olan ilişkilerinden dolayı) kınanmazlar. (Muhammed Esed meali)

Müminun 6: ANCAK EŞLERİ VE ELLERİNİN ALTINDA BULUNAN CARİYELERİ BUNUN DIŞINDADIR. ONLARLA İLİŞKİLERİNDEN DOLAYI KINANMAZLAR. (Diyanet meali)

Sayın Mehmet Okuyan ayete şöyle bir dip not bırakmış, onu da yazmak isterim. “Bu cümle “Ancak eşleri veya ellerinin/yeminlerinin sahip oldukları kişiler istisna” şeklinde de tercüme edilebilir. Bu durumda kastedilen, cariyelerin nikâhlanmasıdır ki bu da cariyelik kurumunun bitirilmesine katkı verecektir.” Gerçekten çok doğru ve detaylı bir açıklama. Kur’an’ı tercüme ederken, ne yazık ki mezheplerin batıl inançlarının etkisinde tercüme edildiğinde, işte böyle inanılmaz farklı sonuç çıkıyor ortaya. Diyanetin tercümesinde Eşleri kelimesinden sonra, sanki eşleri olmayan ama cariyeleri, köleleri ile de cinsel ilişkiye girilebileceği izlenimi veriliyor. Bu düşüncenin tamamının Kur’an’a aykırı olduğunu hala anlayamayanlar, Allah’ın huzurunda anladıklarında, iş işten geçmiş olacaklardır, hatırlatırım. Bu ayete Muhammed Esed mealinde çok dikkat çekici bir not yazmış, paylaşmak isterim.

“Lafzen, “YAHUT SAĞ ELLERİNİN MALİK OLDUĞU KİMSELER” (ev mâ meleket eymânuhum). Çoğu müfessirler, bu ifadenin şüphe götürmez bir biçimde kadın kölelerle ilgili olduğunu ve ev (“yahut”) takısının da, meşru seçeneklerden birine işaret için kullanıldığını ileri sürmüşlerdir. BU GELENEKSEL YORUM BİZCE, KADIN KÖLELERLE EVLİLİK DIŞI CİNSEL İLİŞKİNİN MEŞRUİYETİNİ ÖNGÖRDÜĞÜ SÜRECE, DOĞRU VE KABUL EDİLEBİLİR GÖZÜKMEMEKTEDİR: Çünkü böyle bir öngörü ya da ön kabul, KUR’AN’IN KENDİSİYLE ÇELİŞMEKTEDİR .”

Değerli din kardeşlerim, işte bizler İslam’ı böyle yaşıyoruz. Sorgusuzca araştırmadan, düşünmeden. Karar elbette sizlerin. Ama lütfen inancımızla oynayanların, bizleri istedikleri gibi din adına yönetmeye çalışanların oyuncağı olmayalım. İnanın hesap günü, çok üzülenlerin safında oluruz. Allah bizlere akıl vermiş ve bu aklı kullanmamızı istemiştir. Elde Kur’an düşünen, Allah’ın doğru yolunu bulacaktır.

Saygılarımla

Haluk GÜMÜŞTABAK

https://kuranadavet1.wordpress.com/

https://twitter.com/KURANA_DAVET

http://www.hakyolkuran.com/

https://www.facebook.com/Kuranadavet1/

https://hakyolkuran1.blogspot.com/
halukgta
06-04-2023:13:44 #1

Bu konunun doğru anlaşılması için, detaylı yazmak zorundayım, yazım uzun lütfen sabırla okuyunuz. Makaleme başlamadan önce şunu belirtmek isterim. Kur’an kölelik ve cariyelik kapısını, indirdiği ayetlerle kapatmıştır. Kur’an indirilmeden önce alınan köle ce cariyeler konusunda da onların lehine, yaşamlarını kolaylaştırıcı, düzenleyici hatta kölelik ve cariyelikten kurtaracak ayetler indirmiştir. Yani günümüzde artık cariyeliğe ve köleliğe Kur’an izin vermiyor diyebiliriz. Her konuda olduğu gibi, İslam inancında CARİYE konusu da, FIKIH kanalıyla nefsimizin istediği şekilde biçimlendirilmiştir. Önce şunu söylemek isterim, Kur’an da CARİYE ismiyle bir kelime geçmez. Ayetlere baktığınızda, ELİNİN SAHİP OLDUĞU, ELİNİN ALTINDA BULUNANLAR, kelimesini tercüme ederken, CARİYE diye tercüme etmişlerdir. Böyle olunca da ayetlerin, çok farklı anlaşılması sağlanmıştır. Kadın köleye cariye denir fıkıhta. Fıkıh inancı, batıl ve hurafe inançları Kur’an ayetlerine sokabilmek için, bu kelimeyi kullanmışlar ve başarılıda olmuşlardır. Kur’an köleliğin yanlış olduğunu, ayetlerle izah etmeye çalışmıştır kullarına, yani Allah köleliği kaldırmıştır. Kur’an savaşlarda bile esirleri köleleştirmeyi yasaklamış, ya fidye karşılığı ya da bedelsiz salıverin demiştir. İşin çok daha ilginci, Enfal 67. ayette Allah elçisine bakın ne diyor. “Yeryüzünde ağır basıncaya kadar, hiçbir Elçiye esir sahibi olmak yaraşmaz. “ Yani esir alıp köleleştiremezsiniz diyor.

Örneğin birçok ayette, bir insanın yaptığı yanlıştan, günahtan, işlediği suçtan kurtulması için, köle azat edilmesi gerektiğinin örneklerini vermiştir Allah Kur’an’da. YANİ KÖLELİK, ALLAH KATINDA ÇOK DAHA KÖTÜ BİR SUÇ Kİ, BAŞKA BİR KÖTÜLÜĞÜN, SUÇUN AFFI İÇİN, KÖLE AZAT EDİLMESİ ÖRNEĞİ VERİLİYOR. Gelelim FIKIH inancının, CARİYE yani kadın köle konusunda, kabul ettirdiği inanca. Cariye kelimesi sözlükte şu şekilde anlatılıyor. Cariye: Yabancı ülkelerden kaçırılıp özgürlükten yoksun bırakılan, ALINIP SATILABİLEN, HER KONUDA EFENDİSİNİN İSTEKLERİNE BAĞLI BULUNAN genç kadın, halayık. Kur’an indirildikten sonra, artık kölelik kaldırılmış, geleneklerinde olan cariyelikte sona ermiştir. Ama ellerinde olan köle ve cariyelerin durumu kurallara bağlanmış ve onların zamanla özgürleştirilmesi için ayetler indirilmiştir. Hatta onları evlendirin, onlarla evlenin emrini vermiştir Allah.  Günümüzde mezheplerin tekrar ortaya çıkarıp, kendi nefislerinde şekillendirdiği cariye konusunu, bakın nasıl anlatıyorlar.

“NİKÂH AKDİ, İKİSİ DE HÜR OLAN (bu sebeple vücutlarına da malik bulunan) bir erkekle bir kadının, karşılıklı olarak bir aile kurma ve cinsî yönden birbirinden yararlanma konulu -şartlarına uyarak yaptıkları- bir sözleşmeden ibarettir. Cariyeye sahip olmayı sağlayan akit ve tasarruf da (satın alma, miras, ganimet veya bağış yoluyla elde etme…) bir hukuki işlemdir ve BU HUKUKİ İŞLEM, SAHİBİ İLE CARİYE ARASINDA KARI-KOCA GİBİ YAŞAMA HAKKINI DA VERMEKTE, nikâh akdinden daha güçlü ve kapsamlı olarak onun yerine de geçmektedir.”  (Hayrettin Karaman.)

Çok ilginç ve bir o kadarda düşündürücü sözler. Şunu söylemek isterim, bu sözleri ve düşünceyi, Kur’an asla kabul etmez, onaylamaz böyle bir bilgide Kur’an da asla yoktur, olması da mümkün değildir. Özgür olmayan, kısıtlı olan bir kişinin, önce bir suçtan dolayı ceza alması gerekir. Bu cezayı da kişiler asla veremez, kanunlar verir. Kadın savaşta esir alınacak ve bu kadın alınıp satılacak ve erkek tarafından istediği gibi kullanılacak öylemi? Bu nasıl sapkın bir düşünce böyle. BÖYLE BİR İNANCI, ALLAH A NİSPET ETMEKTEN RABBİME SIĞINIRIM. Allah Kur’an ile bu yolu kapatmıştır. Bakın bir ayetinde bu konu ile ilgili ne diyor.

Nisa 3: Eğer (evlenmek istediğiniz için mallarını teslim etmediğiniz) yetim kızlara karşı görevinizi yerine getirememekten korkarsanız, hoşunuza giden kadınlardan ikisini, üçünü, dördünü nikâhlayın. ARALARINDA ADALETİ YERİNE GETİREMEMEKTEN KORKARSANIZ BİR TEK KADINI VEYA HÂKİMİYETİNİZ ALTINDA OLANI (BİR ESİR KADINI) NİKÂHLAYIN. Sıkıntıya düşmemeniz için en uygun olanı budur. (Süleymaniye vakfı)

Ayette bahsedilen hakimiyetiniz altındaki kadın sözüne CARİYE diyerek inanılmaz farklı anlamlar yükleniyor. Bakın ayette evlenme konusunda yetimlerden bahsederken, ayetin sonunda hakimiyetimiz altında olan esir kadınlarla da evlenebileceğimiz örneği veriliyor. Öyle şeyler anlatılıyor ki, akıl ve mantık kabul etmediği gibi, Kur’an da asla kabul etmeyecek sözleri, dine sokuyorlar ama itiraz eden ne yazık ki yok. Bizler ayetleri Kur’an ışığında düşünmeyip, beşerin rivayetlerinden yardım alarak anlamaya çalışırsak, inanın şeytanın oyuncağı oluruz. Size sorsam ve desem ki, Müslüman olan Kur’an’a iman eden bir kadın köle, yani dilimizde kullanılan şekliyle cariye, MÜSLÜMAN OLDUĞU HALDE NİKÂH KIYILMADAN, SAHİBİ OLDUĞU KİŞİYLE CİNSEL OLARAK BİRLEŞEBİLİR Mİ? Bizlere öğretilen fıkıh inancına göre birleşebilir. Daha sonrada kölenin sahibi onu başkasına satar, oda ona istediğini yapar, ondan cinsellik adına faydalanabilir öylemi? HANİ MÜSLÜMAN KADIN YADA ERKEK, EVLİ OLMAYAN BİR İNSANLA BİRLEŞEMEZDİ? BU APAÇIK ZİNADIR. Tabi bu durumdan sahibinin erkek çocukları da faydalanacaktır, buna kısıtlama yok. BU NASIL BİR İNANÇ Kİ, MÜSLÜMAN BİR CARİYEYE YADA KÖLE KADINA, BU ZALİMLİKLERİ REVA GÖRÜYORUZ. Sorduğumuzda özgür olan kadın bunu yapamaz deniyor. Bu ayrımı yapan bu kuralları koyan, asla Kur’an değildir, bu gerçeğin artık farkında olalım. BU ADALETSİZLİĞİ YARATAN, BEŞERİN USLANMAZ NEFİSLERİNİN ÜRÜNÜDÜR. İşte Kur’an ı rehber almazsan, böyle sözlere inanırsın.

Köle sahibi bir erkek, eğer Kur’an a iman eden gerçek bir Müslüman’sa, derhal kölelerini özgürleştirmesi gerekirdi ayetler indiğinde. Ama hepsinin bunu yapmadığını ayetten anlıyoruz. Sormak isterim, Allah’ın elçisi bu ayetleri tebliğ alıp, ümmetine tebliğ ettikten sonra, sizce hala köleleri, cariyeleri var mıydı? Vardı diyenler, Allah’ın elçisine iftira atan zalimlerdir. Bakın Allah, çok açık bir şekilde köleliğin ne derece kötü bir şey olduğunu ve iman eden gerçek bir Müslüman’ın, bundan vazgeçip, nasıl köleleri azat etmesi gerektiğini anlatıyor ve bizleri uyarıyor.

Beled suresi 11.12.13.14.15.16: Fakat insan, SARP YOKUŞU AŞAMADI. O SARP YOKUŞUN NE OLDUĞUNU SEN NEREDEN BİLECEKSİN? KÖLE ÂZAT ETMEKTİR veya açlık gününde yakını olan bir yetimi yahut toprakta sürünen bir yoksulu doyurmaktır. (Bayraktar Bayraklı meali)

Bakın Allah, iman ettiğini söyleyenlere, nasıl sitemde bulunuyor ve istediğim o zor yokuşu, kullarım aşamadı ve istediklerimi yapmakta zorlanıyorlar diyor. Devamında da yapılmasını istediği şeyleri sayıyor. İlk önce saydığı da, KÖLE AZAT ETMEK, YANİ ARTIK KÖLELİK ZULMÜNE SON VERMEKTİR DİYOR. Bu kadar açık bir uyarıyı alan Allah’ın elçisi, hala emri altında kölelerin olduğunu nasıl söyleriz. Ya da iman ettiğini söylediği kişiler, cariyeleri cinsel anlamda istedikleri gibi kullanabilir dediğine nasıl inanırız. Allah kölelerin azat edilmesini istediği gibi, onların içimizdeki kişilerle evlendirilmesini de ister bizlerden, köleliğe son vermek adına.  Hatta Kölelerle/cariyelerle evlenip, onları özgürleştirme örneklerini verir.

Nur 32: İçinizdeki bekârları, KÖLELERİNİZDEN VE CARİYELERİNİZDEN evlenmeye elverişli olanları evlendiriniz. Yoksulluk içindeyseler, Allah onları lütfu ile zenginleştirir. Allah lütfu bol olandır; her şeyi bilendir.( Bayraktar Bayraklı meali)

Allah cariye ya da köleleri, yine söylemem gerekirse ayette cariye kelimesi geçmez, bu ayette erkek ya da kadın köle, ya da size hizmet edenleri, içinizden bekârlarla evlendirin diyor ama bizler, cariyelerle evlenmeye gerek yok diyebiliyoruz ve bunlara iman ediyoruz. SİZCE ÖZGÜR KADINA İNEN, NAMUS VE İFFETİNİZİ KORUYUN AYETLERİ, MÜSLÜMAN KÖLE, CARİYE KADINLARA İNMEDİ Mİ? Onlar bu ayetlerden sorumlu değil mi? Kur’an da köle ve özgür insanın farklı sorumlu olduğu tek bir ayet vardır. Oda bir suç halinde, köleye verilecek ceza, özgür bir insana verilecek cezanın yarısı kadar olmalıdır emridir. Bunun nedeni de, Allah’ın uyarılarına rağmen, hala özgürlüğüne kavuşturulmamış, köleyi korumak ve kollamak adınadır. Allah’ın diğer tüm ayetleri, tüm Müslümanlar için geçerlidir. Bunun tersini düşünen, Kur’an’a iman etmiyor demektir. Nur suresi 31. ayetin kadınlara hitap eden ilk cümlesini, sizlere hatırlat isterim.” MÜMİN KADINLARA DA SÖYLE, GÖZLERİNİ HARAMDAN SAKINSINLAR, IRZLARINI KORUSUNLAR. ”Allah asla iman edenler arasında, özgür ya da köle diye ayrım yapmaz. Çünkü Allah köleliğin kaldırılmasını özellikle istemiştir. Kur’an tüm iman edenler içindir. Bizler ne yazık ki ayetlerde geçen kelimelerle öyle oynuyoruz ki, okuyanlar tedirgin oluyor ve neye inanacağını şaşırıyoruz. Bu konuda bir örnek vermek istiyorum ama aynı ayeti farklı meallerden yazacağım ki, birilerinin imanımızla nasıl oynadıklarını artık fark edebilelim..

Meariç 29.30.31: ONLAR NAMUSLARINI KORUYANLARDIR. ANCAK EŞLERİ YANİ (EVLİLİK YOLUYLA) MEŞRU OLARAK SAHİP OLDUKLARI KİŞİLER HARİÇ. ŞÜPHESİZ Kİ ONLAR, (EŞLERİYLE İLİŞKİLERİNDE) KINANMAZLAR. (Mehmet Okuyan)

Meariç 29,30: YİNE ONLAR Kİ, İFFETLERİNİ KORURLAR; ANCAK EŞLERİ, YANİ MEŞRU ŞEKİLDE HAKKINI VEREREK SAHİP OLDUKLARI KİMSELER MÜSTESNA: ZATEN ONLAR (MEŞRU EŞLERİYLE PAYLAŞTIKLARI CİNSELLİKTEN DOLAYI) KINANAMAZLAR. ( Mustafa İslamoğlu)

Meariç 29, 30, 31: Irzlarını koruyanlar -ANCAK EŞLERİNE VE CARİYELERİNE KARŞI MÜSTESNA; çünkü onlar kınanmaz; bundan öteye (geçmek) isteyenler ise, onlar taşkınların ta kendileridir-; (Diyanet vakfı meali)

Bu ayetleri, farklı tercümelerden okudunuz. Allah’ın bu ayette ne anlattığını anlayabilmemiz için, iman eden bir kadından evlilik için hangi şartları istiyorsa, aynı şartlarında cariyeler/köle kadınlar için geçerli olacağını düşünmeli ve ayeti öyle anlamaya çalışalım. Hatta köle kadınların birde, Müslüman olduğunu lütfen unutmayalım. Ayetin sonunda Allah ne diyor? Çünkü ancak o zaman, hiçbir kınamaya uğramazlar. İşte bu cümle bizlerin doğru anlamamızı ve doğru karar vermemize anahtar olmalıdır. Allah bir kadınla, nikâh yani evlilik sözleşmesini yapmadan, cinsel ilişkiye girmemizi yasaklamıştır. Bunun dışında yapacağımız her türlü evlilik, hem Allah hem de toplum tarafından hoş görülmeyecek, kabul edilmeyecek bir davranıştır. AYETTE SAHİP OLDUKLARI, ELLERİNİN ALTINDA BULUNAN SÖZÜNDEN, EVLİ OLDUKLARI DİĞER EŞLERİ ANLAŞILMALIDIR. Ellerinin altındakiler sözünden yalnız eşler değil, cariyelerde kast ediliyor diye anlamalıyız diyenlere ‘de, şunu söylemek isterim. Bu durumda ellerinin altında bulunan cariye, kadın köleyle evlenmeden asla birlikte olamazsın.  Bunun dışında söylenecek her söz, Kur’an a aykırıdır. Bakın Allah özgürlüğü kısıtlı, cariye/köle Müslüman kadınlarla evlenmeyi nasıl teşvik ediyor.

Bakara 221: İMAN ETMEDİKÇE PUTPEREST KADINLARLA EVLENMEYİN. BEĞENSENİZ BİLE, PUTPEREST BİR KADINDAN, İMANLI BİR CÂRİYE/KÖLE KADIN KESİNLİKLE DAHA İYİDİR. ……..(Diyanet vakfı)

Bu ayette de aslında, özgürlüğünden yoksun köle kadından bahseder, cariye kelimesi bu anlamda verilmiştir. Bakın Allah, iman etmiş bir cariye nasıl tercih edilip evlenilmelidir diyor. Bizler ise Allah korusun cariyelerle, istediğimiz gibi ilişkide bulunabileceğimizi söyleyebiliyoruz. Böyle bir durumda, bu kadınlardan doğacak çocukların durumunu düşünün. Sizce Allah Kur’an’da böyle bir sapkınlığa izin veriyor olabilir mi? Bunların normal olduğunu söyleyenler, Allah a iftira atanlardır. Sizlere konun daha iyi anlaşılması için bir örnek daha vermek istiyorum.

Ahzab 52: Bundan sonra [başka] hiçbir kadın sana helal değildir -onları[n hiç birini] başka kadınlarla, güzellikleri seni fazlasıyla cezbetse de, değiştirme[ne izin verilmemiştir]-  [halen] SAHİP OLDUKLARIN DIŞINDA [HİÇ BİRİ SANA HELAL DEĞİLDİR]. Allah her şeyi görüp gözetendir. (Muhammed Esed meali)

Ahzab 52:  BUNDAN SONRA ARTIK BAŞKA KADINLARLA EVLENMEN DE SAĞ ELİNİN SAHİP OLDUKLARI (MEVCUT EŞLERİN) HARİÇ, GÜZELLİKLERİ SENİN HOŞUNA GİTSE BİLE BUNLARI BAŞKA EŞLERLE DEĞİŞTİRMEN DE SANA HELAL DEĞİLDİR.  ALLAH HER ŞEYİ GÖZETLEYİCİDİR.( Mehmet Okuyan meali)

Ahzab 52: BUNDAN SONRA, GÜZELLİKLERİ HOŞUNA GİTSE BİLE BAŞKA KADINLARLA EVLENMEK, EŞLERİNİ BOŞAYIP BAŞKA EŞLER ALMAK SANA HELÂL DEĞİLDİR. ANCAK SAHİP OLDUĞUN CARİYELER BAŞKA. ŞÜPHESİZ ALLAH, HER ŞEYİ GÖZETLEYENDİR. (Diyanet meali)

Dikkat ederseniz bu ayet, Allah’ın Resulü ile ilgili. Bundan sonra ne kadar istersen iste, artık evlenemezsin diyor. Bunun elbette birçok nedeni vardır ama ona girmeyelim. Peki devamında söylediği cümleden ne anlamalıyız. Aslında ayette cariye kelimesi geçmiyor ama Diyanet mealinde CARİYE diye yazmış. Düşünebiliyor musunuz Allah Resulüne, savaşlarda sana esir almak yaraşmaz, ya bedeli ile yada bedelsiz esirleri salıver diye ayet indirecek, ama Resulü savaşlarda esir kadınları cariye diye mi alacak? Birde onlardan, bahsedildiği anlamda faydalanacak öylemi? Bizler Kur’an ile bir  bağ kurmazsak, bizleri işte böyle aldatırlar. Bu konuyu doğru anlayabilmemiz için, Beled suresi 11, 12. ayetlerde, Allah’ın uyarısını lütfen aklımızdan çıkarmayalım. “O SARP YOKUŞUN NE OLDUĞUNU, SEN NEREDEN BİLECEKSİN? KÖLE ÂZAT ETMEKTİR.” Yani Allah bu ayette, köle azad etmenin kullarına zor geldiğini söylüyor ve bizleri uyarıyor.

Şunu asla unutmayalım, Allah kölelerin azad edilmesini, bağışlanmasını, özgürlüğüne kavuşturulmasını, bizlerden özellikle istiyor. BU DURUMDA, ALLAH’IN ELÇİSİNİN KÖLESİ, CARİYESİ OLABİLİR MİDE, bizler evlenme yasağından sonra, elinin altındaki köle cariyelerle Allah’ın elçisinin evlenebileceğini ya da birlikte olacağını söylediğine inanıyoruz. Bu mümkün değil. Demek ki Allah’ın elçisinin, elinin altındakilerden kast edilen, evli olan diğer eşleriyle yetinmesi gerektiği anlaşılıyor. Diğer ayetlerde de ellerinin altındakiler sözünden evlilik akdini, sözleşmesini yapmış, diğer eşler olarak anlamalıyız. Yoksa Kur’an’ın tamamına ters düşen, bir inancın arkasından gitmiş oluruz. Bu konuda çok daha dikkat çekici bir örnek daha vermek istiyorum, farklı tercümelerden.

Müminun 6: ANCAK EŞLERİ YANİ (EVLİLİK YOLUYLA) MEŞRU OLARAK SAHİP OLDUKLARI KİŞİLER HARİÇ;  ŞÜPHESİZ Kİ ONLAR (EŞLERİYLE İLİŞKİLERİNDE) KINANMAZLAR. (Mehmet Okuyan meali)

Müminun 6: Eşleri -yani, [evlilik yoluyla] meşru olarak sahip oldukları insanlar-  dışında [kimsede arzularına doyum aramazlar]: çünkü onlar (eşleriyle olan ilişkilerinden dolayı) kınanmazlar. (Muhammed Esed meali)

Müminun 6: ANCAK EŞLERİ VE ELLERİNİN ALTINDA BULUNAN CARİYELERİ BUNUN DIŞINDADIR. ONLARLA İLİŞKİLERİNDEN DOLAYI KINANMAZLAR. (Diyanet meali)

Sayın Mehmet Okuyan ayete şöyle bir dip not bırakmış, onu da yazmak isterim. “Bu cümle “Ancak eşleri veya ellerinin/yeminlerinin sahip oldukları kişiler istisna” şeklinde de tercüme edilebilir. Bu durumda kastedilen, cariyelerin nikâhlanmasıdır ki bu da cariyelik kurumunun bitirilmesine katkı verecektir.” Gerçekten çok doğru ve detaylı bir açıklama. Kur’an’ı tercüme ederken, ne yazık ki mezheplerin batıl inançlarının etkisinde tercüme edildiğinde, işte böyle inanılmaz farklı sonuç çıkıyor ortaya. Diyanetin tercümesinde Eşleri kelimesinden sonra, sanki eşleri olmayan ama cariyeleri, köleleri ile de cinsel ilişkiye girilebileceği izlenimi veriliyor. Bu düşüncenin tamamının Kur’an’a aykırı olduğunu hala anlayamayanlar, Allah’ın huzurunda anladıklarında, iş işten geçmiş olacaklardır, hatırlatırım. Bu ayete Muhammed Esed mealinde çok dikkat çekici bir not yazmış, paylaşmak isterim.

“Lafzen, “YAHUT SAĞ ELLERİNİN MALİK OLDUĞU KİMSELER” (ev mâ meleket eymânuhum). Çoğu müfessirler, bu ifadenin şüphe götürmez bir biçimde kadın kölelerle ilgili olduğunu ve ev (“yahut”) takısının da, meşru seçeneklerden birine işaret için kullanıldığını ileri sürmüşlerdir. BU GELENEKSEL YORUM BİZCE, KADIN KÖLELERLE EVLİLİK DIŞI CİNSEL İLİŞKİNİN MEŞRUİYETİNİ ÖNGÖRDÜĞÜ SÜRECE, DOĞRU VE KABUL EDİLEBİLİR GÖZÜKMEMEKTEDİR: Çünkü böyle bir öngörü ya da ön kabul, KUR’AN’IN KENDİSİYLE ÇELİŞMEKTEDİR .”

Değerli din kardeşlerim, işte bizler İslam’ı böyle yaşıyoruz. Sorgusuzca araştırmadan, düşünmeden. Karar elbette sizlerin. Ama lütfen inancımızla oynayanların, bizleri istedikleri gibi din adına yönetmeye çalışanların oyuncağı olmayalım. İnanın hesap günü, çok üzülenlerin safında oluruz. Allah bizlere akıl vermiş ve bu aklı kullanmamızı istemiştir. Elde Kur’an düşünen, Allah’ın doğru yolunu bulacaktır.

Saygılarımla

Haluk GÜMÜŞTABAK

https://kuranadavet1.wordpress.com/

https://twitter.com/KURANA_DAVET

http://www.hakyolkuran.com/

https://www.facebook.com/Kuranadavet1/

https://hakyolkuran1.blogspot.com/

 
  • 0 Oy - 0 Ortalama
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi
Benzer Konular...