Konuyu Değerlendir
  • 0 Oy - 0 Ortalama
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
KUR'AN-İ BÜYÜK TEVBE İSTİĞFAR DUASI:
#1
KUR'AN-İ BÜYÜK TEVBE İSTİĞFAR DUASI: 

Euzu billahi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim... 


Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah... La ilahe illallah, Muhammedün resulullah..
"Allahım! İbrahim’i ve İbrahim’in âilesini meleklerinin yanında meth ettiğin gibi, Muhammed’i ve Muhammed’in âilesini de meleklerinin yanında meth et. Şüphesiz ki sen; çok övülensin, şeref sahibisin. Celâline ve yüce hükümranlığına yaraşan her türlü hamd, âlemlerin Rabbi Allah'adır.

Allah’ım! Ben Şâhadet ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur. O’nun ortağı da yoktur. Ben Şâhadet ederim ki Muhammed O’nun kulu ve Rasuludur.

Allahım! Tüm haram, hata, kusur ve günahlarımin cümlesinden çok pişmanım, hata kusur ve günahlarımın cümlesinden ihlasla ve pişmanlıkla huzurunda tevbe istiğfar ediyorum… Senden el aman diliyorum Ya Et-Tevvab...  Benim soyumun ve zürriyetimin ve tüm günahkârların haram, hata, kusur ve günahlarını bağışla… Pişmanlıkla ve kalben ihlasla senden af ve mağfiretini dilyorum…

Allahım beni ailemi ve soyumu zürriyetimi ve bütün günahkar kullarını bağışla… Bizlere ve tüm âdemoğullarına merhamet et bizleri doğruya ulaştır bizlere bol rızık ver…

Allahım! Senden asla sarsılmayan ihlaslı bir iman, bitmez tükenmez rızık ve nimetler ve Huld cennetini dilerim…

Allahım! Senden dönmeyen ihlaslı bir îmân bitmeyen rizk ve nimetler ve günahlarımdan arımmış olarak sana ve kalıcı cennetine layık bir kul’un olmayı dilerim.

Allahım! Dünyada ayrılığa düşüldüğünde izninle ve tevfikinle beni hakka ulaştır. Dosdoğru yolda sâbit kıl ve beni günahlarımdan arındir . Şüphesiz ki Sen dilediğini dosdoğru yola iletirsin…

Allahım! Şüphesiz ki sen bağışlamayı seven, çok bağışlayıcısın çok cömertsin dilerimki beni ve ailemide bağışla….

Allahım! Seni zikretmek nimetlerine şükretmek ve Sana layıkı ile ibâdet etmek için beni ve ailemi bağışla ve bizlere yardım et…

Allah'ım günahlarıma mağfıret et evimi bana genişlet rızkımı bana gani ve mubârek kıl…

Allâh’ı hamd ile tüm eksiklikten tenzih ederek seni tesbih ederim. Azîm olan Allâh’ı her türlü noksanlıklardan tenzih ederek tesbih ederim” Azim Allah’tan af ve mağfiret diliyor, tüm hata, kusur ve günahlarımın cümlesinden tevbe ediyorum… Tevbe estafurllah, Tevbe estafurllah, Tevbe estafurllah  El Azim …

Allah’ım! Gizli ve açık işlediğim günahlarımı bağışla ve hatalı kasıtlı bilerek ve bilmeyerek ve cahiliğimden dolayı yaptığım bütün günahlarımın hepsinden sana ve merhametine sığınıyor, af ve mağfiretini diliyorum. Beni, ailemi soyumdan tüm ölmüşleri ve hayatta olanlarımıza hidayet nasip eyle ve bağışla…

“Allah’ım! Ben gerçekten bedenime ve nefsime çok zulmettim, günahları sadece Sen bağışlarsın, beni katından bir mağfiret ile bağışla, bana merhamet et, şüphesiz Sen çok bağışlayansın, çok merhametli olansın.”

Allah’ım! Sen benim Rabb’imsin! Senden başka ilâh yoktur beni Sen yarattın beni Senin kulunum gücüm yettiği kadar ahdim ve va’dim üzereyim Yaptıklarımın şerrinden Sana sığınırım! Üzerimdeki nimetini kabul ve itiraf ederim günahlarımı da kabul ve itiraf ederim beni bağışla Senden başka günahları bağışlayacak yoktur! Benim ve ailemin tüm isyan ve şirk sözlerimi ve günahlarımı bagisla ya Hayy yaKayyum…

Allah’ım ve yüce Rabbimiz! Seni hamd ederek tesbih ederim. Allah’ım beni bağışla.

Allah, O'ndan başka ilah yoktur O Hayydir Kayyûmdur Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama Göklerde ve yerdekilerin hepsi O'nundur İzni olmadan O'nun katında kim şefaat edebilir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir O'na hiçbir şey gizli kalmaz. O'nun bildirdiklerinin dışında insanlar O'nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler O'nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez O Yücedir Büyüktür.

Allahım! Senden dilerim ki hamd sanadır Senden başka hakkıyla ibâdete lâyık hiçbir ilah yoktur… Sen birsin teksin… Senin hiçbir ortağın yoktur… Sen bol bol rızk verensin… Ey göklerin ve yerin yaratıcısı! Ey celâl ve ikram sahibi! Ya Hayyu Ya Kayyûm! Senden af ve magfiretini ve cennetini dilerim ve cehennemden sana sığınırım…

Allahım! Senden dilerim ki hamd sanadır. Senden başka hak ilah yoktur Sen birsin, teksin… Senin eşin ve ortağın yoktur… Sen çokça bağışlayansın Ey göklerin ve yerin yaratıcısı! Ey celâl ve ikram sahibi! Ya Hayyu Ya Kayyûm!...

Allahım! Sen ki birsin teksin Samed’sin Doğmamış ve doğurmamışsın Hiçbir benzeri olmayansın Bu sebeple senden günahlarımı bağışlamanı dilerim Şüphesiz sen çok bağışlayan ve çok merhamet edensin….

Allahım! Senin Allah olduğuna Senden başka hak ilah olmadığına bir ve Samed olduğuna doğmamış ve doğurmamış olduğuna hiçbir benzerinin olmadığına şehâdet etmemi vesile kılarak senden dilerim ve itiraf ederimki... İlâhınız bir tek Allah'tır O'ndan başka ilâh yoktur O Rahmândır Rahîmdir.

Elif Lâm Mîm Hayy ve kayyûm olan Allah'tan başka ilâh yoktur…

Allah'ım beni ve ailemi tevbe edenlerden çok temizlenenlerden ve sâlih kullarından kıl.

Allah'ım günahımı mağfıret et evimi bana genişlet rızkımı bana mubârek kıl.

Allahım! Senden cennetinin en yüksek yeri olan Firdevs'i dilerim.

Allahım! Senden cennetini dilerim ve cehennemden sana sığınırım.

Allahım! Bize dünyada âfiyet, helâl rızık faydalı ilim ve sâlih amel gibi güzellikler ver Âhirette de cennetini ver ve bizi cehennem azabından koru...

Allahım! Sadece Senin lütfundan ve rahmetinden dilerim... Çünkü ona ancak sadece Sen sahipsin…

Azîm ve Halîm olan Allah'tan başka hakkıyla ibâdete lâyık hiçbir ilâh yoktur Yüce Arş'ın Rabbi olan Allah'tan başka hakkıyla ibâdete lâyık hiçbir ilâh yoktur Göklerin yerin ve yüce Arş'ın Rabbi Allah'tan başka hakkıyla ibâdete lâyık hiçbir ilâh yoktur.


Allah bize yeter, O ne güzel vekildir, ne güzel yardımcı ve ne güzel dosttur, Bizi bağışlamanı diliyoruz, Ey Rabbimiz dönüş yalnız sanadır…

Rabbim! Gerçekten ben günahlarla kendime zulmettim, beni bağışla. Günahları bağışlama sadece sana aittir. Bana aileme soy ve zürriyetime ve dahi bütün günahkar kullarına merhamet et, çünkü Sen merhamet edenlerin en merhametlisisin…

Allah’ım! Hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik yazık ettik Sen bizim büyük küçük bütün günahlarımızı bağışla Çünkü günahları ancak Sen bağışlarsın bizi ancak Sen affedersin.

Allah’ım! Şikaktan, nifaktan ve kötü ahlaktan Sana sığınırım…

Allahım! Gazabından rızana, cezalandırmandan affına; senden yine sana sığınırım. Sana olan övgüleri sayamam. Sen, kendini övdüğün gibisin…

Yarattıklarının sayısınca zatını hoşnut edecek kadar arşının ağırlığınca ve kelimeleri sayısınca yüce Allah’ı hamd ile teşbih ve tüm gunahlarimdan hem kendim hem ailem adına sana tevbe istigfar ederim, bizleri bağışla …

Ben Allah’ı gökyüzünde yarattıkları sayısınca ulûhiyyetine yakışmayan sıfatlardan tenzih ederim… Ben Allah’ı yarattıkları sayısınca ulûhiyyetine yakışmayan sıfatlardan tenzih ederim… Ben Allah’ı yer ile gök arasında yarattıkları sayısınca ulûhiyyetine yakışmayan sıfatlardan tenzih ederim… Ben Allah’ı bundan sonra yaratacakları sayısınca ulûhiyyetine yakışmayan sıfatlardan tenzih ederim…

«Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh»…

«AllahuEkber»i , «el-Hamdulillâh», «Lâ ilâhe illallâh»…

Allah’ım sana hamdederek Seni tüm noksanlıklardan tenzih ederim. Senden başka hiçbir ilah olmadığına şehâdet ederim. Senden bağışlanma diler ve Sana tevbe ederim… Allah’tan başka hak ilah yoktur. O birdir ve ortağı yoktur. Mülk O’nundur ve Hamd da O’nadır. O, her şeye gücü yetendir.
Allah’ım sana hamdederek Seni tüm noksanlıklardan tenzih ederim… Allah’tan bağışlanma diler, O’na tövbe istiğfar ederim…

Ey Allahım! Senden yararlı ilim, güzel (helal) rızık ve makbul amel dilerim.
«Senden başka hiçbir ilâh yoktur. Seni her türlü eksiklikten tenzih ederim. Şüphesiz ben zalimlerden oldum.»

Allah’ım senden hayırla giriş ve hayırla evden çıkış dilerim. Allah’ın adıyla eve girer, Allah’ın adıyla da çıkarız. Rabbimiz Allah’a tevekkül ederiz…

Allah’ım! Rahmet kapılarını bana aç…Allah’ım! Fazlından (rahmetini) talep ederim…

Allahım, beni afv-ı mağfiret eyle, Annemi, babamı afv et. bütün müminleri (Kadın Erkek) bütün müslümanları (Kadın Erkek) hepsini afv et. Onlardan ölenleride af eyle . Rabbenağ firlena zunubena bi fadlike ve cudike ve keremike ya ekremmel ekremine bi Rahmetike ya erhamer Rahimine ve Selamun alal murselin vel hamdulillahi rabbil alemine.


«Rabbim! Beni ve ailemi emniyetli kıl, beni soyumu ve zürriyetimi putlara tapmaktan ve sana şirk koşmaktan uzak tut!... «Çünkü, onlar, hurafeler ve bidat, insanlardan birçoğunun sapmasına sebep oldular…

«Ey Rabbimiz! Şüphesiz ki sen bizim gizleyeceğimizi de açıklayacağımızı da bilirsin. Çünkü ne yerde ne de gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz.»…

«Ey Rabbim! Beni ve soyumdan gelecekleri namazı devamlı kılanlardan eyle; ey Rabbimiz! Dualarimı kabul et!» …

«EyRabbimiz! (Amellerin) hesap olunacağı gün beni, ana-babamı ve müminleri bağışla!»…

ya Rabbi! Sen affedicisin, affı seversin, bizleri de affeyle ya Rabbi! Ahirete göç etmiş, kemikleri çürümüş, bir Fatihaya muhtaç olanları  Kur’an’ın nuru ile aydınlat, makamlarını cennet eyle Allah’ım! İnsan olarak işledikleri kusurları sebebiyle azap çekenler varsa okunan Kur’an hürmetine sen onları kurtar Allahım! Kabul olmayacak dua ile sana el açmaktan, insanlığa ve İslâm’a faydalı olmayan bilgiden, bir Müslümana yakışmayan acizlikten, tembellikten, cimrilikten sana sığınıyoruz, bizleri de koru ya Rabbi! Âmin diyen kullarını iki cihanda aziz eyle. Cennetinle cemalinle bizleri müşerref eyle ve duamızı yüce dergahında kabul eyle ya Rabbi!...

Sevgili Peygamberimizin senden istediği hayır ve güzelliklerin tamamını biz de senden istiyoruz, bizlere de nasip eyle ya Rabbi! Sevgili Peygamberimizin sana sığındığı bütün şerlerden, fitne, fesat ve nifaktan biz de sana sığınıyoruz, hepimizi koru Allahım! Ey Rabbimiz! Kalplerimizi tertemiz eyle! Ayıplarımızı gizle! Hastalarımıza acil şifalar ver! Borçlarımızı en kısa zamanda ödemeyi nasip eyle!”…

“Ey Rabbimiz! Bizden ibadetlerimizi kabul buyur! Şüphesiz ki sen her şeyi işiten ve her şeyi bilensin. Ey Mevlamız! Bizim tevbelerimizi kabul eyle! Şüphesiz ki sen tevbeleri çok çok kabul eden ve merhametli olansın. Bize hidayet ver! Yüce Kur’an’ın hürmetine, alemlere rahmet olarak gönderdiğin Peygamber hürmetine hakka ve sırat-ı müstakime ulaşmayı bizi muvaffak eyle!...

Ey Kerim olan Allah! Bizi bağışla. Ey Rahim olan Allah! Bizi bağışla. Ey ikram edenlerin en keremlisi olan Allah! Lütfunla ve ihsanınla bizim günahlarımızı bağışla. Allahım! Bizi Kur’an süsü ile süsle. Kur’an ile bize lütfet! Kur’an ile bizi şereflendir. Kur’an elbisesini bize giydir. Kur’an hürmetine bizi cennetine koy. Kur’an hürmetine dünyadaki belalardan ve ahiret
azabından bizi koru. Ey Rahim, Ey Rahman! Ümmet-i Muhammed’in tamamına merhamet et. Allahım! Kur’an’ı bize dünyada yoldaş eyle. O’nu bize kabirde dost eyle. Kıyamet günü onu bize şefaatçi kıl, sırat köprüsü üzerinde onu bize nur eyle. Cennette onu bize yoldaş eyle. Cehennem ateşine karşı onu bize perde ve engel kıl. İhsanın, cömertliğin ve keremin
ile tüm hayırlı yollar için onu bize önder kıl….

Allah’ım! Günahlarımı, bilgisizlik yüzünden yaptıklarımı, haddimi aşarak işlediğim kusurları, benden daha iyi bildiğin bütün suçlarımı bağışla! Allah’ım! Ciddi ve şaka yollu yaptıklarımı, yanlışlıkla ve bilerek işlediğim günahlarımı affeyle! Bütün bu kusurların bende bulunduğunu itiraf ederim. Allah’ım! Şimdiye kadar yaptığım, bundan sonra yapacağım, gizlediğim ve açığa
vurduğum, ölçüsüz bir şekilde işlediğim ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı affeyle! Öne geçiren de sen, geride bırakan da sensin. Senin gücün her şeye yeter. Allah’ım! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru!...

"Ya rabbi! Bu ana gelinceye kadar benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan ve elimden bilerek veya bilmeyerek meydana gelen bütün günah ve hatalarıma tevbe ettim, pişman oldum. Küfür, şirk, isyan, günah ve kusur her ne türlü hâl vaki oldu ise, cümlesine tevbe ettim, pişmanlık duydum. Bir daha yapmamaya azm ü cezm ü kast ettim. Sen bu tevbemi kabul eyle. Nefsime uyup, şeytana tabi olup da aynı günah ve kusurları bir daha tekrar etmeme imkan verme, yâ Rabbi. Bir daha iman ve ikrar ediyorum ki, Peygamberlerin evveli Âdem Aleyhisselâm, ahiri ise Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm, bu ikisi arasında her ne kadar peygamber gelip geçtiyse, Bunların cümlesine inandım, iman ettim, hepsi de haktır ve gerçektir. Bütün peygamberlere, onlara gönderilmiş olan İlâhi kitaplara ve içindeki emirlere şeksiz ve şüphesiz iman ettim, dilimle ikrar, kalbimle tasdik ediyorum ve yine iman ve ikrar ediyorum ki en son kitap Kur'ân-ı Azimüşşân ve en son Peygamber de Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm'dır."…

"Allah'ım beni ilim ile zenginleştir, hilm (yumuşak huyluluk) ile süsle, takva ile yücelt, sıhhat ve afiyetle güzelleştir."

Ey! kara gecenin koyu karanlığında kara taşın üzerindeki kara karıncayı gören Allahım!

Senin rızanı umarak huzuruna geldik, boynumuzu büktük, elimizi açtık, bizi kapından boş çevirme Ya Rabbi!.

Ey Yüce Rabbimiz! Yüce kitabın Kur’ân ile bizleri huzura ve mutluluğa ulaştır. Kur’ân’ı okumayı, anlamayı ve gereği gibi yaşamayı hepimize nasip eyle.         

Ey Rabbimiz! Yaptığımız hatalara, kusurlara, günahlara pişman olduk, tövbe  ediyoruz, bizi bağışla.Ya Rabbi! Bizi Sırat-ı Müstakim üzere daima eyle. Şeytanın kalbimize girip bizi saptırmasına fırsat verme. Zikrinle kalplerimizi nurlandır, sevginle kalplerimizi doldur,  rahmetini bizden esirgeme. Bazı yüzlerin ağarıp, bazılarının kararacağı  o günde, yüzleri ak, gönlü pak olan; sevgili Peygamberimizin hamd sancağı altında toplanan mesut ve bahtiyar kullardan olmayı, onlarla beraber cennete girmeyi ve cemalini seyretmeyi bizlere nasip eyle.

Ey Mevla’mız! Mülkün sahibi sensin. Dilediğine mülkü verir, dilediğinden alırsın. Hayır, senin elinde, sen her şeye kadirsin. Kalplerimiz doğru yola ilettikten sonra bir daha eğriltme. Sen lütufkârsın, istediğini verensin. Bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru.Sen affedicisin, affı seversin; bizi affeyle. Bizi korktuklarımızdan emin kıl, umduklarımıza ulaştır.

Ey Rabbimiz! Yurdumuzu, milletimizi ve bütün İslam diyarını her türlü afetlerden; belalardan, zelzelelerden, yangınlardan ve düşman istilasından koru. Ülkemize kem gözle bakan iç ve dış düşmanlara fırsat verme. Birlik ve beraberliğimizi bozma. Kalplerimizdeki her türlü ayrılık sebeplerini gider. Ülkemizi ve milletimizi ve vatanımızı ilelebet payidar eyle.

Ey Mevla’mız! Dinimizi, Devletimizi, Vatanımızı, Milletimizi ve Müslüman beldelerini bölmeye çalışan içteki ve dıştaki tüm şer güçlerini kahr-u perişan eyle!

Ya Rabbi! Bizi ve neslimizi İslam'a ve Kur’an’a bağlı insanlar eyle. Bizi Müslüman olarak yaşat, Bizi İslam’dan ayırma, Müslüman olarak ölmeyi nasip eyle. Gönlümüzdeki İslam nurunu söndürmek isteyenlere fırsat verme. Hakkı, hak olarak görmeyi ve ona uymayı, batılı batıl olarak görmeyi ve ondan kaçınmayı bizlere nasip eyle.

Allah’ım! Gönderdiğin Tevrat, Zebûr, İncil ve Kur’ân hürmetine… Bütün sevdiklerin hürmetine kabul eyle… Yapmış olduğumuz duaları Kâbetullah’ta, Arafatta, Ravza-i Mutahhara’da yapılan ve kabul olan dualara ilhak eyle.. (Âmin!)

Rabbim bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ver. Rabbim beni ailemi, annemizi babamızı atalarımızı ve bütün mü’minleri cehennem azabından koru, cennetine koy…

“Ey Allah’ım! Ey Rabbimiz! Bize dünyada iyilik, güzellik ve nimet ver, ahirette de iyilik, güzellik ve nimet ver ve bizi ateş azabından koru.”

“Allah’ım! Lütfundan bize rızık ver, bizi rızkından mahrum etme, bize verdiğin rızıkları bizim için bereketli yap, katında bulunan nimetlere rağbetimizi artır ve bizi gönül zengini eyle.”

“Allah’ım! Bana verdiğin rızık konusunda beni kanaat sahibi yap ve o rızkımı bereketli kıl. Zayi olan her nimetin daha hayırlısını bana ihsan eyle.”

“Allah’ım! Bizi bağışla, bize merhamet eyle, (ibadetlerimizi, hayır ve hasenatımızı, dualarımızı) kabul eyle, bizi cennete koy, bizi cehennemden azat eyle, bütün işlerimizi ıslah eyle.”

“Allah’ım! Bütün işlerimin sonucunu güzel eyle, beni dünyada rezil olmaktan ve ahiret azabından koru.”

“Allah’ım! Rahmetinin gereklerini, mağfiretinin sürekliliğini, her türlü günahtan uzak ve salim olmayı, her türlü iyilik ve nimetleri, cennete girerek felaha ermeyi, yardımınla cehennem ateşinden kurtulmayı istiyorum.”

“Allah’ım! Helâl olan nimetlerinle yetinmemi, haramlardan müstağni olmamı ihsan eyle, fazlı kereminle beni Senden başkasına muhtaç eyleme.”

“Allah’ım! Günahlarımızı, yaptığımız haksızlıkları, saçmalıklarımızı, bilerek ve ciddi olarak yaptıklarımızı bağışla, bunların hepsi bizde mevcuttur.”

“Allah’ım! Hidayet ettiğin kimselerle birlikte bana da hidayet et, âfiyet verdiğin kimselerle birlikte bana da âfiyet ver, yüz çevirdiğin kimselerden benim de yüz çevirmemi nasip et, bana verdiğin nimetleri bereketli kıl, hükmettiğin şeylerin şerrinden beni koru, şüphesiz hükmü Sen veriyorsun, Sana karşı hüküm verilemez. Şüphesiz ki Senin dost edindiğin kimseler rezil olmaz. Sen, eksikliklerden münezzehsin ve şanı yüce olansın.”

“Allah’ım! Sürçmelerimi / hatalarımı azalt, ayıplarımı / kusurlarımı ört, korkumu gider, bana taşkınlık edene karşı beni koru, zulmedene karşı bana yardım et ve bu konuda bana yardımını göster.”

“Allah’ım! Beni bağışla, bana merhamet et, beni cezalandırmaktan vazgeç ve beni affet, şüphesiz Sen çok bağışlayan, çok merhametli olansın.”

“Allah’ım! Senden başka ilâh yoktur, Seni noksan sıfatlardan tenzih ederim, Sana hamd ederim, ben kötü bir fiil işledim ve nefsime zulmettim, bana merhamet et, Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Allah’ım! Senden başka ilâh yoktur, Seni noksan sıfatlardan tenzih ederim, Sana hamd ederim,  ben kötü bir fiil işledim ve nefsime zulmettim, bana merhamet et ve tövbemi kabul et, şüphesiz Sen tövbeleri çok kabul edensin, çok merhametli olansın.”

“Allah’ım! Ben gerçekten bedenime, nefsime, aileme ve çevreme çok zulmettim, günahları ancak Sen bağışlarsın, beni katından bir mağfiret ile bağışla, bana merhamet et, şüphesiz Sen çok bağışlayansın, çok merhametli olansın.” 

“Rabbim! Bütün işlerimdeki ölçüsüzlüğümü, cahilliğimi ve hatamı bağışla. Sen bunları benden daha iyi biliyorsun. Allah’ım! Hatalarımı, bilerek, cahillikle ve dalgınlıkla yaptığım kusurlarımı bağışla. Bunların hepsi bende mevcuttur. Allah’ım! Yaparak ve geciktirerek işlediğim, açıktan ve gizli olarak işlediğim kusurlarımı bağışla. Sen, öne alan ve önce olansın. Sen, geriye bırakan ve sonsuz olansın. Senin her şeye gücün yeter.” 

“Allah’ım! Gizli olarak işlediğim günahlarımı, açıktan işlediğim günahlarımı, hatâen işlediğim ve bilerek yaptığım günahlarımı, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla.”

“Allah’ım! Her işimin koruyucusu olan dinim ile beni ıslah eyle, kurtuluşa erdir. İçinde yaşadığım, geçimimi sağladığım dünyamı benim için ıslah eyle, hayırlı kıl. Gidip ebedî yaşayacağım ahiret hayatımı benim için hayırlı eyle. Hayatımda her türlü hayrı ziyadesiyle ihsan eyle. Ölümümü de her türlü şerlerden muhafaza eyle.”

“Allah’ım! Bedenime sağlık ver, gözüme sağlık ver, sağlığı benim varisim kıl (son nefesime kadar beni sağlıklı eyle). Halîm ve kerim olan Allah’tan başka ilâh yoktur. Ulu Arş’ın sahibi Allah’ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Her türlü övgü âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.”

“Allah’ım! Bilerek ve hata ile işlediğim günahlarımı bağışla. Allah’ım! Bana işlerin ve ahlâkın en iyisini nasip et. İşlerin ve ahlâkın en iyisini ancak sen nasip edersin, kötüsünden de ancak sen alıkoyarsın.”

“Allah’ım! İçimi dışımdan daha hayırlı kıl. Ve dışımı yararlı kıl. Allah’ım! Sapmadan ve saptırmadan mal, aile ve çocuk bakımından insanlara verdiklerinin iyisini isterim.” 

“Rabbim! Bana yardım et, aleyhime olan şeylere yardım etme. Bana zafer ver, aleyhime zafer verme. Lehime tertip kur, aleyhime tertip kurma. Bana hidayet et ve hidayeti bana kolaylaştır. Bana zulmeden kimseye karşı yardım et. Rabbim! Beni Sana çok şükreden, Seni çok zikreden, Senden çok korkan, Sana itaat eden, Sana saygı gösteren, Sana yönelen ve tövbe eden kimse yap. Rabbim! Tövbemi kabul et,  günahımı temizle, duamı kabul buyur, delilimi sabit kıl, dilimi doğru yap, kalbime hidayet ver, göğsümün kin ve hasedini çıkar.”

“Allah’ım! Senden dinde sebat etmemi istiyorum. Senden doğrulukta kararlı olmak istiyorum. Senden nimetlerine şükretmek ve ibadetlerini en güzel biçimde yapmak istiyorum. Senden doğru söyleyen bir dil, sağlıklı ve sana teslim olan bir kalp istiyorum. Bildiğin her zararlı şeyin şerrinden sana sığınıyorum.
Bildiğin her hayırlı şeyi istiyorum. Bildiğin her günah için bağışlamanı diliyorum. Sen gizli olan şeyleri çok iyi bilensin.”

“Allah’ım! Kalplerimizi birleştir, aramızı ıslah et, bize kurtuluş yollarını göster, bizi karanlıklardan aydınlığa çıkar, bizi her türlü çirkinliklerden, açığından ve gizlisinden uzaklaştır. Bize kulaklarımızı, gözlerimizi, kalplerimizi, eşlerimizi ve neslimizi mübarek eyle. Tövbelerimizi kabul eyle, şüphesiz ki Sen tövbeleri çok kabul edensin, çok merhametlisin. Bizi nimetlerine şükredenler, nimetlerinle seni övenler, verdiğin nimetleri kabul edenler eyle ve bize nimetlerin devamını ihsan eyle.”

“Allah’ım! Her türlü övgü Sana mahsustur. Allah’ım! Senin bolca verdiğine mani olacak yoktur, kıstığını açacak da yoktur. Dalalette bıraktığına hidayet verebilecek yoktur, hidayet ettiğini de sapıtabilecek kimse yoktur. Men ettiğini verecek kimse yoktur, verdiğine de mani olacak kimse yoktur. Uzaklaştırdığını yakınlaştırabilecek yoktur, yakınlaştırdığını da uzaklaştıracak kimse yoktur.

Allah’ım! Lütfun, rahmetin ve bereketlerinden ve rızkından bana aç, bolca ihsan eyle. Allah’ım! Kıyamet gününde cennet, korku gününde güven istiyorum. Allah’ım! Verdiğin ve vermediğin şeylerin şerrinden sana sığınıyorum. Allah’ım! Bize imanı sevdir, kalplerimizi imanla süsle. Bize küfrü, itaatsizliği ve isyanı sevdirme, kerih göster, bizi doğru yolu bulanlardan eyle. Allah’ım! Müslümanlar olarak canımızı al, müslümanlar olarak dirilt, rezil olmadan ve fitneye uğramadan sâlih kullarının arasına dâhil eyle. Allah’ım! Peygamberlerini yalanlayan ve insanları Senin yolundan alıkoyan şu kâfirleri helâk et, onlara rezillik ve azap ver. (Sen)  gerçek ilâhsın Allah’ım.”

“Kederleri gideren, sıkıntıları kaldıran, zor durumda kalanların dualarını kabul eden, dünya ve ahiretin rahmanı ve rahîmi olan Allah’ım! Bana ancak sen merhamet edersin, bana Senden başka hiç kimsenin merhametine ihtiyaç duymayacak bir merhamet ihsan eyle.”

“Allah’ım! Senden istenen şeylerin hayırlısını, duanın hayırlısını, kurtuluşun hayırlısını, işlerin hayırlısını, sevabın hayırlısını, hayatın hayırlısını, ölümün hayırlısını istiyorum. Beni dinimde sabit kıl, mizanda sevaplarımın ağır gelmesini nasip eyle, imanımı gerçek eyle, derecelerimi yükselt, namazımı kabul eyle, günahımı bağışla. (Allah’ım!) Senden cennette yüksek dereceler istiyorum. Allah’ım! Senden benim için hayırları açmanı, işlerimin hayırla sonuçlanmasını, önceki, açığı ve gizlisi ile her türlü hayırı, cennette yüksek dereceler istiyorum. (Allah’ım!)  Duamı kabul eyle. Allah’ım! Senden gelecekte olacak şeylerin hayırlı olanlarını, yaptıklarımın hayırlısını, gizli şeylerin hayırlısını, açık olan şeylerin hayırlısını ve cennette yüksek dereceler istiyorum. (Allah’ım!)  Duamı kabul eyle. Allah’ım! Senden şanımı yükseltmeni, günahlarımı silmeni, işlerimi ıslah etmeni, kalbimi temizlemeni, tenasül uzvumu korumanı, kalbimi nurlandırmanı, günahımı bağışlamanı ve cennette yüksek dereceler istiyorum. (Allah’ım!)  Duamı kabul eyle. Allah’ım! Senden nefsim, kulağım, gözüm, ruhum, yaratılışım ve ahlâkım, ailem, hayatım ve ölümüm ve işlerim hakkında benden razı ol, hayır ve hasenatımı kabul eyle ve cennette yüksek dereceler istiyorum. (Allah’ım!) Duamı kabul eyle.”

"Allah’ım! Dinim, dünyam, ailem ve malım hakkında af ve âfiyet istiyorum. Allah’ım! Açıklarımı ört, korkularımı gider ve bana güven ver. Allah’ım! Ayıplarımı ört ve  korkularımı gider. Allah’ım! Beni, önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden (gökten) gelecek tehlikelere karşı koru, altımdan (yerden) tehlikelerden Senin azametinle sığınırım.”

“Allah’ım! Bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin dünya ve ahiretin her türlü hayrını Senden istiyorum. Bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin dünya ve ahiretin her türlü şerrinden Sana sığınıyorum. Senden cenneti ve beni cennete yaklaştıracak sözleri ve işleri yapabilmeyi nasip etmeni istiyorum. Cehennemden ve beni cehenneme yaklaştıracak olan sözlerden ve işlerden Sana sığınıyorum. Kulun ve Peygamberin Muhammed (s.a.v.)’in istediği şeyleri Senden istiyorum. Kulun ve Peygamberin Muhammed (s.a.v.)’in Sana sığındığı şeylerden ben de Sana sığınıyorum. Hakkımda hükmettiğin işlerin sonucunu hayır yapmanı istiyorum.”

“Allah’ım! Senden düzgün ihlasli bir yaşantı, temiz bir ölüm ve rezil rüsva olmadan Sana dönebilmeyi istiyorum…
Ya Rabbi, bütün esmalarinin manaları, gücü, kudreti, hikmeti ve hürmetine Tevbe ediyorum… Tevbe estafurllah Ya Et-Tevvab ... Tevbe Estafurullah Ya Rabbi, Ya Kerim, Estağfurullah El Azim... Birahmetike yâ erhamerrâhimîn… Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah... La ilahe illallah, Muhammedün resulullah...x...x…x…(METAFİZİK YAŞAMKOÇU)

METAFİZİK ARAŞTIRMACI
#2
(Diyet, Kefaret ödeyemeyen gereken maddi imkanı olmayan) ...Bunları bulamayan kimsenin, Allah tarafından tevbesinin kabulü için iki ay peşpeşe oruç tutması lâzımdır. Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir. (Nisâ Sûresi(4) 92. Ayet)

METAFİZİK ARAŞTIRMACI
  


Benzer Konular...
Konu: Yazar Cevaplar: Gösterim: Son Mesaj
  TEVBE İSTİĞFAR: DoğaötesiAraştırman 0 34 18-05-2020:23:46
Son Mesaj: DoğaötesiAraştırman
  EXAMPLES OF ISLAMİC REPENTANCE ( İNGİLİZCE TEVBE İSTİĞFAR ) DoğaötesiAraştırman 0 40 18-05-2020:01:52
Son Mesaj: DoğaötesiAraştırman
  DUASIKISA VE ETKİLİ BİR TEVBE İSTİĞFAR DUASI: DoğaötesiAraştırman 0 25 13-05-2020:17:33
Son Mesaj: DoğaötesiAraştırman
  Tövbe İstiğfar Duası... DoğaötesiAraştırman 0 91 19-12-2019:21:22
Son Mesaj: DoğaötesiAraştırmanBu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
1 Ziyaretçi