Konuyu Değerlendir
  • 0 Oy - 0 Ortalama
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Ontbinding van het huwelijk volgens het Turkse recht - Türk Hukukuna Göre
#1
Ontbinding van het huwelijk volgens het Turkse recht - Türk hukukuna göre evliliğin feshi.

Ontbinding van het huwelijkIn het Turks familierecht zijn de gronden voor een echtscheiding opgenomen. De rechter kan een verzoek tot echtscheiding weigeren. Als beide partners de Turkse nationaliteit hebben, kan ook de Nederlandse rechter volgens de Turkse wet de scheiding uitspreken. Dit besluit moet door de Turkse rechter erkend worden. Echtscheiding heeft gevolgen voor het verblijfsrecht van een partner met een afhankelijke verblijfsstatus.

2.1 Ontbinding van het huwelijk volgens het Turkse recht

Procedure
Zowel de man als de vrouw kunnen zelf met hulp van een advocaat een verzoek tot echtscheiding (Boşanma dlekcesi) indienen. Dit verzoekwordt gedaan bij de rechtbank in de woonplaats van een van beiden of in de woonplaats waar zij vóór de procedure de laatste zes maanden samen hebben gewoond.
Het Turks familierecht kent meerdere gronden voor een scheiding:
16• Overspel. Dit was in de oude wet een strafbaar feit;
• Levensbedreiging van en/of slechte behandeling door de partner;
de eer van de andere partner aantasten;
• Een eerloos (immoreel) leven hebben;
• Een van de echtgenoten heeft de ander minstens zes maanden verlaten;
• Een ongeneeslijke geestelijke stoornis.
De belangrijkste scheidingsgrond is duurzame ontwrichting. Een verzoek
tot echtscheiding op basis van duurzame ontwrichting kan gedaan worden als men minstens één jaar getrouwd is.
Als beide echtgenoten op grond van duurzame ontwrichting echtscheiding vragen en schriftelijke afspraken maken over de kinderen en
financiële zaken, dan zal de rechter niet meer nagaan of er werkelijk
sprake is van duurzame ontwrichting. Als echter een van de partners om
een scheiding op grond van duurzame ontwrichting vraagt, dan kan de
andere partner hiertegen bezwaar maken als naar zijn/haar mening de
verzoeker de meeste schuld heeft aan ontwrichting. De rechter moet
dan besluiten of hij de scheiding zal uitspreken.
Wonen de echtgenoten al meer den drie jaar niet meer samen, dan zal
de rechter de scheiding altijd uitspreken.
Tip: Als er sprake is van duurzame ontwrichting kan het scheidingsvonnis
sneller uitgesproken worden
Als de rechter denkt dat er kans is op verzoening, kan hij besluiten om
niet de echtscheiding maar de scheiding van tafel en bed (Dusunme
vakti) uit te spreken. Ook een van de echtgenoten kan een verzoek indienen tot scheiding van tafel en bed. De periode van scheiding van tafel en
bed wordt door de rechter vastgesteld tussen de een en drie jaar.
De rechter kan een echtscheidingsverzoek weigeren. Deze weigering
mag hoogstens drie jaar duren. Als na drie jaar het huwelijk niet is verbeterd, dan wordt op verzoek van een van de partners, op grond van
bewijsstukken, de scheiding per definitie toegewezen.
17Hoe lang een echtscheidingsprocedure duurt in Turkije is verschillend.
Bijvoorbeeld als de partner niet instemt kan dit enkele jaren duren.
Gemiddeld wordt een vonnis binnen een jaar uitgesproken.
Als beide partners de Turkse nationaliteit hebben kan ook de
Nederlandse rechter volgens Turks recht een scheiding uitspreken.
Tip: Als men in Nederland woont dan kan een advocaat in Turkije
gemachtigd worden om een scheidingsverzoek in te dienen. Men hoeft
dus niet zelf aanwezig te zijn. Neem hiervoor contact op met een advocaat in Nederland

Erkenning

Nederland erkent elke Turkse scheiding. Omdat er een legalisatieverdrag is tussen Nederland en Turkije is het niet nodig om de akte van
echtscheiding te legaliseren. Het is wel raadzaam om de scheiding die
in Turkije is uitgesproken in Nederland te laten registreren. Dit moet
persoonlijk gedaan worden bij de Burgerlijke Stand in de gemeente
waar men woont. Hiervoor dient het originele echtscheidingsvonnis
overlegd te worden. Dit moet voorzien zijn van een Apostillestempel. In
Nederland wordt de Apostillestempel afgegeven door de griffiers van de
arrondissementsrechtbanken.
Tip: Laat uw Turkse echtscheiding altijd registreren in Nederland.
Hoewel registratie niet wettelijk is verplicht, is het wel vaak een voorwaarde zoals bij het aangaan van nieuw huwelijk

182.2 Ontbinding van het huwelijk volgens het Nederlandse recht

Procedure
Net zoals in de Turkse wetgeving kan volgens de Nederlandse wet zowel
de man als de vrouw, gezamenlijk of alleen, een scheiding aanvragen.
Het verzoek tot echtscheiding wordt gedaan op basis van duurzame
ontwrichting. De verhoudingen zijn dan zodanig verstoord dat men
niet langer bij elkaar kan blijven. Deze grond hoeft niet gemotiveerd te
worden. Man en vrouw zoeken een advocaat die gespecialiseerd is in
echtscheiding. Door de advocaten wordt onderzocht of er overeenstemming bereikt kan worden over alle zaken die afgehandeld moeten worden. Zoals de verdeling van de bezittingen, de hoogte van alimentatie
of de zeggenschap over de kinderen. Zijn beide partijen akkoord met de
afspraken, dan verloopt de echtscheidingsprocedure snel. Is men het niet
met elkaar eens dan spreekt de rechter een beslissing uit. De advocaat
dient hiervoor bij de rechtbank een verzoekschrift in. In de meeste gevallen gaat de rechter akkoord en volgt de echtscheidingsbeschikking. Bij
deze uitspraak is men niet verplicht aanwezig te zijn.
De rechter kan ook gevraagd worden om voorlopige voorzieningen te
treffen voor de periode van de echtscheidingsprocedure.
Voor de aanvraag van een Nederlandse scheiding zijn de volgende documenten nodig: de huwelijksakte, een uittreksel van de woonplaats van
de partners en de geboorteakten van de kinderen.

Erkenning

Een scheiding die uitgesproken is in Nederland moet bevestigd worden
door de Turkse rechter voordat deze rechtsgeldig is in Turkije. Deze
procedure wordt uitgevoerd door een rechtbank voor het familierecht
in Turkije. De procedure is eenvoudig. Het vonnis wordt getoetst, er
wordt geen nieuwe echtscheidingsprocedure gestart. De eiser, aanvrager van de erkenning, wordt opgeroepen om persoonlijk aanwezig
19te zijn. Er wordt dus geen uitspraak gedaan aan de hand van alleen
documenten. Documenten die nodig zijn voor de erkenningprocedure:
het verzoekschrift, het originele buitenlandse vonnis voorzien van een
Apostillestempel en een vertaling hiervan en de brief waaruit blijkt dat
het vonnis definitief is.
Tip: Maak kopieën van uw paspoort/identiteitsbewijs, het huwelijksboekje,
de verblijfsvergunning en de Nederlandse scheidingsakte. Vraag een vertrouwd persoon om deze kopieën te bewaren

2.3 Alimentatie, schadevergoeding, de positie van de kinderen en verdeling van goederen en vermogen volgens de Turkse wet

Bij een scheiding kan er alimentatie en/of schadevergoeding betaald
worden.

Alimentatie

Een belangrijke reden om alimentatie (Nafaka) toe te wijzen is, als een
van de partijen door de echtscheiding in behoeftige omstandigheden
komt te verkeren. Zij of hij kan dan van de schuldige partij levensonderhoud vragen. Bijvoorbeeld als de vrouw tijdens het huwelijk huisvrouw
was en geen zelfstandig inkomen had. Er zijn verschillende vormen van
alimentatie mogelijk:
Tedbir Karari (voorlopige voorzieningen): het gaat hierbij om alimentatie
over de periode tussen de aanvraag voor scheiding en het definitieve
vonnis.
Nafaka Yoksulluk: deze vorm van alimentatie wordt gevraagd voor na
het echtscheidingsvonnis.
De (ex)partner die niet het gezag over de kinderen heeft, is verplicht om
20tot de kinderen 18 jaar zijn, voor de verzorging en opvoeding van de kinderen alimentatie te betalen.
Tip: Ook als er geen alimentatie voor de kinderen in de procedure is
vastgesteld, kunt u na het echtscheidingsvonnis een verzoek om
alimentatie indienen of als er al alimentatie is, dit bedrag verhogen.
Bijvoorbeeld als de kosten van onderwijs van uw kind hoger zijn
geworden
Naast alimentatie kan er via de rechter ook om schadevergoeding gevraagd worden:
Materiële schadevergoeding: de onschuldige partij die door de echtscheiding geschaad is, kan aan de schuldige partij een materiële schadevergoeding vragen;
Schadevergoeding voor immateriële schade: de partij die door de scheiding in zijn/haar eer is aan-getast, een trauma of psychische schade
heeft opgelopen, kan hiervoor een schadevergoeding vragen.
Na de echtscheiding wordt het juridisch gezag, dit in tegenstelling tot
het Nederlands recht, toegewezen aan een van de ouders. In de praktijk
is dit vaak de moeder. Er kan wel een omgangsregeling getroffen worden. Vanaf hun 12e jaar mogen de kinderen zelf kiezen bij welke ouder
men wil wonen.
Volgens de Turkse wet hebben de echtgenoten een gemeenschappelijk
vermogen dat vooral bestaat uit arbeid,sociale uitkeringen en andere
inkomsten. Daarnaast heeft iedere partner een persoonlijk vermogen.
Dit kunnen goederen of geld zijn die zowel vóór als tijdens het huwelijk
zijn verworven. Voorbeelden van persoonlijk vermogen zijn: het vermogen dat men al had op het moment van trouwen, goederen die bestemd
zijn voor persoonlijk gebruik als sieraden, vermogen dat men zonder
21tegenprestatie tijdens het huwelijk heeft verkregen als erfenis of prijs,
een schadevergoeding of de opbrengst van de verkoop van persoonlijke
goederen.
Het gemeenschappelijke vermogen moet worden verdeeld en het persoonlijke vermogen blijft na de scheiding van de betreffende persoon.
Tip: Wat precies van wie is, waar u recht op hebt, dat is vaak moeilijk te
bewijzen. Zorg er dan ook voor dat u een eigendomspapier op naam
hebt,een factuur of een getuigenverklaring. U kunt de goederen ook
laten beschrijven bij de notaris. Blijf altijd alert op schulden die uw partner voor en tijdens het huwelijk gemaakt heeft

2.4 Alimentatie, de positie van de kinderen en verdeling van goederen en vermogen volgens de Nederlandse wet

In principe moeten man of vrouw alimentatie betalen aan de partner.
Alimentatie wordt toegekend als een van de partners voldoende geld
heeft en de andere partner geld nodig heeft. Als beide partners voldoende inkomen hebben, kan afgezien worden van het recht op alimentatie. Bij onenigheid over de alimentatie beslist de rechter. Zeker als er
kinderen zijn, is het gebruikelijk dat alimentatie wordt betaald aan de
verzorgende ouder.
Tijdens het huwelijk zijn beide ouders verantwoordelijk voor de kinderen. Na een Nederlandse echtscheiding loopt in principe het ouderlijke
gezag, zoals dit tijdens het huwelijk geregeld was, gewoon door. In
Nederland wordt er vanuit uitgegaan dat ouders die gaan scheiden, ondanks alle problemen die men met elkaar heeft, ervoor moeten zorgen
dat de band van de kinderen met beide ouders blijft bestaan. De ouders
zijn verplicht om bij het echtscheidingsverzoek een ouderschapsplan
22te overleggen. Als er geen enkele communicatie tussen de ouders meer
mogelijk is, zoals bij huiselijk geweld, kan hiervan worden afgezien.
De niet-verzorgende ouder wordt meestal verplicht om mee te betalen
in de kosten van de verzorging en opvoeding van de kinderen. Vanaf hun
12
e
jaar kunnen kinderen geconsulteerd worden door de rechter over bij
wie men wil wonen. Dit kan door het schrijven van een brief (kinderverklaring) of in een persoonlijk gesprek met de rechter. De rechter beslist
in het belang van het kind en dat besluit kan anders zijn dan wat het
kind wil.
De meeste huwelijken in Nederland worden gesloten in gemeenschap
van goederen. Dit betekent dat alle bezittingen en schulden, van vóór
en tijdens het huwelijk, gemeenschappelijk eigendom zijn van man en
vrouw. Je kunt ook op huwelijkse voorwaarden trouwen. Dan regelt men
voordat men trouwt, welke bezittingen van wie zijn en dat het eigen
vermogen van de betreffende persoon blijft.
Tip: Leg in een huwelijkscontract bij de notaris vast welke goederen of grond
van u zijn. Of zorg dat deze bezittingen op uw naam geregistreerd
staan. Ook is het belangrijk dat de tijdens het huwelijk aangekochte
bezittingen in ieder geval op naam van beide partners staan.
Blijf altijd alert op gemaakte schulden door uw partner voor en tijdens
het huwelijk
İmage
  


Benzer Konular...
Konu: Yazar Cevaplar: Gösterim: Son Mesaj
  Hollanda hukukuna göre Hollanda’da boşanma xturk 0 3,756 20-12-2015:17:37
Son Mesaj: xturk
  Informatie over het Turks en Nederlands (familie)recht- Türk & Hollanda (Aile) Hukuku Sahin 0 2,908 21-02-2013:20:21
Son Mesaj: SahinBu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
1 Ziyaretçi