HOLLANDALI GURBETÇİLER / HOLLANDALI TÜRKLER NL « VERGİ YASALARI TÜRKİYE CUMHURİYETİ, MALİYE BAKANLIĞI İLE HOLLANDA MALİ İSTİHBARAT BİRİMİ İŞBİRLİĞİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ, MALİYE BAKANLIĞI İLE HOLLANDA MALİ İSTİHBARAT BİRİMİ İŞBİRLİĞİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ, MALİYE BAKANLIĞI İLE HOLLANDA MALİ İSTİHBARAT BİRİMİ İŞBİRLİĞİ

 
  • 0 Oy - 0 Ortalama
 
Sahin
Forum Kurucusu
856
09-04-2015:11:44
#1
 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ, MALİYE BAKANLIĞI, MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK) İLE HOLLANDA MALİ İSTİHBARAT BİRİMİ ARASINDA KARAPARA AKLAMA VE TERÖRİZMİNFİNANSMANI İLE İLGİLİ FİNANSAL İSTİHBARAT DEĞİŞİMİNDE İŞBİRLİĞİNE DAİRMUTABAKAT MUHTIRASI:


Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Hollanda Mali İstihbarat Birimi – bundan sonra “Yetkili Makamlar” diye anılacaktır – karşılıklı menfaat ve işbirliği anlayışı içinde, mütekabiliyet esasına dayalı olarak ve her bir Yetkili Makamın ulusal mevzuatı çerçevesinde karapara aklama, terörizmin finansmanı ve ilgili suç faaliyeti konusunda bilgi değişimini kolaylaştırmak üzere aşağıdaki şekilde mutabakata varmışlardır.

1 – Amaç
(1) Yetkili Makamlar, karapara aklama, terörizmin finansmanı ve ilgili suçfaaliyetine karıştığındanşüphe edilen kişilerin analiz, inceleme ve soruşturmasına yardımcı olabilecek bilgiyi, kendiliğinden veya talep üzerine birbirlerine sağlayarak işbirliği yapacaklardır.
(2) Yetkili Makamlar arasındaki işbirliği ve bilgi değişimiYetkili Makamların ulusal yasal sistemlerine uygun olarak yapılacaktır.

2 – Talebin Gerekçelendirilmesi
(1) Her bir talep ulusalmevzuatın izin verdiği ölçüde aşağıdaki hususları içerir:
(a) Talepte bulunan Yetkili Makam tarafından konuyla ilgili olarak bilinen vakıaların kısa bir açıklaması,
(b) Konuyu tanımlayan mevcut tüm bilgiler,
© Varsa şüphelenilen suçlara ve suçlamalara ilişkin mevcut tüm bilgiler,
(d) Talebin nedeni ve bilginin kullanım amacı.

3 – Bilginin Kullanımı
(1) Her bir Yetkili Makamdan elde edilen bilgi ve belgeler, bilgiyi veren Yetkili Makamdan önceden izin alınmaksızın üçüncü bir tarafa verilmeyecek, idari, soruşturma veya kovuşturma amaçlı olarak kullanılmayacaktır.
(2) Yetkili Makamlar, her bir Yetkili Makamdan elde edilen herhangi bir bilgi veyabelgenin, bilgiyi veren Yetkili Makamdan önceden izin almaksızın bu Mutabakat Muhtırasında ifade edilen amaçlar dışında kullanılmasına veya açıklanmasına izin vermeyecektir.
(3) Aklama suçunun öncül suçları ile karapara aklama ve terörünfinansmanı suçlarında herhangi bir değişiklik olduğunda, durum derhal diğer Yetkili Makama bildirilecektir.

4 – Gizlilik
(1) Mevcut Mutabakat Muhtırasının uygulanmasından elde edilen bilgiler gizlidir. Bilgi, bilgiyi alan Yetkili Makamın kendi kaynaklarından elde ettiği benzer bilgi için ulusal mevzuatının şart koştuğu gizlilik içerisinde korunur ve resmi gizliliğe tabi olur.

5 – Talebin Reddi
(1) Yardımlaşma, ulusal mevzuata, uluslararası anlaşmalara veya ulusal güvenliğe aykırı olacak ise bilgi  talebireddedilebilir. Bilgi talebinde bulunan Yetkili Makama talebin reddine ilişkin sebepler bildirilecektir.

6 –Prosedür
(1) Yetkili Makamlar, bu Mutabakat Muhtırasının uygulanması amacı ile, her bir ülkenin mevzuatına uyumlu olarak kabul edilebilir iletişim prosedürleri için müşterek düzenleme yapacaklar ve birbirleri ile istişarede bulunacaklardır.(2) Yetkili Makamlar arasındaki iletişim İngilizce olarak gerçekleştirilecektir.

7 – Değişiklikler
(1) Bu Mutabakat Muhtırası karşılıklı rıza ile her zaman değiştirilebilir. Yetkili Makamlar, bu değişikliklere dair onaylarını nota değişimi ile bildirecekler ve değişiklik onayı son bildirim tarihinde yürürlüğe girecektir.

8 – Fesih
(1) Bu Mutabakat Muhtırası her zaman feshedilebilir. Fesih, diğer Yetkili Makamdan yazılı bildirimin alınmasından itibaren yürürlüğe girecektir.
(2) Bu Mutabakat Muhtırasının 3(1) ve 3(2) ile 4 üncü maddelerinde yer alan yükümlülüklerMutabakat Muhtırası fesih olsa bile Yetkili Makamları bağlamaya devam edecektir.

9 – Yürürlük Tarihi
(1) Yetkili Makamlar bu Mutabakat Muhtırasının onaylandığınınota değişimi ile bildirecekler ve Mutabakat Muhtırası son bildirim tarihinde yürürlüğe girecektir.
 
Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Hollanda Mali İstihbarat Birimi
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı adına
(MASAK) adına
Mürsel Ali KAPLAN

Hennie VERBEEK KUSTERS

ÖM ile soru cevaplamiyoruz! Forum'a yazın cevaplardan herkes yararlansın!
Sahin
09-04-2015:11:44 #1

 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ, MALİYE BAKANLIĞI, MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK) İLE HOLLANDA MALİ İSTİHBARAT BİRİMİ ARASINDA KARAPARA AKLAMA VE TERÖRİZMİNFİNANSMANI İLE İLGİLİ FİNANSAL İSTİHBARAT DEĞİŞİMİNDE İŞBİRLİĞİNE DAİRMUTABAKAT MUHTIRASI:


Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Hollanda Mali İstihbarat Birimi – bundan sonra “Yetkili Makamlar” diye anılacaktır – karşılıklı menfaat ve işbirliği anlayışı içinde, mütekabiliyet esasına dayalı olarak ve her bir Yetkili Makamın ulusal mevzuatı çerçevesinde karapara aklama, terörizmin finansmanı ve ilgili suç faaliyeti konusunda bilgi değişimini kolaylaştırmak üzere aşağıdaki şekilde mutabakata varmışlardır.

1 – Amaç
(1) Yetkili Makamlar, karapara aklama, terörizmin finansmanı ve ilgili suçfaaliyetine karıştığındanşüphe edilen kişilerin analiz, inceleme ve soruşturmasına yardımcı olabilecek bilgiyi, kendiliğinden veya talep üzerine birbirlerine sağlayarak işbirliği yapacaklardır.
(2) Yetkili Makamlar arasındaki işbirliği ve bilgi değişimiYetkili Makamların ulusal yasal sistemlerine uygun olarak yapılacaktır.

2 – Talebin Gerekçelendirilmesi
(1) Her bir talep ulusalmevzuatın izin verdiği ölçüde aşağıdaki hususları içerir:
(a) Talepte bulunan Yetkili Makam tarafından konuyla ilgili olarak bilinen vakıaların kısa bir açıklaması,
(b) Konuyu tanımlayan mevcut tüm bilgiler,
© Varsa şüphelenilen suçlara ve suçlamalara ilişkin mevcut tüm bilgiler,
(d) Talebin nedeni ve bilginin kullanım amacı.

3 – Bilginin Kullanımı
(1) Her bir Yetkili Makamdan elde edilen bilgi ve belgeler, bilgiyi veren Yetkili Makamdan önceden izin alınmaksızın üçüncü bir tarafa verilmeyecek, idari, soruşturma veya kovuşturma amaçlı olarak kullanılmayacaktır.
(2) Yetkili Makamlar, her bir Yetkili Makamdan elde edilen herhangi bir bilgi veyabelgenin, bilgiyi veren Yetkili Makamdan önceden izin almaksızın bu Mutabakat Muhtırasında ifade edilen amaçlar dışında kullanılmasına veya açıklanmasına izin vermeyecektir.
(3) Aklama suçunun öncül suçları ile karapara aklama ve terörünfinansmanı suçlarında herhangi bir değişiklik olduğunda, durum derhal diğer Yetkili Makama bildirilecektir.

4 – Gizlilik
(1) Mevcut Mutabakat Muhtırasının uygulanmasından elde edilen bilgiler gizlidir. Bilgi, bilgiyi alan Yetkili Makamın kendi kaynaklarından elde ettiği benzer bilgi için ulusal mevzuatının şart koştuğu gizlilik içerisinde korunur ve resmi gizliliğe tabi olur.

5 – Talebin Reddi
(1) Yardımlaşma, ulusal mevzuata, uluslararası anlaşmalara veya ulusal güvenliğe aykırı olacak ise bilgi  talebireddedilebilir. Bilgi talebinde bulunan Yetkili Makama talebin reddine ilişkin sebepler bildirilecektir.

6 –Prosedür
(1) Yetkili Makamlar, bu Mutabakat Muhtırasının uygulanması amacı ile, her bir ülkenin mevzuatına uyumlu olarak kabul edilebilir iletişim prosedürleri için müşterek düzenleme yapacaklar ve birbirleri ile istişarede bulunacaklardır.(2) Yetkili Makamlar arasındaki iletişim İngilizce olarak gerçekleştirilecektir.

7 – Değişiklikler
(1) Bu Mutabakat Muhtırası karşılıklı rıza ile her zaman değiştirilebilir. Yetkili Makamlar, bu değişikliklere dair onaylarını nota değişimi ile bildirecekler ve değişiklik onayı son bildirim tarihinde yürürlüğe girecektir.

8 – Fesih
(1) Bu Mutabakat Muhtırası her zaman feshedilebilir. Fesih, diğer Yetkili Makamdan yazılı bildirimin alınmasından itibaren yürürlüğe girecektir.
(2) Bu Mutabakat Muhtırasının 3(1) ve 3(2) ile 4 üncü maddelerinde yer alan yükümlülüklerMutabakat Muhtırası fesih olsa bile Yetkili Makamları bağlamaya devam edecektir.

9 – Yürürlük Tarihi
(1) Yetkili Makamlar bu Mutabakat Muhtırasının onaylandığınınota değişimi ile bildirecekler ve Mutabakat Muhtırası son bildirim tarihinde yürürlüğe girecektir.
 
Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Hollanda Mali İstihbarat Birimi
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı adına
(MASAK) adına
Mürsel Ali KAPLAN

Hennie VERBEEK KUSTERS


ÖM ile soru cevaplamiyoruz! Forum'a yazın cevaplardan herkes yararlansın!

 
  • 0 Oy - 0 Ortalama
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi