Konuyu Değerlendir
  • 0 Oy - 0 Ortalama
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Yurtdışındaki Türkye Konsolosluklarında Evlilik Başvurusu Nasıl Yapılır?
#1
Yurtdışı konsolosluklarda evlilik başvurusu için gerekli belgeler nelerdir?


Konsolosluklarda evlilik tesçili nasıl yapılır?Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız, bulundukları ülke yasalarının Dış Temsilciliklerimizde nikah kıyılmasına izin vermesi halinde, ikisi de yalnızca Türk vatandaşı olan çiftlerin nikahı, konsolosluklarımız yada büyükelçiliklerimizde kıyılabilir. Birden fazla tabiiyetli(çifte vatandaşlıkstatüsünde olan) vatandaşlarımız dış temsilciliklerimizde nikahları yapılamadığından, bulundukları ülkelerdeki yabancı yerel makamlar önünde evlenmeleri gerekmektedir.Ayrıça çiftlerden birinin(damadın yada gelinin) yabancı ülke vatandaşı alması durumunda da konsolosluklarımızda nikah kıyılamamaktadır.

Bazı ülkelerde örneğin;Arjantin, Avusturya,İngiltere, İrlanda Cumhuriyeti, İsviçre, Avustralya, Danimarka, Estonya, Finlandiya,  Şili, Yeni Zelanda gibi ülkelerde, o ülkenin yasaları gereği konsolosluklarımıza evlendirme yetkisi verilmediğinden, her iki tarafın da yalnızca Türk vatandaşı olduğu durumlarda bile konsolosluk ve büyükelçiliklerimizde evlendirme yapılamamaktadır.
Öncelikle evlenmek isteyen çiftler dış temsilciliğimize şahsen gelerek beyan formunu birlikte imzalayarak ve evlenme başvurusunda bulunmları gerekmektedir. Evlendirme Yönetmeliğinin ilgili maddesi uyarınca, evlenecek kişi, başvuru işlemini vekil olarak atadığı kişi vasıtası ile de bu işlemi yürütebilir, ancak bunun için özel vekaletname düzenlenmesi gerekir.

Yurtdışında bulunan temsilciliklerimizin veri tabanı ile İçişleri Bakanlığının nüfus kütük bilgilerinin bulunduğu veri tabanı arasında eşzamanlı bağlantı sağlanmış olduğundan, vatandaşlarımızın Dış Temsilciliğimize şahsen başvurularıyla aynı anda medeni durumları tespit edilebilmekte ve nikah için randevu tarihi verilmektedir (Bu işlem çevrimiçi Dış Temsilciliklerimizde yapılabilmektedir. Çevrimdışı Dış Temsilciliklerimizde bu işlem geleneksel yazışma yöntemleriyle yapılabilmekte ve vatandaşlarımızın başvuruları sonrasında bir süre beklemeleri gerekmektedir.)

Evlilik Başvurusu içiin gerekli tüm evrakın hazırlanmasının ardından çift, şahitleriyle birlikte önceden planlanan randevu günü ve saatinde şahsen Dış Temsilciliğimize gelerek nikahını kıydırabilir.Evlilik, evlenecek kişilerin görevli memur önünde serbestçe iradelerini açıklamaları ile mümkündür. Bu nedenle, vekaletle evlilik yapılamaz.Medeni Kanunu’na göre Türk vatandaşı erkekler eşlerinin soyadını alamazlar. Türk vatandaşı kadın ise, evlendiği erkeğin soyadını alır. Ayrıca, kadın eşinin soyadıyla birlikte önceki soyadını da kullanmak istediği takdirde, bunu evlilik sırasında nikahı kıyan memurdan yazılı olarak talep edebilir; evlilik sırasında talep etmemiş ise, daha sonra alınacak dilekçesi ile gerekli tescil işlemleri Türkiye’de nüfusa kayıtlı olduğu Nüfus Müdürlüğü nezdinde yaptırılır.Dış Temsilciliklerimizde kıyılan nikah akdini müteakip çiftlere uluslararası aile cüzdanı verilir.

Yurtdışı konsolosluklarda evlilik başvurusu için gerekli belgeler nelerdir?


 
Evlenmek isteyen çiftin nüfus cüzdanları,

Çiftin evlenmek istediğine dair imzalı dilekçesi (Bu dilekçeyi tarafların birlikte Temsilciliklerimizde imzalamaları gerekmektedir),

Evlenmek isteyen çiftin her iki bireyinin de evlenmesine akli ve fiziki yönden bir engel olmadığını gösteren, hastaneden veya doktordan alınmış sağlık raporu. (Kan tahliline gerek yoktur. Doktor raporları sadece nikahları Temsilciliklerimizde kıyılacak çiftlerden istenmektedir),

Şahitlerin (2 kişi) nüfus cüzdanları, (Evlilik günü ve saatinde şahitlerin de çiftlerle birlikte Dış Temsilciğimizde hazır bulunması gerekir).

Kadın evlilik soyadıyla birlikte önceki soyadını da taşımak istiyorsa, önceki soyadını da taşıma isteğini içeren form dilekçe, (Bu dilekçenin, Dış Temsilciliklerimizce düzenlenmesi mümkündür. Daha önce hazırlanmasına gerek yoktur).

Çiftin her iki bireyinin de son altı ay içinde çekilmiş üçer (3) adet renkli fotoğrafı (Fotoğrafların hepsinin aynı ve önden çekilmiş olması gerekmektedir. Bilgisayar ile çoğaltılan fotoğrafların renkleri folyo ile kaplama sırasında dağıldığından bu tür fotoğraflar kabul edilmemektedir),

Kadın daha önceden evlenip boşanmışsa ve boşanmanın kesinleşme tarihinden itibaren 300 gün dolmadan evlenme akdi yapılmak isteniyorsa, yetkili Türk mahkemesince verilmiş iddet müddetinin (300 günlük bekleme süresi) kaldırıldığına ilişkin mahkeme kararı,

Bir önceki evliliği iptal olan varsa, evliliğin iptaline ilişkin yetkili Türk mahkemesinin verdiği karar,
Bir önceki evliliği eşinin ölümüyle sona eren varsa, ölen eşin ölüm belgesinin örneği,
Yabancı yerel makamlardan alınacak medeni durum belgesi,

Evlenecek olan erkeğin ve/veya kadının 17 yaşını doldurmuş olması halinde, velinin izni; veli yoksa vasi veya vesayet makamının izni (Kişilerin kendi rızası ile evlilikleri 18 yaşını doldurmuş olmaları ile mümkündür),
Evlenecek olan erkeğin ve/veya kadının 16 yaşını doldurmuş olması halinde, ilgili hakimin izni (Kişilerin kendi rızası ile evlilikleri 18 yaşını doldurmuş olmaları ile mümkündür)İmage
Bul
Alıntı
|
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): 1 Ziyaretçi