KONU ÖTESİ « ÖTEKİ KONULAR METAFİZİK ARAŞTIRMALAR CELDE/HADD/KISAS/DİET/KEFARET CEZALARI UYGULAMASI KUR'AN-İ DELİL VE DETAYLARI: (1)

CELDE/HADD/KISAS/DİET/KEFARET CEZALARI UYGULAMASI KUR'AN-İ DELİL VE DETAYLARI: (1)

CELDE/HADD/KISAS/DİET/KEFARET CEZALARI UYGULAMASI KUR'AN-İ DELİL VE DETAYLARI: (1)

 
  • 0 Oy - 0 Ortalama
 
138
13-09-2021:13:06
#1
CELDE/HADD/KISAS/DİET/KEFARET CEZALARI UYGULAMASI KUR'AN-İ  DELİL VE DETAYLARI: (1)

[Resim: FcK8XQNF37suLTV5yTv1HwphQ8v5h34ha2OGcZ8R...fffffff-nd]

KUR'AN-İ KERİM’ DE KEFARET VE DİET CEZASI GEREKTİREN SUÇLAR:
1. Zina/Eşcinsellik Suçu
2. Kazf/İftira Suçu
3. Zıhâr  Kefareti
4. Eşlerine Zina İsnat Edenlerin Kur'an-İ Kefaretleri
5. Sirkat Suçu (Hırsızlık)
6. Şürb Suçu (Şarap İçmek)
7. Allah’a Verdiği Sözleri Adakları Yerine Getirmeyenlerin Kefaretleri
 
Bazı İslam hukukçuları ve alimler sarhoşluk (sekr) veren uyuşturucu maddeleri kullanmayı, şürb (şaraP içme) suçundan ayrı bir suç kabul etmişlerdir.' Şarap içen kİmsenin, sarhoş olmasa da; sarhoşluk veren maddelerİ kullanan kimsenin ise ancak sarhoş olduğu takdirde cezalandırılmasını, hu ayırımlarına sebep olarak göstermişlerdir.
 
HADD CEZASINI GEREKTİREN SUÇLARIN DIŞINDA KALAN KEFARETSUÇLARINI DA İKİ KISIMDA ÖZETLEYEBİLİRİZ:
Kısas ve Diet Gerektiren Kefaret Suçları:
 
HADD CEZALARININ ÖZELLİKLERİ
1- Hadd cezalarının tamamı, Allah'ın haklarındandır.
2- Hadd cezalarının belli sabit bir miktarı olup bu miktarın değişmesi indirilmesi mümkün değildir.
3- Hadd cezalarını yerine getirmeyi, akıl baliğ olan yetişkin birisine devredebilir.
4- Hadd cezalarını gerektiren suçlar aynı cinsten oIup birden fazIa işlenmişse, Şayet ilk tevbe ve hadd cezasi ise sadece tek bir kere hadd cezası uyguIanır, tekrar eden her suç ve günah için ayrıca hadd gerekir.
5- Hadd cezaları mirasçılara intikal etmez ve bölüşülemez.
6- Hadd cezalarında indirim, ekleme, sulh geçerli olmadığı, gibi af ve şefaat da kabul ediImez.
7- Hadd cezaIarı: " Islama uygun olmayan yer ve ortamlarda , bazı yerIerde tatbik ediIemez.
8- Hadd cezalarınIn ispatında delil, şahitlik, itiraf zorunludur.
9- Hadd cezaIarının uyguIanması esnasında, meydana gelecek zararı cezayı infaz eden tazmin etmez.
10- Kendisine hadd cezası uygulanan kimsenin cenaze namazı kılınır.
 
Kısasın zorunluluğu ve meşruiyeti Kitap, Sünnet ve icma ile sabittir. Kur’an-ı Kerim de kısasın meşruluğu ile ilgili pek çok ayet vardır. Bunlardan birkaçı şöyledir:
 
“EY İMAN EDENLER! ÖLDÜRÜLENLER HAKKINDA SİZE KISAS FARZ KILINDI. HÜRE KARŞI HÜR, KÖLEYE KARŞI KÖLE, KADINA KARŞI KADIN KISAS EDİLİR.” 152 Bakara, 2/178
 
“EY AKIL SAHİPLERİ! KISASTA SİZİN İÇİN HAYAT VARDIR. UMULUR Kİ (BU HÜKME UYARAK) KORUNURSUNUZ.” 153 Bakara, 2/179
 
“ONDA (TEVRAT'TA) ÜZERLERİNE ŞUNU DA YAZDIK: CANA CAN, GÖZE GÖZ, BURUNA BURUN, KULAĞA KULAK, DİŞE DİŞ KISAS EDİLİR. YARALAR DA KISASA TABİDİR. KİM DE BU HAKKINI BAĞIŞLAR, SADAKASINA SAYARSA O, KENDİSİ İÇİN KEFFARET OLUR. ALLAH'IN İNDİRDİĞİ İLE HÜKMETMEYENLER, ZALİMLERİN TA KENDİLERİDİR.” Mâide, 5/45
 
“HAKLI BİR SEBEP OLMADIKÇA, ALLAH'IN, ÖLDÜRÜLMESİNİ HARAM KILDIĞI CANA KIYMAYIN. KİM HAKSIZ YERE ÖLDÜRÜLÜRSE, BİZ ONUN VELİSİNE YETKİ VERMİŞİZDİR. ANCAK O DA (KISAS YOLUYLA) ÖLDÜRMEDE MEŞRU ÖLÇÜLERİ AŞMASIN. ÇÜNKÜ KENDİSİNE YARDIM EDİLMİŞTİR.” İsra, 17/33
 
İslâm hukukçuları ve alimler içtihatlarında yukarıda verdiğimiz ayetlere dayanarak, kısasın uygulanmasının zorunlu olduğu konusunda görüş birliği içindedirler.
 
ZİNA/SAPKINLIK/FUHUŞ GÜNAHININ KUR’AN-İ HAD CEZASİ TANIMI VE DELİLİ:
Kur’an-ı Kerim’de Allah c.c, Zina fiilini işleyen kimseler için şöyle emretmiştir:
 
"ZİNA EDEN KADINLA ZİNA EDEN ERKEĞİN HER BİRİNE YÜZ DEĞNEK VURUN: ALLAH'A VE AHİRET GÜNÜNE İNANIYORSANIZ BUNLARA, ALLAH'IN DİNİ HUSUSUNDA MERHAMETİNİZ TUTMASIN. MÜ'MİNLERDEN BİR TOPLULUK DA, BUNLARIN EEZA TATBİKİNDE ŞAHİT OLSUN."  Nur, 2. Ayet.
 
EŞCİNSELLİK/ZİNA GÜNAHI; İÇİNİZDEN İKİ ERKEK/KADIN FUHUŞ/LEZBİYENLİK/LİVATA YAPARSA:
Fuhşun çeşitlerine göre cezalarını belirleyen Nisâ ve Nûr sûrelerinin ilgili âyetleri birbirini tamamlamış; böylece sapkınlık ve cinsel suçlarla ilgili cezaların icmâı teşkil etmiştir.
 
“Çirkin fiil” diye tercüme ettiğimiz fâhişe kelimesi Kur’an’da, hemcinsler arasındaki cinsel ilişki için de kullanılmıştır (Ankebût 29/28).
 
LÛT’U DA PEYGAMBER OLARAK GÖNDERDİK. HANİ O, KAVMİNE ŞÖYLE DEMİŞTİ: “GERÇEKTEN SİZ, SİZDEN ÖNCE DÜNYADA HİÇBİR TOPLUMUN YAPMADIĞI BİR HAYÂSIZLIĞI İŞLİYORSUNUZ.”
Ankebût Suresi 28
 
Buradan hareketle âyetler lafızlarına uygun olarak yorumlandığında 15. âyette kadınların kendi aralarında yaptıkları fuhuştan (sevicilik, lezbiyenlik), 16. âyette de erkeklerin kendi aralarında yaptıkları fuhuştan (livâta, homoseksüellik) bahsedildiği anlaşılmaktadır.
 
KADIN KADINA HAYASIZCA DAVRANIŞLARDA BULUNANLARA/LEZBİYENLİK YAPANLARA GELİNCE, ONLARIN İŞLEDİĞİ BU AHLAKSIZLIĞA ARANIZDAN DÖRT KİŞİ ŞAHİTLİK ETSİN; BUNLAR ONUN İÇİN ŞAHİTLİK YAPARLARSA, SUÇLU KADINLARI ÖLÜM ALIP GÖTÜRÜNCEYE YAHUT ALLAH ONLARA TÖVBE ETMELERİ SURETİYLE BİR KAPI AÇINCAYA KADAR, EVLERİNE HAPSEDİNİZ.
 
İÇİNİZDEN İKİ ERKEK FUHUŞ/LİVATA YAPARSA ONLARA EZİYET EDİNİZ; EĞER TÖVBE EDİP USLANIRLARSA, ARTIK ONLARA EZİYETTEN VAZGEÇİNİZ. ÇÜNKÜ ALLAH, TÖVBELERİ KABUL EDENDİR, MERHAMET SAHİBİDİR.
Nisâ Suresi 15,16 Bayraktar Bayraklı Meali
 
Ayetteki hüküm çok net ve açıktır, birbiriyle zina edenler hakkındadır. Kur'an'da geçen ayetlerde, zina eden kimsenin muhsan olup, olmaması ayırdedilmeksizin, zina eden erkeğede ve kadına da herbirine yüz değnek vurulması gerektiği gayet açıktır.  Hadd cezalarında sulh geçerli olmadığı gibi, af ve şefaat da kabul edilmemektedir. Bir kadınla zina edip sonra onunla evlenen veya bir cariye ile zina edip sonra onunla evlenen kimseye hadd cezası uygulanmaz.
 
Lügati manası bir şeyi diğerinden ayıran hat, sınır, engel olmak, birbiriyle karışmasıni engellemek, iki şeyin arasını ayırmak aralamak gibi anlamlara gelen “had” kelimesi İslam Hukuk ıstılahında ise “ALLAH hakkı olarak değişmeyen, af edilip bağışlanamayan, vacip olan, miktarı belirlenmiş değiştirilmesi ve iptali mümkün olmayan kesin kati cezaların adıdır.” Zinâ suçunun ispatlanması için en az dört şâhidin bulunması yada şahsın kendisinin ikrarı itirafı gerekir. Bu konuda alimler ittifak halindedirler. Zira bu konuda Yüce Allah c.c şöyle buyurmuştur:
 
“  …İFTİRA ATAN, SONRA DA DÖRT ŞAHİT GETİREMEYEN KİMSELERE SEKSEN SOPA VURUN VE ARTIK ONLARIN ŞAHİTLİKLERİNİ ASLA KABUL ETMEYİN. İŞTE ONLAR YOLDAN ÇIKANLARIN TA KENDİLERİDİR.”  Nûr Suresi - 4 . Ayet ile 
 
“  KADINLARINIZDAN ZİNÂ EDENLERE KARŞI, İÇİNİZDEN DÖRT ŞÂHİT GETİRİN” Nisa Suresi 15. Ayet.  ayetlerinde dört şahit zorunluluğu hükmü beyan edilmektedir.
 
Zinâ suçu için ortaya konulmuş olan bu ceza eksiksiz, kati değiştirilemez Allah c.c Kur’an-ı Kerim’de Nur Suresi 2. Ayet ile bizatihi buyurduğu emrettiği had cezası 100 celde (sopa) kesin bir cezadır.
 
ALINTI: KUR'AN-İ METAFİZİK KİTABI
 
RABBİ ZİDNİ İLMEN VE İMANEN VE ELHIKNİ BİSSALİHİN.
Kur'an-i Metafizik Araştırmacı.
 
MUSALLAT CİN ŞEYTANLARINDAN KUR'AN İLE KURTULMA YÖNTEMLERİ:
Celde Had/Kısas Kefaret Cezaları  Ve  Vacip Uygulamaların Detayları
KENDİ KANAATLERİ DIŞINDA HİÇBİR AYET VE DELİLE DAYANMAYAN HURAFELER İLE DEĞİL! 
Sadece KUR'AN ayet ve deliller ile Musallat Cin Şeytanlarından kurtulabilmek ve daha fazla detay, bilgi ve  çözüm yolları için KUR'AN-İ METAFİZİK KİTABINI sipariş edebilirsiniz: metafizik.nl
DoğaötesiAraştırman
13-09-2021:13:06 #1

CELDE/HADD/KISAS/DİET/KEFARET CEZALARI UYGULAMASI KUR'AN-İ  DELİL VE DETAYLARI: (1)

[Resim: FcK8XQNF37suLTV5yTv1HwphQ8v5h34ha2OGcZ8R...fffffff-nd]

KUR'AN-İ KERİM’ DE KEFARET VE DİET CEZASI GEREKTİREN SUÇLAR:
1. Zina/Eşcinsellik Suçu
2. Kazf/İftira Suçu
3. Zıhâr  Kefareti
4. Eşlerine Zina İsnat Edenlerin Kur'an-İ Kefaretleri
5. Sirkat Suçu (Hırsızlık)
6. Şürb Suçu (Şarap İçmek)
7. Allah’a Verdiği Sözleri Adakları Yerine Getirmeyenlerin Kefaretleri
 
Bazı İslam hukukçuları ve alimler sarhoşluk (sekr) veren uyuşturucu maddeleri kullanmayı, şürb (şaraP içme) suçundan ayrı bir suç kabul etmişlerdir.' Şarap içen kİmsenin, sarhoş olmasa da; sarhoşluk veren maddelerİ kullanan kimsenin ise ancak sarhoş olduğu takdirde cezalandırılmasını, hu ayırımlarına sebep olarak göstermişlerdir.
 
HADD CEZASINI GEREKTİREN SUÇLARIN DIŞINDA KALAN KEFARETSUÇLARINI DA İKİ KISIMDA ÖZETLEYEBİLİRİZ:
Kısas ve Diet Gerektiren Kefaret Suçları:
 
HADD CEZALARININ ÖZELLİKLERİ
1- Hadd cezalarının tamamı, Allah'ın haklarındandır.
2- Hadd cezalarının belli sabit bir miktarı olup bu miktarın değişmesi indirilmesi mümkün değildir.
3- Hadd cezalarını yerine getirmeyi, akıl baliğ olan yetişkin birisine devredebilir.
4- Hadd cezalarını gerektiren suçlar aynı cinsten oIup birden fazIa işlenmişse, Şayet ilk tevbe ve hadd cezasi ise sadece tek bir kere hadd cezası uyguIanır, tekrar eden her suç ve günah için ayrıca hadd gerekir.
5- Hadd cezaları mirasçılara intikal etmez ve bölüşülemez.
6- Hadd cezalarında indirim, ekleme, sulh geçerli olmadığı, gibi af ve şefaat da kabul ediImez.
7- Hadd cezaIarı: " Islama uygun olmayan yer ve ortamlarda , bazı yerIerde tatbik ediIemez.
8- Hadd cezalarınIn ispatında delil, şahitlik, itiraf zorunludur.
9- Hadd cezaIarının uyguIanması esnasında, meydana gelecek zararı cezayı infaz eden tazmin etmez.
10- Kendisine hadd cezası uygulanan kimsenin cenaze namazı kılınır.
 
Kısasın zorunluluğu ve meşruiyeti Kitap, Sünnet ve icma ile sabittir. Kur’an-ı Kerim de kısasın meşruluğu ile ilgili pek çok ayet vardır. Bunlardan birkaçı şöyledir:
 
“EY İMAN EDENLER! ÖLDÜRÜLENLER HAKKINDA SİZE KISAS FARZ KILINDI. HÜRE KARŞI HÜR, KÖLEYE KARŞI KÖLE, KADINA KARŞI KADIN KISAS EDİLİR.” 152 Bakara, 2/178
 
“EY AKIL SAHİPLERİ! KISASTA SİZİN İÇİN HAYAT VARDIR. UMULUR Kİ (BU HÜKME UYARAK) KORUNURSUNUZ.” 153 Bakara, 2/179
 
“ONDA (TEVRAT'TA) ÜZERLERİNE ŞUNU DA YAZDIK: CANA CAN, GÖZE GÖZ, BURUNA BURUN, KULAĞA KULAK, DİŞE DİŞ KISAS EDİLİR. YARALAR DA KISASA TABİDİR. KİM DE BU HAKKINI BAĞIŞLAR, SADAKASINA SAYARSA O, KENDİSİ İÇİN KEFFARET OLUR. ALLAH'IN İNDİRDİĞİ İLE HÜKMETMEYENLER, ZALİMLERİN TA KENDİLERİDİR.” Mâide, 5/45
 
“HAKLI BİR SEBEP OLMADIKÇA, ALLAH'IN, ÖLDÜRÜLMESİNİ HARAM KILDIĞI CANA KIYMAYIN. KİM HAKSIZ YERE ÖLDÜRÜLÜRSE, BİZ ONUN VELİSİNE YETKİ VERMİŞİZDİR. ANCAK O DA (KISAS YOLUYLA) ÖLDÜRMEDE MEŞRU ÖLÇÜLERİ AŞMASIN. ÇÜNKÜ KENDİSİNE YARDIM EDİLMİŞTİR.” İsra, 17/33
 
İslâm hukukçuları ve alimler içtihatlarında yukarıda verdiğimiz ayetlere dayanarak, kısasın uygulanmasının zorunlu olduğu konusunda görüş birliği içindedirler.
 
ZİNA/SAPKINLIK/FUHUŞ GÜNAHININ KUR’AN-İ HAD CEZASİ TANIMI VE DELİLİ:
Kur’an-ı Kerim’de Allah c.c, Zina fiilini işleyen kimseler için şöyle emretmiştir:
 
"ZİNA EDEN KADINLA ZİNA EDEN ERKEĞİN HER BİRİNE YÜZ DEĞNEK VURUN: ALLAH'A VE AHİRET GÜNÜNE İNANIYORSANIZ BUNLARA, ALLAH'IN DİNİ HUSUSUNDA MERHAMETİNİZ TUTMASIN. MÜ'MİNLERDEN BİR TOPLULUK DA, BUNLARIN EEZA TATBİKİNDE ŞAHİT OLSUN."  Nur, 2. Ayet.
 
EŞCİNSELLİK/ZİNA GÜNAHI; İÇİNİZDEN İKİ ERKEK/KADIN FUHUŞ/LEZBİYENLİK/LİVATA YAPARSA:
Fuhşun çeşitlerine göre cezalarını belirleyen Nisâ ve Nûr sûrelerinin ilgili âyetleri birbirini tamamlamış; böylece sapkınlık ve cinsel suçlarla ilgili cezaların icmâı teşkil etmiştir.
 
“Çirkin fiil” diye tercüme ettiğimiz fâhişe kelimesi Kur’an’da, hemcinsler arasındaki cinsel ilişki için de kullanılmıştır (Ankebût 29/28).
 
LÛT’U DA PEYGAMBER OLARAK GÖNDERDİK. HANİ O, KAVMİNE ŞÖYLE DEMİŞTİ: “GERÇEKTEN SİZ, SİZDEN ÖNCE DÜNYADA HİÇBİR TOPLUMUN YAPMADIĞI BİR HAYÂSIZLIĞI İŞLİYORSUNUZ.”
Ankebût Suresi 28
 
Buradan hareketle âyetler lafızlarına uygun olarak yorumlandığında 15. âyette kadınların kendi aralarında yaptıkları fuhuştan (sevicilik, lezbiyenlik), 16. âyette de erkeklerin kendi aralarında yaptıkları fuhuştan (livâta, homoseksüellik) bahsedildiği anlaşılmaktadır.
 
KADIN KADINA HAYASIZCA DAVRANIŞLARDA BULUNANLARA/LEZBİYENLİK YAPANLARA GELİNCE, ONLARIN İŞLEDİĞİ BU AHLAKSIZLIĞA ARANIZDAN DÖRT KİŞİ ŞAHİTLİK ETSİN; BUNLAR ONUN İÇİN ŞAHİTLİK YAPARLARSA, SUÇLU KADINLARI ÖLÜM ALIP GÖTÜRÜNCEYE YAHUT ALLAH ONLARA TÖVBE ETMELERİ SURETİYLE BİR KAPI AÇINCAYA KADAR, EVLERİNE HAPSEDİNİZ.
 
İÇİNİZDEN İKİ ERKEK FUHUŞ/LİVATA YAPARSA ONLARA EZİYET EDİNİZ; EĞER TÖVBE EDİP USLANIRLARSA, ARTIK ONLARA EZİYETTEN VAZGEÇİNİZ. ÇÜNKÜ ALLAH, TÖVBELERİ KABUL EDENDİR, MERHAMET SAHİBİDİR.
Nisâ Suresi 15,16 Bayraktar Bayraklı Meali
 
Ayetteki hüküm çok net ve açıktır, birbiriyle zina edenler hakkındadır. Kur'an'da geçen ayetlerde, zina eden kimsenin muhsan olup, olmaması ayırdedilmeksizin, zina eden erkeğede ve kadına da herbirine yüz değnek vurulması gerektiği gayet açıktır.  Hadd cezalarında sulh geçerli olmadığı gibi, af ve şefaat da kabul edilmemektedir. Bir kadınla zina edip sonra onunla evlenen veya bir cariye ile zina edip sonra onunla evlenen kimseye hadd cezası uygulanmaz.
 
Lügati manası bir şeyi diğerinden ayıran hat, sınır, engel olmak, birbiriyle karışmasıni engellemek, iki şeyin arasını ayırmak aralamak gibi anlamlara gelen “had” kelimesi İslam Hukuk ıstılahında ise “ALLAH hakkı olarak değişmeyen, af edilip bağışlanamayan, vacip olan, miktarı belirlenmiş değiştirilmesi ve iptali mümkün olmayan kesin kati cezaların adıdır.” Zinâ suçunun ispatlanması için en az dört şâhidin bulunması yada şahsın kendisinin ikrarı itirafı gerekir. Bu konuda alimler ittifak halindedirler. Zira bu konuda Yüce Allah c.c şöyle buyurmuştur:
 
“  …İFTİRA ATAN, SONRA DA DÖRT ŞAHİT GETİREMEYEN KİMSELERE SEKSEN SOPA VURUN VE ARTIK ONLARIN ŞAHİTLİKLERİNİ ASLA KABUL ETMEYİN. İŞTE ONLAR YOLDAN ÇIKANLARIN TA KENDİLERİDİR.”  Nûr Suresi - 4 . Ayet ile 
 
“  KADINLARINIZDAN ZİNÂ EDENLERE KARŞI, İÇİNİZDEN DÖRT ŞÂHİT GETİRİN” Nisa Suresi 15. Ayet.  ayetlerinde dört şahit zorunluluğu hükmü beyan edilmektedir.
 
Zinâ suçu için ortaya konulmuş olan bu ceza eksiksiz, kati değiştirilemez Allah c.c Kur’an-ı Kerim’de Nur Suresi 2. Ayet ile bizatihi buyurduğu emrettiği had cezası 100 celde (sopa) kesin bir cezadır.
 
ALINTI: KUR'AN-İ METAFİZİK KİTABI
 
RABBİ ZİDNİ İLMEN VE İMANEN VE ELHIKNİ BİSSALİHİN.
Kur'an-i Metafizik Araştırmacı.
 
MUSALLAT CİN ŞEYTANLARINDAN KUR'AN İLE KURTULMA YÖNTEMLERİ:
Celde Had/Kısas Kefaret Cezaları  Ve  Vacip Uygulamaların Detayları
KENDİ KANAATLERİ DIŞINDA HİÇBİR AYET VE DELİLE DAYANMAYAN HURAFELER İLE DEĞİL! 
Sadece KUR'AN ayet ve deliller ile Musallat Cin Şeytanlarından kurtulabilmek ve daha fazla detay, bilgi ve  çözüm yolları için KUR'AN-İ METAFİZİK KİTABINI sipariş edebilirsiniz: metafizik.nl

 
  • 0 Oy - 0 Ortalama
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi