KONU ÖTESİ « ÖTEKİ KONULAR METAFİZİK ARAŞTIRMALAR KUR’AN-I KERİM’E GÖRE FARZ OLAN KEFARETLER, DIET, KISAS VE HADD CEZALARI:

KUR’AN-I KERİM’E GÖRE FARZ OLAN KEFARETLER, DIET, KISAS VE HADD CEZALARI:

KUR’AN-I KERİM’E GÖRE FARZ OLAN KEFARETLER, DIET, KISAS VE HADD CEZALARI:

 
  • 0 Oy - 0 Ortalama
 
138
26-09-2020:23:37
#1
 Hadd'in Tarifi: Hadd'in lügat anlamı, Allah hakki ve emridir, Had kelime manasi menetmek, yasaklamak demektir. İnsanları girmekten menettiği için kapıcıya da "haddild" denilmektedir. Bir şeyin mahiyetini açıklayan şeye de "hadd" denir. Çünkü o şeyin mahiyetini ilgilendirmeyen şeylerin tarife girmesine engel olur.
Kur’an-ı Kerim’de Hadd Cezaları :
Hadd, çeşitli suçlara karşı nass ile (Kitab ve Sünnet) konulmuş, mahiyetleri ve miktarları belirtilmiş olan ceza şeklinde tarif edilebilir.

Kur’an-ı Kerim’e Göre Hadd Cezasını Gerektiren Suçlar:
1. Zina/Sapkınlık suçu
2. Kazf/İftira suçu
3. Şürb suçu (Şarap içmek)
4. Sirkat suçu (Hırsızlık)
5. Hıriibe suçu (Yol kesicilik)
6. Ridde suçu (İsliim dininden çıkmak)
Bazı İslam hukukçuları sarhoşluk (sekr) veren uyuşturucu maddeleri kullanmayı, şürb (şara h içme) suçundan ayrı bir suç kabul etmişlerdir.' Şarap içen kİmsenin, sarhoş olmasa da; sarhoşluk veren maddelerİ kullanan kimsenin ise ancak sarhoş olduğu takdirde cezalandırılmasını, hu ayırımlarına sebep olarak göstermişlerdir. Hadd cezasını gerektiren suçların dışında kalan suçları da iki kısımda özetleyebiliriz: Kısas ve Di~eti Gerektiren Suçlardir. Bu suçlardan bazılarının kefaretleri için hadd cezası celde yani sopa cezaları gerektiği ayetlerle sabittir.

HADD CELDE/SOPA CEZALARI KUR’AN-I KERİM’DE AYETLERDENDE ANLAŞILACAĞI ÜZERE 3 TANEDİR:
1) KAZF/İFTİRA SUÇU: Kur’an-i Had cezasi: 80 celde sopa had cezasi gerektirir.
Delil; Nûr Suresi - 4 . Ayet.

2) ZİNA/SAPKINLIK GÜNAHI: Kur’an-i Had cezasi: 100 celde sopa had cezasi gerektirir.
Delil: Nur Suresi, 2. Ayet.

3) İÇKİ İÇME CEZASI (HADD-İ ŞÜRB): 40 celde sopa had cezasi gerektirir.
Delil; Hz. Peygamber (asm)'in sünneti ve uygulamasıyla sabittir.

ZİNA GÜNAHININ KUR’AN-İ HAD CEZASİ TANIMI VE DELİLİ: Kur’an-ı Kerim’de; Zina / cinsel sapkınlık fiilinin cezasına "haddi zina" adı verilir. Birbirleriyle evli olmayan iki kişinin birbirleriyle cinsel ilişkide bulunmaları zina sayılmış ve hadd cezasi veya 100 sopa dayağı ile suçlu cezalandırılmıştır. Sözlükte bir şeyi diğerinden ayıran sınır, haddini bilmek, engel olmak, birbirine karışmaması için iki şeyin arasını ayırmak gibi anlamlara gelen “had” kelimesi İslam Hukukunda ise “Allah hakkı olarak vacip olan, miktarı belirlenmiş değişmez cezalara verilen isimdir.” “Zina yapan kadın ve erkekten her birine 100 değnek vurun" buyrulmuştur. Nur, 2. Ayetteki hüküm, birbiriyle zina edenler hakkındadır.
“Zina eden kadın ile zina eden erkeğin her birine yüz sopa vurun. Allah’a ve âhiret gününe inanıyorsanız, Allah’ın dinini uygulama hususunda o ikisine karşı merhamet duygusuna kapılmayın.Müminlerden bir grup da onlara uygulanan cezaya tanık olsun”. (Nûr Suresi - 2 . Ayet)
Zina Haddi; Cezalarında hafifletme suçluya uygulanacak olan had cezası sopa cezası ise ve şahıs iyileşme ümidi olmayan bir hastalığa tutulmuş ise veya vücudu sopa cezasını kaldıramayacak derecede hasta veyahut yaşlı ise, bu durumda sopa vurulacak alette hafifletilme yoluna gidilir. Kesinlikle cezada düşme veya erteleme söz konusu değildir. Bu durumdaki hafifletme sopa cezasının sayısında değil vasfında yapılır. Zina cezasi haddinde 100 değnek yerine 100 kamış yada, kazf ve iftira haddinde 80 değnek yerine 80 kamış çubuğu veya 80 veya içkiden 40 hurma salkımı ile bir defa vurularak ceza infaz edilir.
Zinaya zorlanan bir kadın konusunda İslam alimleri ittifakla kadının kendini müdafaa etmesinin bir vazife olduğunu söylerler. Çünkü kadının böyle bir saldırganın saldırısına izin vermesi haramdır. Eğer saldırıyı başka bir yolla imdat çağırma, kaçıp kurtulma, sopayla vurma gibi durdurma imkanı yoksa zorla tecavüze uğrayanın, kendini kurtarmak için cebir kullanma hakkı da vardır. Bundan dolayı da kendisine herhangi bir ceza uygulanmaz. Örneğin; bir suçu tekrar tekrar işleyen bir suçluyu dövmek için kullanacağı sopayı kuvvetlisinden seçebileceği gibi, fayda mülahaza ettiği durumlarda sopanın hafifini seçebilir. İçki içme cürmünü ilk defa işleyen birini sopa yerine elbise kenarı gibi basit şeylerle had cezası uygulayabilir.
İFTİRA GÜNAHININ KUR’AN-İ HAD CEZASİ TANIMI VE DELİLİ: Iftira suçunun ispatlanması halinde 80 celde (sopa) bir hadd cezası gerekir. Bu konuda alimler ittifak halindedirler. Zira bu konuda Kur’an-ı Kerim’de Allah c.c, Iftira fiilini işleyen kimseler için şöyle emretmiştir::
“… iftira atan, sonra da dört şahit getiremeyen kimselere seksen sopa vurun ve artık onların şahitliklerini asla kabul etmeyin. İşte onlar yoldan çıkanların ta kendileridir.” Nûr Suresi - 4 . Ayet
Nur Suresi 4. Ayet ile Rabbimizin bize bizatihi buyurduğu emrettiği had cezası 80 celde (sopa) kesin bir hadd cezasıdır.
Son kez özetlemek gerekirse. Musallat Şeytan cinlerden kurtulmak için, bazi günahlarda Tevbe istiğfar ile birlikte Hadd celde değnek sopa cezasında gerekmektedir. Bu Hadd cezalari Allah c.c tarafından kesin hükümlerle Kuran-i Kerim’de bizlere ayetlerle kesin olarak hüküm emirleri olarak belirtilmiştir.
Özet Sonuç:
Sadece; 1. Zina/Sapkınlık suçu : 100 celde sopa - 2. Kazf/İftira suçu: 80 elde sopa 3. Şürb suçu Şarap içmek: 40 celde sopa kısas hadd cezasi bu günahların bagislanmasi ve şeytan cinlerden kurtulmak için, Tevbe istiğfar dışında Had celde sopa cezaları gerekir!

Diğer günahlar için hadd cezasi olarak Ta’zir cezaları yeterlidir. Yani sadece pişmanlıkla sağlam bir Tevbe istiğfar ve günahları bir daha tekrar etmemek kafidir, Ta’zir cezaları ve kefaretler yeterli gelmektedir.
DoğaötesiAraştırman
26-09-2020:23:37 #1

 Hadd'in Tarifi: Hadd'in lügat anlamı, Allah hakki ve emridir, Had kelime manasi menetmek, yasaklamak demektir. İnsanları girmekten menettiği için kapıcıya da "haddild" denilmektedir. Bir şeyin mahiyetini açıklayan şeye de "hadd" denir. Çünkü o şeyin mahiyetini ilgilendirmeyen şeylerin tarife girmesine engel olur.
Kur’an-ı Kerim’de Hadd Cezaları :
Hadd, çeşitli suçlara karşı nass ile (Kitab ve Sünnet) konulmuş, mahiyetleri ve miktarları belirtilmiş olan ceza şeklinde tarif edilebilir.

Kur’an-ı Kerim’e Göre Hadd Cezasını Gerektiren Suçlar:
1. Zina/Sapkınlık suçu
2. Kazf/İftira suçu
3. Şürb suçu (Şarap içmek)
4. Sirkat suçu (Hırsızlık)
5. Hıriibe suçu (Yol kesicilik)
6. Ridde suçu (İsliim dininden çıkmak)
Bazı İslam hukukçuları sarhoşluk (sekr) veren uyuşturucu maddeleri kullanmayı, şürb (şara h içme) suçundan ayrı bir suç kabul etmişlerdir.' Şarap içen kİmsenin, sarhoş olmasa da; sarhoşluk veren maddelerİ kullanan kimsenin ise ancak sarhoş olduğu takdirde cezalandırılmasını, hu ayırımlarına sebep olarak göstermişlerdir. Hadd cezasını gerektiren suçların dışında kalan suçları da iki kısımda özetleyebiliriz: Kısas ve Di~eti Gerektiren Suçlardir. Bu suçlardan bazılarının kefaretleri için hadd cezası celde yani sopa cezaları gerektiği ayetlerle sabittir.

HADD CELDE/SOPA CEZALARI KUR’AN-I KERİM’DE AYETLERDENDE ANLAŞILACAĞI ÜZERE 3 TANEDİR:
1) KAZF/İFTİRA SUÇU: Kur’an-i Had cezasi: 80 celde sopa had cezasi gerektirir.
Delil; Nûr Suresi - 4 . Ayet.

2) ZİNA/SAPKINLIK GÜNAHI: Kur’an-i Had cezasi: 100 celde sopa had cezasi gerektirir.
Delil: Nur Suresi, 2. Ayet.

3) İÇKİ İÇME CEZASI (HADD-İ ŞÜRB): 40 celde sopa had cezasi gerektirir.
Delil; Hz. Peygamber (asm)'in sünneti ve uygulamasıyla sabittir.

ZİNA GÜNAHININ KUR’AN-İ HAD CEZASİ TANIMI VE DELİLİ: Kur’an-ı Kerim’de; Zina / cinsel sapkınlık fiilinin cezasına "haddi zina" adı verilir. Birbirleriyle evli olmayan iki kişinin birbirleriyle cinsel ilişkide bulunmaları zina sayılmış ve hadd cezasi veya 100 sopa dayağı ile suçlu cezalandırılmıştır. Sözlükte bir şeyi diğerinden ayıran sınır, haddini bilmek, engel olmak, birbirine karışmaması için iki şeyin arasını ayırmak gibi anlamlara gelen “had” kelimesi İslam Hukukunda ise “Allah hakkı olarak vacip olan, miktarı belirlenmiş değişmez cezalara verilen isimdir.” “Zina yapan kadın ve erkekten her birine 100 değnek vurun" buyrulmuştur. Nur, 2. Ayetteki hüküm, birbiriyle zina edenler hakkındadır.
“Zina eden kadın ile zina eden erkeğin her birine yüz sopa vurun. Allah’a ve âhiret gününe inanıyorsanız, Allah’ın dinini uygulama hususunda o ikisine karşı merhamet duygusuna kapılmayın.Müminlerden bir grup da onlara uygulanan cezaya tanık olsun”. (Nûr Suresi - 2 . Ayet)
Zina Haddi; Cezalarında hafifletme suçluya uygulanacak olan had cezası sopa cezası ise ve şahıs iyileşme ümidi olmayan bir hastalığa tutulmuş ise veya vücudu sopa cezasını kaldıramayacak derecede hasta veyahut yaşlı ise, bu durumda sopa vurulacak alette hafifletilme yoluna gidilir. Kesinlikle cezada düşme veya erteleme söz konusu değildir. Bu durumdaki hafifletme sopa cezasının sayısında değil vasfında yapılır. Zina cezasi haddinde 100 değnek yerine 100 kamış yada, kazf ve iftira haddinde 80 değnek yerine 80 kamış çubuğu veya 80 veya içkiden 40 hurma salkımı ile bir defa vurularak ceza infaz edilir.
Zinaya zorlanan bir kadın konusunda İslam alimleri ittifakla kadının kendini müdafaa etmesinin bir vazife olduğunu söylerler. Çünkü kadının böyle bir saldırganın saldırısına izin vermesi haramdır. Eğer saldırıyı başka bir yolla imdat çağırma, kaçıp kurtulma, sopayla vurma gibi durdurma imkanı yoksa zorla tecavüze uğrayanın, kendini kurtarmak için cebir kullanma hakkı da vardır. Bundan dolayı da kendisine herhangi bir ceza uygulanmaz. Örneğin; bir suçu tekrar tekrar işleyen bir suçluyu dövmek için kullanacağı sopayı kuvvetlisinden seçebileceği gibi, fayda mülahaza ettiği durumlarda sopanın hafifini seçebilir. İçki içme cürmünü ilk defa işleyen birini sopa yerine elbise kenarı gibi basit şeylerle had cezası uygulayabilir.
İFTİRA GÜNAHININ KUR’AN-İ HAD CEZASİ TANIMI VE DELİLİ: Iftira suçunun ispatlanması halinde 80 celde (sopa) bir hadd cezası gerekir. Bu konuda alimler ittifak halindedirler. Zira bu konuda Kur’an-ı Kerim’de Allah c.c, Iftira fiilini işleyen kimseler için şöyle emretmiştir::
“… iftira atan, sonra da dört şahit getiremeyen kimselere seksen sopa vurun ve artık onların şahitliklerini asla kabul etmeyin. İşte onlar yoldan çıkanların ta kendileridir.” Nûr Suresi - 4 . Ayet
Nur Suresi 4. Ayet ile Rabbimizin bize bizatihi buyurduğu emrettiği had cezası 80 celde (sopa) kesin bir hadd cezasıdır.
Son kez özetlemek gerekirse. Musallat Şeytan cinlerden kurtulmak için, bazi günahlarda Tevbe istiğfar ile birlikte Hadd celde değnek sopa cezasında gerekmektedir. Bu Hadd cezalari Allah c.c tarafından kesin hükümlerle Kuran-i Kerim’de bizlere ayetlerle kesin olarak hüküm emirleri olarak belirtilmiştir.
Özet Sonuç:
Sadece; 1. Zina/Sapkınlık suçu : 100 celde sopa - 2. Kazf/İftira suçu: 80 elde sopa 3. Şürb suçu Şarap içmek: 40 celde sopa kısas hadd cezasi bu günahların bagislanmasi ve şeytan cinlerden kurtulmak için, Tevbe istiğfar dışında Had celde sopa cezaları gerekir!

Diğer günahlar için hadd cezasi olarak Ta’zir cezaları yeterlidir. Yani sadece pişmanlıkla sağlam bir Tevbe istiğfar ve günahları bir daha tekrar etmemek kafidir, Ta’zir cezaları ve kefaretler yeterli gelmektedir.

 
  • 0 Oy - 0 Ortalama
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi