ALMANYA « GURBETÇİLER DE « GÜNCEL TÜRKIYE-ALMANYA TİCARİ İLİŞKİLERİ

TÜRKIYE-ALMANYA TİCARİ İLİŞKİLERİ

TÜRKIYE-ALMANYA TİCARİ İLİŞKİLERİ

 
  • 0 Oy - 0 Ortalama
 
editor
Moderator
91
26-12-2013:18:18
#1
Almanya, ikili ticarette istisnai yıllar haricinde sürekli açık verdiğimiz ülkelerden biridir. Söz konusu açık 97 yılında 2.8 milyar $ olarak gerçekleşmiştir, ancak daha sonra bu ülkeye karşı ticaret açığımız azalmaya başlamıştır. Nitekim, 98’de Almanya’ya karşı ticaret açığımız 1.9 milyar $ iken, 99’da bu rakam 407 milyon $’a gerilemiştir. Bu açıkta motorlu taşıtlar ile bunların aksam ve parçaları önemli bir yer tutmaktadır. Bu ülkeden ithalatımızda makineler, alıcı ihtiva eden verici cihazlar, renkli televizyon tüpleri, ilaç ve plastik eşya ilk sırayı almaktadır.

Diğer yandan Almanya’ya ihracatımızda giyim eşyaları, renkli televizyon alıcıları, kabuksuz fındık, motorlu taşıtlar ile bunların aksam ve parçaları önemli yer tutmaktadır. Bu gelişmelere rağmen, Alman firmalarının üretimlerini ve ithalatlarını Merkezi ve Doğu Avrupa ülkelerine kaydırmaları ve son iki yıl içinde anılan ülkelere yönelik vergi ve kotaların kaldırılması ihracat artışımızda bir yavaşlamaya neden olmuştur.

Bununla birlikte rakamlar 80 yıllarından itibaren Alman yatırımcıların ülkemize ilgisinin arttığını gösteriyor. 1980’lere kadar sadece 24 Alman Federal firması ülkemizde faaliyet gösterirken bu rakam 1999 yılı sonunda 882’ye çıkmıştır. Söz konusu firmaların toplam sermayesinin Türkiye’deki yabancı sermaye içindeki payı %14.32’dir (www.foreigntrade.org).

Elimizdeki verilere göre ikili ticarette Türkiye’nin ihraç ettiği maddelerin başında sebzeler, meyveler, unlu mamullerdir. 1998’de yaklaşık 565 bin ton ihraç edilirken bu oran 1999’da 500 bine inmiştir. Almanya’ya en az ihraç edilen madde kara ulaşım araçları dışındaki ulaşım araçlarıdır. Bunun yanı sıra Türkiye Almanya’ya yaklaşık 3 milyon civarında giyim eşyası ve aksesuar ihraç etmektedir.

Almanya ile ticari ilişkiler 1950’li yıllara dayanmaktadır. 1952 yılında Federal Almanya ile Ticaret ve Ödeme Anlaşması, 1962’de Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması, 1970’de Teknik İşbirliği Anlaşması, 1985’te Bonn’da Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması, 1999’da İşbirliği Konseyi 6. Dönem Protokolü imzalanmıştır.

Bugün Almanya dış ticaret, turizm, yatırım, savunma sanayi, mali ve teknik işbirliği gibi alanlarda Türkiye’nin en önemli ortağıdır. 2000 yılında Türkiye’nin, Almanya ile ticaret hacmi 25 milyar DM’ye, Almanya’nın ülkemizdeki yatırımlarının tutarı 5 milyar DM’ye yükselmiştir. Son 19 yıl içinde ülkemizi ziyaret eden Alman turist sayısı 20 milyonu geçmiştir.

Anlatılanlara ek olarak Almanya, Türkiye’deki çeşitli yatırım projelerini de desteklemektedir. Sözgelimi Antalya’daki Oymapınar Barajının yapımı %54 Türk, %26 Alman, %20 Fransız ve Belçika kaynaklarıyla sağlanmıştır.

Bursa’da temelleri atılan hafif raylı sistemin, yani metronun yapım ve finansmanının önemli bir kısmını da Türk şirketi ile birlikte Alman firması Siemens ile Yeniden Yapılandırma ve Kredi Kuruluşu KFW üstlenmiştir.

2002’de İzmir kentinin yeniden yapılandırılmasıyla ilgili olarak açılan uluslararsı kent planlamacılığı yarışmasında birincilik ödülünü Göttingen’li mimarlık bürosu Brandi und Partner kazandı. Kuzey Almanya’da bulunan mimarlık bürosu İzmir’inyoğun trafik ve dumandan muzdarip olduğunu, kentin soluk alabilmesi için yeşil alanlar ve hava yolları açılmasını planlamışlardı.

Almanya ile Türkiye arasında 80’li yıllardan itibaren başlayan kalkınma amaçlı işbirliği kapsamında bugüne kadar yürütülen projelerin toplam değeri500 milyon markı aştı.Kentin artık eskimiş su şebekesinin ıslahı ve çevreye uygun standartlarda yeni bir teknoloji ile yeniden inşası amacıyla Temmuz 1999’da Diyarbakır’da bir proje başlatıldı.Teknik İşbirliği Topluluğu tarafından oluşturulan takımın yöneticisi Otto Werner Rappold’dur.Rappold az sayıdaki arkadaşıyla birlikte Diski’nin modern bir hizmet birimine dönüştürülmesi için çaba gösteriyor.

Ankara’da entegre bir biogaz santralı içeren bir arıtma tesisi, Yeniden Yapılandırma ve Kredi Kuruluşu’nun (KfW) maddi desteği ile 1997 yılında hayata geçirilebilmiştir.

Bursa’daki Çevre Danışmanlık Merkezi Projesi de Almanların desteği ile yürütülmektedir.Projenin ana amacı; küçük ve orta ölçekli işletmelerin çevreye zarar vermeden üretim yapmalarının sağlanmasıdır.


editor
26-12-2013:18:18 #1

Almanya, ikili ticarette istisnai yıllar haricinde sürekli açık verdiğimiz ülkelerden biridir. Söz konusu açık 97 yılında 2.8 milyar $ olarak gerçekleşmiştir, ancak daha sonra bu ülkeye karşı ticaret açığımız azalmaya başlamıştır. Nitekim, 98’de Almanya’ya karşı ticaret açığımız 1.9 milyar $ iken, 99’da bu rakam 407 milyon $’a gerilemiştir. Bu açıkta motorlu taşıtlar ile bunların aksam ve parçaları önemli bir yer tutmaktadır. Bu ülkeden ithalatımızda makineler, alıcı ihtiva eden verici cihazlar, renkli televizyon tüpleri, ilaç ve plastik eşya ilk sırayı almaktadır.

Diğer yandan Almanya’ya ihracatımızda giyim eşyaları, renkli televizyon alıcıları, kabuksuz fındık, motorlu taşıtlar ile bunların aksam ve parçaları önemli yer tutmaktadır. Bu gelişmelere rağmen, Alman firmalarının üretimlerini ve ithalatlarını Merkezi ve Doğu Avrupa ülkelerine kaydırmaları ve son iki yıl içinde anılan ülkelere yönelik vergi ve kotaların kaldırılması ihracat artışımızda bir yavaşlamaya neden olmuştur.

Bununla birlikte rakamlar 80 yıllarından itibaren Alman yatırımcıların ülkemize ilgisinin arttığını gösteriyor. 1980’lere kadar sadece 24 Alman Federal firması ülkemizde faaliyet gösterirken bu rakam 1999 yılı sonunda 882’ye çıkmıştır. Söz konusu firmaların toplam sermayesinin Türkiye’deki yabancı sermaye içindeki payı %14.32’dir (www.foreigntrade.org).

Elimizdeki verilere göre ikili ticarette Türkiye’nin ihraç ettiği maddelerin başında sebzeler, meyveler, unlu mamullerdir. 1998’de yaklaşık 565 bin ton ihraç edilirken bu oran 1999’da 500 bine inmiştir. Almanya’ya en az ihraç edilen madde kara ulaşım araçları dışındaki ulaşım araçlarıdır. Bunun yanı sıra Türkiye Almanya’ya yaklaşık 3 milyon civarında giyim eşyası ve aksesuar ihraç etmektedir.

Almanya ile ticari ilişkiler 1950’li yıllara dayanmaktadır. 1952 yılında Federal Almanya ile Ticaret ve Ödeme Anlaşması, 1962’de Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması, 1970’de Teknik İşbirliği Anlaşması, 1985’te Bonn’da Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması, 1999’da İşbirliği Konseyi 6. Dönem Protokolü imzalanmıştır.

Bugün Almanya dış ticaret, turizm, yatırım, savunma sanayi, mali ve teknik işbirliği gibi alanlarda Türkiye’nin en önemli ortağıdır. 2000 yılında Türkiye’nin, Almanya ile ticaret hacmi 25 milyar DM’ye, Almanya’nın ülkemizdeki yatırımlarının tutarı 5 milyar DM’ye yükselmiştir. Son 19 yıl içinde ülkemizi ziyaret eden Alman turist sayısı 20 milyonu geçmiştir.

Anlatılanlara ek olarak Almanya, Türkiye’deki çeşitli yatırım projelerini de desteklemektedir. Sözgelimi Antalya’daki Oymapınar Barajının yapımı %54 Türk, %26 Alman, %20 Fransız ve Belçika kaynaklarıyla sağlanmıştır.

Bursa’da temelleri atılan hafif raylı sistemin, yani metronun yapım ve finansmanının önemli bir kısmını da Türk şirketi ile birlikte Alman firması Siemens ile Yeniden Yapılandırma ve Kredi Kuruluşu KFW üstlenmiştir.

2002’de İzmir kentinin yeniden yapılandırılmasıyla ilgili olarak açılan uluslararsı kent planlamacılığı yarışmasında birincilik ödülünü Göttingen’li mimarlık bürosu Brandi und Partner kazandı. Kuzey Almanya’da bulunan mimarlık bürosu İzmir’inyoğun trafik ve dumandan muzdarip olduğunu, kentin soluk alabilmesi için yeşil alanlar ve hava yolları açılmasını planlamışlardı.

Almanya ile Türkiye arasında 80’li yıllardan itibaren başlayan kalkınma amaçlı işbirliği kapsamında bugüne kadar yürütülen projelerin toplam değeri500 milyon markı aştı.Kentin artık eskimiş su şebekesinin ıslahı ve çevreye uygun standartlarda yeni bir teknoloji ile yeniden inşası amacıyla Temmuz 1999’da Diyarbakır’da bir proje başlatıldı.Teknik İşbirliği Topluluğu tarafından oluşturulan takımın yöneticisi Otto Werner Rappold’dur.Rappold az sayıdaki arkadaşıyla birlikte Diski’nin modern bir hizmet birimine dönüştürülmesi için çaba gösteriyor.

Ankara’da entegre bir biogaz santralı içeren bir arıtma tesisi, Yeniden Yapılandırma ve Kredi Kuruluşu’nun (KfW) maddi desteği ile 1997 yılında hayata geçirilebilmiştir.

Bursa’daki Çevre Danışmanlık Merkezi Projesi de Almanların desteği ile yürütülmektedir.Projenin ana amacı; küçük ve orta ölçekli işletmelerin çevreye zarar vermeden üretim yapmalarının sağlanmasıdır. 
  • 0 Oy - 0 Ortalama
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi
Benzer Konular...
Cevaplar: 0
Gösterim: 2,929
26-12-2013:18:20
Son Mesaj tarafından editor