Ana içeriğe geç

facebook youtube twitter
Hollandalı Gurbetçiler

Holanda Vatandasi ile Evlilikte Gerekenler / Türk ve Yabanci arasi Evlilik Sartlari

Konu

#1
Türk Yabanci arasi Evlilik Ehliyeti Sartlari ve Tescili

1 Reşit olmak
2 Mümeyyiz olmak
3 Yakın akraba olmamak
4 Evli olmamak (boşanmış olma durumunda kesinleşmiş mahkeme kararı gerekir)
5 Kadın için kanuni evlenme yasağı bulunmamak
6 Kazai evlenme yasağı bulunmamak
7 Zührevi ve bulaşıcı hastalığı bulunmamak

Müracaat sırasında doldurulması gereken belgeler

a) 4 adet Evlenecek kişilerce imzalanmış "Evlenme Beyannamesi"
b) Nüfus cüzdanının aslı, yabancılar için pasaport, kendi Konsolosluklarının ya da bulunulan ülkenin vatandaşı ise yerel makamlarının düzenleyeceklerı onaylı doğum belgesi (birth certificate/geburtsurkunde)
c) Sağlık raporu (Eşlerden birinin talebi halinde)
d) 4'er adet vesikalık resim
e) Medeni durumlarını gösterir resmi belge
f) Evlenme Ehliyet Belgesi (Certificate of Capacity to Marry). Yabancılar için, yetkili merkezi makamlar veya o devletin mahalli temsilcilikleri tarafından verilmiş ve usulüne göre tasdik edilmiş olan evlenme ehliyet belgesi

Türk Konsoloslugu: Evlilik tescili İki Türk vatandaşı arasında ise

a) Nüfus cüzdanları ve pasaportlar
b) Reşit olmayanlar için anne ve baba muvafakatı veya mahkeme kararı
c) Boşanmış kişiler için kesinleşmiş boşanma ilami veya onaylı örneği
d) 4'er adet fotoğraf
e) Eşi ölmüş kişiler için, ölüm belgesi veya onaylı örneği


Türk ile yabancı uyruklu arasındaki evlilik ise

a) Nüfus cüzdanı ve pasaport
b) Yabancının kimlik belgesi ve doğum kağıdı
c) Boşanmış kişiler için kesinleşmiş boşanma ilami veya eşi ölmüşse ölüm belgesi veya onaylı örneği
d) Türk vatandaşının üç adet fotoğrafı

Yabancı Uyruklu ile Türk Vatandasi arasindaki Evlilik tescili konusunda genel bilgiler

Evlililik tescil işlemi için aşağıda belirtilen belgelerle Konsolosluk şubesine şahsen müracaat yeterli olacaktir. Nikah akdinin icra edildiği gün Başkonsoloslukca düzenlenen Uluslararası Aile Cüzdanı çiftlere verilir." Bağlı bulunulan nüfus müdürlüğünden nüfus kayıt örneği alındığında, şahsın adına yeni nüfus cüzdanı Konsolosluk şubesince düzenlenecektir. İşlemler yaklaşık iki ay sürmektedir. Nüfus cüzdanı şahsen alınabileceği gibi, adrese posta ile de gönderilebilir. (Bu belgeler evlenme müracaatı sırasında istenilmektedir. Tescil işleminin evlilik akdinin tamamlanmasından sonra yapılması gerektiğinden, sadece Yabancı Makamlar tarafından düzenlenmiş bir evlenme belgesi ve evlenen kişilere ait eksiksiz kimlik bilgileri bu işlem için yeterlidir.

Türkiye'ye girişi vizeye tabi olan ve Türk vatandaşı bir erkekle evli bulunan yabancı bir kadına, yurda girişi yasaklanmış veya istizana bağlı şahıslardan olmamak kaydıyla, tabiyeti ve taşıdığı seyahat belgesi ne olursa olsun, gerekli giriş vizesi re'sen Konsolosluk şubelerinden verilir. Uzun süreli oturma için, ilgilinin vizesinde kayıtlı kalış süresi içinde ikamet ettiği ilin valiliğine (Emniyet Müdürlüğü-Yabancılar şubesi) müracaat ederek iki (2) yıl süreli ikamet izin belgesi alması gerekir.
Türkiye'ye girişi vizeye tabi olmayanlar için uzun süreli kalış için aynı işlem sözkonusudur.
Türk vatandaşı bir kadınla evli yabancı erkeğin (tabiyeti veya taşıdığı seyahat belgesinin cinsinden bağımsız olarak), Avrupa Birliği üyesi ülkeler vatandaşlarının, ABD, Avusturalya, Avusturya, Finlandiya, İsveç, isviçre, İzlanda, Japonya, Kanada ve Norveç vatandaşlarının Türkiye'deki ikamet izinleri, Türk yabancılar mevzuatının genel hükümleri çerçevesinde ve uygun görülecek sürelerle, toplam beş (5) yıla kadar, İçişleri Bakanlığı'nın onayıyla ilgili valiliklerce verilir. Verilecek ikamet amaçlı vizeleri istizana tabidir. 1587 sayılı Nüfus Kanununun TI23.maddesi uyarınca, Türk vatandaşlarının evliliklerini bir ay içerisinde Türkiye'de kayıtlı bulundukları nüfus müdürlüklerine bildirmeleri gerekmektedir. Yurt dışında evlenen Türk vatandaşları bu işlemi ancak bağlı bulundukları Başkonsolosluklar veya Konsolosluk şubeleri aracılığıyla yaptırabilir.

Türk Konsoloslugu: Yabancıların Türkiye'de evlenmesi

Türkiye'de bir Türk vatandaşı ile bir yabancı veya aynı devlet vatandaşı olmayan iki yabancı ancak yetkili Türk evlendirme memuru önünde evlenebilirler. Aynı devlet vatandaşı olan iki yabancı kendi milli kanunu yetki vermiş olduğu takdirde, o devletin Türkiye'deki temsilcilikleri önünde evlenme yapabilecekleri gibi Türk makamları önünde de evlenebilirler.

Yabancıların evlenme isteklerine dair müracaatları evlendirme memurluğunca kabul edilerek, bu yönetmeliğin Türk vatandaşlarının evlenmeleri hakkındaki esas ve usul hükümleri yabancılar için de uygulanır.
Evlenme ehliyet belgesinin getirtilmesi konusunda evlendirme memurları yabancı devlet Başkonsoloslukları ile doğrudan yazışma yapabilecekleri gibi, Genel Müdürlük aracılığıyla da bu belgeleri getirtebilirler. Vatansız veya vatandaşlık durumu düzgün olmayanların evlenmesi:
Vatansız veya mültecilerle, vatandaşlık durumu muntazam olmayan yabancıların müracaatları evlendirme memurları tarafından kabul edilir.

Bunların evlenme manilerinin bulunup bulunmadığı, Türkiye'de nüfus kaydı tutuluyorsa Genel Müdürlükten verilecek evlenme ehliyet belgesi ile, henüz nüfus kaydı tesis edilmemiş ise emniyet makamlarınca tutulan dosyalardaki bilgilere göre bu makamlarca verilecek belge ile tesbit edilir.

Türk Konsoloslugu: Evlenme işlemleri için önemli notlar

Kanunlarımıza göre boşanan kadınlar, boşanmanın kesinleştiği tarihten itibaren 300 gün geçmeden yeniden evlenemezler. "İddet müddeti" denilen bu zamanı doldurmadan evlenmek isteyenler, bu bekleme süresini Türkiye'den bir mahkemeye başvurarak kaldırtabilirler. Kanunlarımıza göre, erkek ve kızlar 18 yaşını doldurduklarında reşit sayılırlar. Erkekler 17, kızlar 15 yaşını bitirince, anne-baba izniyle evlenebilirler. Erkek 15 yaşından büyük, 17 yaşından küçük, kız 14 yaşından büyük, 15 yaşından küçük ise ancak mahkeme kararı ile evlenebilir.

Konsolosluklarda, sadece iki Türk vatandaşı evlenebilir. Evleneceklerden birinin yabancı uyruklu veya çifte uyruklu olması halinde, evlenme Alman makamında yapılır. Evlenme aktinden sonra, evlenme belgesinin bir adet aslının, en geç bir ay içinde konsolosluğa gönderilmesi lazımdır. Evlenme başvurusu evleneceklerden birinin çifte tabiyetli olması halinde sadece Türk vatandaşı olanın bağlı olduğu Başkonsolosluğa yapılır. Her iki tarafın çifte uyruklu olması halinde evlenme bildirimi erkeğin bağlı olduğu Başkonsolosluğa yapılır. Bir ay içinde bildirilmeyen evliliklerde, geç bildirmekten dolayı ceza alınmaktadır. (Ceza miktarı 1997 yılı için : 6,13 EUR)


BİR TÜRK VATANDAŞI İLE EVLİ HOLLANDA VATANDAŞININ,
TÜRK VATANDAŞLIĞINA ALINABİLMESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER:


1. Form dilekçe-(VAT-6) (Başkonsoloslukta doldurulacak)
2. Hangi devlet vatandaşı olduğunu gösterir pasaport veya benzeribelgenin yeminli tercümandan Türkçe çevirisi ve bir fotokopisi
3. Tescile esas olacak şekilde tüm kimlik bilgilerini gösterenbelediyeden alınmış nufus kayıt örneği ve yeminli tercümandan Türkçe çevirisi ve bir fotokopisi
4. İyi hal kağıdı ve yeminli tercümandan Türkçe çevirisi ve bir fotokopisi.
5. Velayeti altında bulunan ve kendisi ile birlikte Türk vatandaşlığını kazanması istenen çocuk var ise diğer ebeveynin muvafakatnamesi.
Alıntı

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da
Task