KONU ÖTESİ « ÖTEKİ KONULAR METAFİZİK ARAŞTIRMALAR KUR'AN'DA GÖRE GAYBİ VARLIKLAR MELEKLER , CİN, İNS, NEFS, RUH, İBLİS VE ŞEYTAN

KUR'AN'DA GÖRE GAYBİ VARLIKLAR MELEKLER , CİN, İNS, NEFS, RUH, İBLİS VE ŞEYTAN

KUR'AN'DA GÖRE GAYBİ VARLIKLAR MELEKLER , CİN, İNS, NEFS, RUH, İBLİS VE ŞEYTAN

 
  • 0 Oy - 0 Ortalama
 
138
25-09-2021:09:37
#1
KUR'AN- I KERİM’E GÖRE GAYBİ VARLIKLAR VE İNSAN YAZI DİZİSİ -1-

[Resim: kHGzImgzGrd_IBhJjT44H0HFkTcjzklObCq1P40e...ac=s640-nd]

MELEKLER , CİN, İNS, NEFS, RUH, İBLİS VE ŞEYTAN:
MELEKLER: Kur'an-ı Kerim'de gaybi varlıklar hiyerarşisinde melekler en üstte yer almaktadır. Melekler de cinler gibi insanlar yaratılmadan çok önce yaratılmıştır. Zira ilk insan Hz. Âdem henüz yaratılmadan önce Yüce Allah Mele-i ala’da meleklere, “yeryüzünde bir halife yaratacağını” bildirmiştir. Bu âyetler meleklerin, Hz. Âdem’den, dolayısıyla insandan önce var olduklarını göstermektedir.  (Bkz: Bakara 2/30-34; Hicr 15/28-29).
 
Yüce Allah Kur'an'da bir çok ayette çok açık ve kesin bir şekilde meleklere özel isimler de vererek onlardan şahıslaştırmak suretiyle söz etmektedir:
 
De ki: “Cebrâil'e düşman olanlar bilsinler ki, Cebrâil Kur'ân'ı senin gönlüne Allah'ın izniyle indirdi. Kur'ân, kendinden önce gelen kitapları doğrulayıcı, müminler için rehber ve müjdedir.” Kim Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrâîl'e ve Mîkâil'e düşman olursa, bilsin ki Allah da inkârcıların düşmanıdır. (Bakara Suresi 97,98.Ayetler)
 
Gayb Nedir? TDK anlamı: His ve aklın ötesinde kalmış olan, göz önünde bulunmayan ve insanlar açısından kavranamayan manevi alem alanı.
 
İnsanlar açısından varlıklar, duyu organları ile algılanabilen ve algılanamayanlar olarak iki gruba ayrılırlar. Sözlükteki geniş manalarında melek kelimesi “haber getiren, elçi, dirayetli
güçlü ve kuvvetli” gibi mânalara da gelmektedir. Melek kelimesinin çoğulu ise melâikedir. Kur’ân-ı Kerim’in de meleklerin farklı kılıklarda insanlar arasında göründüklerine dair çok ayet yer alır.
(Ayrıca Bkz; Ankebût 33, Âl-i İmrân 42-44, Meryem 16-21, Necm 5-7, Tekvîr 23, Enfâl 9, Tevbe 26, 40, Kadr 4-5)
 
Gaybi varlıklardan birisi olan melekler kainattaki düzeni idare etmesi ve sürdürmesi ile görevii olan, Allah’a itirazı olmayan, Kendilerine verilen emirleri itiraz etmeden yapan, görevlendirilmiş memur varlıklardır:
 
“Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. O ateşin başında gayet katı, çetin, Allah’ın kendilerine verdiği emirlere karşı gelmeyen ve kendilerine emredilen şeyi yapan melekler vardır”.  (Tahrîm Suresi 6. Ayet)
 
İnsan 5 duyu organları ile her şeyi görecek ve algılayacak tarzda yaratılmamıştır. İnsanlar çıplak gözle bazı şeyleri ve varlıkları görememektedir: Örneğin havayı, aklımızı, ruhumuzu, tellerden geçen elektriği göremediğimiz gibi. Kur’ân-ı Kerim’de meleklerin vasıfları hakkında verilen en açık bilgi onların kanatlı olduklarıdır:
 
“Gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan Allah'a hamdolsun. O, yaratmada dilediği arttırmayı yapar. Şüphesiz Allah, her şeye gücü yetendir.”  (Fâtır Suresi 1. Ayet)
 
Meleklere, şehvet ve gazap gibi kendilerini kötülüğe götürecek duygular ve bağımsız bir irade verilmemiştir. Onlar bu farklı özellikleriyle cinlerden ve insanlardan ayrılmaktadır. İnsanlarda ve cinlerde hem hayır hem de şer işleme, özgür irade kullanma, seçme ve karar verme kabiliyeti
vardır.
 
Onlar (Melekler), üstlerindeki Rablerinden korkarlar ve kendilerine ne emrolunursa onu yaparlar.  (Nahl 50. Ayet) Ayrıca Bkz; Enbiyâ 26-27, Enbiyâ 19-20, Nahl 49-50.
 
Melekler , Cin, İns, Nefs, Ruh, İblis Ve Şeytan Yazı Dizisi Devam Edecek...!
 
RABBİ ZİDNİ İLMEN VE İMANEN VE ELHIKNİ BİSSALİHİN.
Kur'an-i Metafizik Araştırmacı.
DoğaötesiAraştırman
25-09-2021:09:37 #1

KUR'AN- I KERİM’E GÖRE GAYBİ VARLIKLAR VE İNSAN YAZI DİZİSİ -1-

[Resim: kHGzImgzGrd_IBhJjT44H0HFkTcjzklObCq1P40e...ac=s640-nd]

MELEKLER , CİN, İNS, NEFS, RUH, İBLİS VE ŞEYTAN:
MELEKLER: Kur'an-ı Kerim'de gaybi varlıklar hiyerarşisinde melekler en üstte yer almaktadır. Melekler de cinler gibi insanlar yaratılmadan çok önce yaratılmıştır. Zira ilk insan Hz. Âdem henüz yaratılmadan önce Yüce Allah Mele-i ala’da meleklere, “yeryüzünde bir halife yaratacağını” bildirmiştir. Bu âyetler meleklerin, Hz. Âdem’den, dolayısıyla insandan önce var olduklarını göstermektedir.  (Bkz: Bakara 2/30-34; Hicr 15/28-29).
 
Yüce Allah Kur'an'da bir çok ayette çok açık ve kesin bir şekilde meleklere özel isimler de vererek onlardan şahıslaştırmak suretiyle söz etmektedir:
 
De ki: “Cebrâil'e düşman olanlar bilsinler ki, Cebrâil Kur'ân'ı senin gönlüne Allah'ın izniyle indirdi. Kur'ân, kendinden önce gelen kitapları doğrulayıcı, müminler için rehber ve müjdedir.” Kim Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrâîl'e ve Mîkâil'e düşman olursa, bilsin ki Allah da inkârcıların düşmanıdır. (Bakara Suresi 97,98.Ayetler)
 
Gayb Nedir? TDK anlamı: His ve aklın ötesinde kalmış olan, göz önünde bulunmayan ve insanlar açısından kavranamayan manevi alem alanı.
 
İnsanlar açısından varlıklar, duyu organları ile algılanabilen ve algılanamayanlar olarak iki gruba ayrılırlar. Sözlükteki geniş manalarında melek kelimesi “haber getiren, elçi, dirayetli
güçlü ve kuvvetli” gibi mânalara da gelmektedir. Melek kelimesinin çoğulu ise melâikedir. Kur’ân-ı Kerim’in de meleklerin farklı kılıklarda insanlar arasında göründüklerine dair çok ayet yer alır.
(Ayrıca Bkz; Ankebût 33, Âl-i İmrân 42-44, Meryem 16-21, Necm 5-7, Tekvîr 23, Enfâl 9, Tevbe 26, 40, Kadr 4-5)
 
Gaybi varlıklardan birisi olan melekler kainattaki düzeni idare etmesi ve sürdürmesi ile görevii olan, Allah’a itirazı olmayan, Kendilerine verilen emirleri itiraz etmeden yapan, görevlendirilmiş memur varlıklardır:
 
“Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. O ateşin başında gayet katı, çetin, Allah’ın kendilerine verdiği emirlere karşı gelmeyen ve kendilerine emredilen şeyi yapan melekler vardır”.  (Tahrîm Suresi 6. Ayet)
 
İnsan 5 duyu organları ile her şeyi görecek ve algılayacak tarzda yaratılmamıştır. İnsanlar çıplak gözle bazı şeyleri ve varlıkları görememektedir: Örneğin havayı, aklımızı, ruhumuzu, tellerden geçen elektriği göremediğimiz gibi. Kur’ân-ı Kerim’de meleklerin vasıfları hakkında verilen en açık bilgi onların kanatlı olduklarıdır:
 
“Gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan Allah'a hamdolsun. O, yaratmada dilediği arttırmayı yapar. Şüphesiz Allah, her şeye gücü yetendir.”  (Fâtır Suresi 1. Ayet)
 
Meleklere, şehvet ve gazap gibi kendilerini kötülüğe götürecek duygular ve bağımsız bir irade verilmemiştir. Onlar bu farklı özellikleriyle cinlerden ve insanlardan ayrılmaktadır. İnsanlarda ve cinlerde hem hayır hem de şer işleme, özgür irade kullanma, seçme ve karar verme kabiliyeti
vardır.
 
Onlar (Melekler), üstlerindeki Rablerinden korkarlar ve kendilerine ne emrolunursa onu yaparlar.  (Nahl 50. Ayet) Ayrıca Bkz; Enbiyâ 26-27, Enbiyâ 19-20, Nahl 49-50.
 
Melekler , Cin, İns, Nefs, Ruh, İblis Ve Şeytan Yazı Dizisi Devam Edecek...!
 
RABBİ ZİDNİ İLMEN VE İMANEN VE ELHIKNİ BİSSALİHİN.
Kur'an-i Metafizik Araştırmacı.

 
  • 0 Oy - 0 Ortalama
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi