FLEMENKÇE & TÜRKÇE DERS FLEMENKÇE « YAZILI DERSLER 5 (Handleiding) NEDERLANDS VOOR BUITENLANDERS..!

5 (Handleiding) NEDERLANDS VOOR BUITENLANDERS..!

5 (Handleiding) NEDERLANDS VOOR BUITENLANDERS..!

 
  • 0 Oy - 0 Ortalama
 
Administrator
Administrator
317
22-01-2011:21:28
#1
5 Handleiding ==>aciklama

konuda geçen kelimelerin türkçesi:
Handleiding = klavuz, rehber
luister = dinle
lees = oku
gebruik = kullan
woordenlijst = sözcükler listesi
als = şayet
alles = hepsi, herşey
begrijpt = anlamak
kijken =bakmak
controleer =kontrol etmek
via = aracılıgıyla
gatentekst = doldurulması icin bos bırakılan yerler
of = veya
ga = devam et
verder = devam
terug = geriye dön
lukt = iyi gidiyorsa
herhaal = tekrarla
een paar = birkaç
oude =eski
cassette = kaset
tekst = metin
zeg...na = söyleneni tekrarlama
dit = bu
proces = süreç
tot = -ceye/-caya kadar
helemaal = tamamen
woorden = kelimeler
in cursief =yatık italik
nieuw = yeni
betekenis =anlamı manası
vind = bulursun, görürsün
naast = yanında yanındaki
andere = diğer
geleerd = ögrendin
kent = bilmek
sluit = kapatmak
hierin = burada
ontbreekt = eksik olan
aantal = birkaç bir miktar
weet = bilmek
ontbreken = eksik olan
schrijf = yazmak
om... te = -mak/-mek için
juiste = doğru olan
vinden = bulmak
begin = başlamak
weer = tekrar
punt = konu, başlık
oefeningen = alıştırma
vaak = sık sık
onthoud = akılda tutmak
beter = daha iyi

1. Luister naar de cassette, lees de tekst in het boek en zeg alles na. Herhaal dit proces tot je de tekst helemaal begrijpt. Woorden in cursief zijn nieuw: de betekenis vind je in de woordenlijst naast de tekst. De andere woorden heb je al geleerd. Dat zijn oude woorden. Ben je de betekenis van een oud woord vergeten? Kijk in de index achter in je boek.
kaseti dinle, kitaptaki dersi oku ve hepsini geri yap, metni anlayana kadar bu sekilde tekrarla. (kurstaki) kelimeler yeni: metnin yanindaki sozlukte anlamlarini bulabilirsin. diger kelimeleri onceden ogrenmistin. onlar eski kelimeler. eski kelimenin anlaminimi unuttun? kitabinin arkasindaki icerikten bak

2. Wanneer je de tekst helemaal begrijpt en alle woorden kent, sluit dan je boek. Luister naar de tekst zonder boek, en zeg alles na. Herhaal dit proces tot je de tekst goed kent.
ne zaman metni ve hep kelimeleri ogrendiysen, kitabini kapat.metni nitapsiz dinle ve hepsini tekrarla

3. Ga nu naar de gatentekst. Hierin ontbreekt een aantal woorden. Als je de tekst goed hebt geleerd, weet je welke woorden ontbreken. Schrijf geen woorden in je boek.
(gatentekste) git. burda bazi kelimeler eksk. eger metni iyi ogrendiysen, hangi kelimelerin eksk oldugunu biliyorsundur.

4. Lukt het niet goed om de juiste woorden te vinden dan begin je weer bij punt 1 of 2. Lukt het wel dan ga je naar de vragen en de
oefeningen. Gebruik hierbij de tekst, de grammatica en de woordenlijst.
dogru kelimeleri bulamayi basaramadinmi?, o zaman 1 veya 2 den yenden basliyorsun. eger basardiysan soru ve alistirmalara git. bunun yaninda metni ve kelime listesini kullanabilirsin.

5. Herhaal de oude teksten vaak. Dan onthoud je de woorden beter.
eski metinleri skca tekrarla, o zaman kelimeleri daha iyi aklinda tutarsin

Luister! Lees! Kijk! ===> dinle! oku! bak!


(Luisteren - ik luister) ==> dinlemek- dinliyorum
(lezen - ik lees) ==> okumak- okuyorum
(herhalen - ik herhaal) ==> tekrarlamak- tekrarliyorum
(sluiten - ik sluit) ==> kapatmak- kapatiyorum
(gaan - ik ga) ==> gitmek- gidiyorum
(schrijven - ik schrijf) ==> yazmak -yaziyorum

Luister naar de casette! ==> kaseti dinle
Lees de tekst! ==> metni oku!
Herhaal dit proces! ==> bu olayi tekrarla
Sluit je boek! ==> kitabi kapat!
Ga naar de gatentekst!==> gaten tekskte git!
Schrijf geen woorden in je boek! ==> kitabina kelimeler yazma!

--------------------------------------------------------------------------------

Hierin ==> burda/buranin icinde

hierin = in de gatentekst ==> burda- gatentekstin icinde


--------------------------------------------------------------------------------

niet - wel ==> (olumsuzlul-olumluluk eki (degil/)
Ik kom niet, hij komt wel. ==> gelmiyorum - geliyorum
Het lukt niet goed - het lukt wel goed. ==> olmuyor -oluyor
Ik woon niet in Delft, Anne woont wel in Delft. ==>ben Delft''te oturmuyorum, Anne oturuyor


--------------------------------------------------------------------------------

nazeggen - zeg na==> tekrar soylemek - tekrar soyle

Ik zeg alle woorden na. ==> her kelimeyi tekrar soyluyorum
Zeg alles na! ==> hepsini tekrar soyle
Je moet alles nazeggen. ==> hepsini tekrar soylemeliyim


--------------------------------------------------------------------------------

nieuw - nieuwe ==> (yeni)
Woorden in cursief zijn nieuw. ==> olayin(konunun) icindeki kelimeler yeni
Woorden in cursief zijn nieuwe woorden ==> olayin(konunun) icindeki kelimeler, yeni kelimelerdir

De andere woorden zijn oud. ==> diger kelimeler eski
Dat zijn oude woorden. ==> onlar eski kelimeler


--------------------------------------------------------------------------------

geen - niet ==> yok- degil)

Jullie krijgen in het weekend geen les. ==> hafta sonu ders almiyorsunuz
Ik vind Nederlands geen moeilijke taal. ==> hollandacayi zor dil olarak bulmuyorum

Lukt het niet goed, ... ==>iyi olmuyormu?
In het weekend werken veel mensen niet. ==> hafta sonunda bi cok insan calismiyor
Nederlands is niet moeilijk. ==> hollandaca zor degil

BEGINNERS=>HELP TEKSTEN => DERS 5
Administrator
22-01-2011:21:28 #1

5 Handleiding ==>aciklama

konuda geçen kelimelerin türkçesi:
Handleiding = klavuz, rehber
luister = dinle
lees = oku
gebruik = kullan
woordenlijst = sözcükler listesi
als = şayet
alles = hepsi, herşey
begrijpt = anlamak
kijken =bakmak
controleer =kontrol etmek
via = aracılıgıyla
gatentekst = doldurulması icin bos bırakılan yerler
of = veya
ga = devam et
verder = devam
terug = geriye dön
lukt = iyi gidiyorsa
herhaal = tekrarla
een paar = birkaç
oude =eski
cassette = kaset
tekst = metin
zeg...na = söyleneni tekrarlama
dit = bu
proces = süreç
tot = -ceye/-caya kadar
helemaal = tamamen
woorden = kelimeler
in cursief =yatık italik
nieuw = yeni
betekenis =anlamı manası
vind = bulursun, görürsün
naast = yanında yanındaki
andere = diğer
geleerd = ögrendin
kent = bilmek
sluit = kapatmak
hierin = burada
ontbreekt = eksik olan
aantal = birkaç bir miktar
weet = bilmek
ontbreken = eksik olan
schrijf = yazmak
om... te = -mak/-mek için
juiste = doğru olan
vinden = bulmak
begin = başlamak
weer = tekrar
punt = konu, başlık
oefeningen = alıştırma
vaak = sık sık
onthoud = akılda tutmak
beter = daha iyi

1. Luister naar de cassette, lees de tekst in het boek en zeg alles na. Herhaal dit proces tot je de tekst helemaal begrijpt. Woorden in cursief zijn nieuw: de betekenis vind je in de woordenlijst naast de tekst. De andere woorden heb je al geleerd. Dat zijn oude woorden. Ben je de betekenis van een oud woord vergeten? Kijk in de index achter in je boek.
kaseti dinle, kitaptaki dersi oku ve hepsini geri yap, metni anlayana kadar bu sekilde tekrarla. (kurstaki) kelimeler yeni: metnin yanindaki sozlukte anlamlarini bulabilirsin. diger kelimeleri onceden ogrenmistin. onlar eski kelimeler. eski kelimenin anlaminimi unuttun? kitabinin arkasindaki icerikten bak

2. Wanneer je de tekst helemaal begrijpt en alle woorden kent, sluit dan je boek. Luister naar de tekst zonder boek, en zeg alles na. Herhaal dit proces tot je de tekst goed kent.
ne zaman metni ve hep kelimeleri ogrendiysen, kitabini kapat.metni nitapsiz dinle ve hepsini tekrarla

3. Ga nu naar de gatentekst. Hierin ontbreekt een aantal woorden. Als je de tekst goed hebt geleerd, weet je welke woorden ontbreken. Schrijf geen woorden in je boek.
(gatentekste) git. burda bazi kelimeler eksk. eger metni iyi ogrendiysen, hangi kelimelerin eksk oldugunu biliyorsundur.

4. Lukt het niet goed om de juiste woorden te vinden dan begin je weer bij punt 1 of 2. Lukt het wel dan ga je naar de vragen en de
oefeningen. Gebruik hierbij de tekst, de grammatica en de woordenlijst.
dogru kelimeleri bulamayi basaramadinmi?, o zaman 1 veya 2 den yenden basliyorsun. eger basardiysan soru ve alistirmalara git. bunun yaninda metni ve kelime listesini kullanabilirsin.

5. Herhaal de oude teksten vaak. Dan onthoud je de woorden beter.
eski metinleri skca tekrarla, o zaman kelimeleri daha iyi aklinda tutarsin

Luister! Lees! Kijk! ===> dinle! oku! bak!


(Luisteren - ik luister) ==> dinlemek- dinliyorum
(lezen - ik lees) ==> okumak- okuyorum
(herhalen - ik herhaal) ==> tekrarlamak- tekrarliyorum
(sluiten - ik sluit) ==> kapatmak- kapatiyorum
(gaan - ik ga) ==> gitmek- gidiyorum
(schrijven - ik schrijf) ==> yazmak -yaziyorum

Luister naar de casette! ==> kaseti dinle
Lees de tekst! ==> metni oku!
Herhaal dit proces! ==> bu olayi tekrarla
Sluit je boek! ==> kitabi kapat!
Ga naar de gatentekst!==> gaten tekskte git!
Schrijf geen woorden in je boek! ==> kitabina kelimeler yazma!

--------------------------------------------------------------------------------

Hierin ==> burda/buranin icinde

hierin = in de gatentekst ==> burda- gatentekstin icinde


--------------------------------------------------------------------------------

niet - wel ==> (olumsuzlul-olumluluk eki (degil/)
Ik kom niet, hij komt wel. ==> gelmiyorum - geliyorum
Het lukt niet goed - het lukt wel goed. ==> olmuyor -oluyor
Ik woon niet in Delft, Anne woont wel in Delft. ==>ben Delft''te oturmuyorum, Anne oturuyor


--------------------------------------------------------------------------------

nazeggen - zeg na==> tekrar soylemek - tekrar soyle

Ik zeg alle woorden na. ==> her kelimeyi tekrar soyluyorum
Zeg alles na! ==> hepsini tekrar soyle
Je moet alles nazeggen. ==> hepsini tekrar soylemeliyim


--------------------------------------------------------------------------------

nieuw - nieuwe ==> (yeni)
Woorden in cursief zijn nieuw. ==> olayin(konunun) icindeki kelimeler yeni
Woorden in cursief zijn nieuwe woorden ==> olayin(konunun) icindeki kelimeler, yeni kelimelerdir

De andere woorden zijn oud. ==> diger kelimeler eski
Dat zijn oude woorden. ==> onlar eski kelimeler


--------------------------------------------------------------------------------

geen - niet ==> yok- degil)

Jullie krijgen in het weekend geen les. ==> hafta sonu ders almiyorsunuz
Ik vind Nederlands geen moeilijke taal. ==> hollandacayi zor dil olarak bulmuyorum

Lukt het niet goed, ... ==>iyi olmuyormu?
In het weekend werken veel mensen niet. ==> hafta sonunda bi cok insan calismiyor
Nederlands is niet moeilijk. ==> hollandaca zor degil

BEGINNERS=>HELP TEKSTEN => DERS 5

 
  • 0 Oy - 0 Ortalama
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi
Benzer Konular...
Cevaplar: 0
Gösterim: 4,618
08-03-2011:18:04
Son Mesaj tarafından editor
Cevaplar: 0
Gösterim: 3,915
08-03-2011:18:02
Son Mesaj tarafından editor
Cevaplar: 0
Gösterim: 5,327
08-03-2011:17:59
Son Mesaj tarafından editor
Cevaplar: 0
Gösterim: 4,606
08-03-2011:17:56
Son Mesaj tarafından editor
Cevaplar: 0
Gösterim: 3,713
08-03-2011:17:53
Son Mesaj tarafından editor
Cevaplar: 0
Gösterim: 3,850
08-03-2011:17:51
Son Mesaj tarafından editor
Cevaplar: 0
Gösterim: 4,513
08-03-2011:17:50
Son Mesaj tarafından editor
Cevaplar: 0
Gösterim: 3,509
08-03-2011:17:48
Son Mesaj tarafından editor
Cevaplar: 0
Gösterim: 4,047
08-03-2011:17:47
Son Mesaj tarafından editor