HOLLANDALI GURBETÇİLER / HOLLANDALI TÜRKLER NL « HOLLANDA ANAYASASI Türkçe HOLLANDA KRALLIĞI ANAYASASI - Bölüm 4. Danıştay, Sayıştay, Kamu Denetçiliği

HOLLANDA KRALLIĞI ANAYASASI - Bölüm 4. Danıştay, Sayıştay, Kamu Denetçiliği

HOLLANDA KRALLIĞI ANAYASASI - Bölüm 4. Danıştay, Sayıştay, Kamu Denetçiliği

 
  • 0 Oy - 0 Ortalama
 
Sahin
Forum Kurucusu
856
30-06-2014:16:16
#1
Bölüm 4.
Danıştay, Sayıştay, Kamu Denetçiliği ve
Daimi Danışma Kurulları :

Madde 73.
1. Yasa tasarılarında, genel idari konularda ve Parlamentonun
onaylayacağı antlaşmalarda, Danıştay veya Danıştayın bir dairesinin görüşü
alınır. Kanunla belirlenebilecek durumlarda söz konusu görüş aranmayabilir.
2. Danıştay veya Danıştayın bir dairesi Kraliyet kararnamesiyle karara
bağlanacak idari uyuşmazlıkları araştırmakla ve bu anlaşmazlıkla ilgili olarak
verilecek karar hakkında tavsiyede bulunmakla sorumludur.
3. Kanun, Danıştayı veya Danıştayın bir dairesini idari uyuşmazlıklarla
ilgili karar vermekle görevlendirebilir.

Madde 74.
1. Danıştaya Kral başkanlık eder. Kral’ın muhtemel halefi onsekiz yaşını
doldurduğu anda Danıştaya üye olma hakkına sahiptir. Kraliyet ailesinin diğer
mensupları da kanunla Danıştaya üye olabilirler.
2. Danıştay üyeleri Kraliyet kararnamesiyle ömür boyu atanır.
3. Kendi istekleriyle veya kanunla belirlenecek bir yaşta üyelikleri sona
erer.
4. Kanunun belirlediği durumlarda üyeler Danıştay tarafından geçici bir
süre görevden alınabilirler veya üyeliklerine son verilebilir.
5. Üyelerin hukuki statüleri kanunla düzenlenir.

Madde 75.
1. Danıştayın teşekkülü, yapısı ve yetkileri kanunla düzenlenir.
2. Danıştay veya Danıştayın bir dairesine kanunla başka görevler de
verilebilir.  371

Madde 76.
Sayıştay, devletin gelir ve giderlerini incelemekle görevlidir.

Madde 77.
1. Her bir Sayıştay üyesi, Temsilciler Meclisi tarafından hazırlanan üç
kişilik aday listeden, ömür boyu bu göreve atanır.
2. Kendi istekleriyle veya kanunun belirleyeceği bir yaşta üyelikleri son
bulur.
3. Kanunun belirlediği durumlarda üyeler Yüksek Mahkeme tarafından
geçici bir süre görevden alınabilir veya üyeliklerine son verilebilir.
4. Üyelerin hukuki statüleri kanunla belirlenir.

Madde 78.
1. Sayıştayın teşekkülü, yapısı ve yetkileri kanunla düzenlenir.
2. Sayıştaya kanunla başka görevler de verilebilir.
Madde 78a.
1. Devletin yürütme mercilerinin ve kanunla belirlenen diğer idari
mercilerin işlemleri, talep üzerine ya da resen Baş Kamu Denetçisi tarafından
incelenir.
2. Baş Kamu Denetçisi ve Baş Kamu Denetçisi Vekili Temsilciler Meclisi
tarafından kanunda belirtilen süreyle göreve atanırlar. Kendi istekleriyle veya
kanunun belirleyeceği bir yaşta görevlerinden ayrılabilirler. Kanunun belirlediği
durumlarda Temsilciler Meclisi tarafından geçici bir süre görevden alınabilir
veya görevlerine son verilebilir. Hukuki statüleri diğer bakımlardan kanunla
düzenlenir.
3. Baş Kamu Denetçisinin yetkileri ve yöntemleri kanunla düzenlenir.
4. Kanun marifetiyle ya da kanun uyarınca Baş Kamu Denetçisine yeni
görevler verilebilir.

Madde 79.
1. Devletin yasama ve yürütmeye ilişkin daimi danışma kurulları kanuni
düzenlemeyle oluşturulabilir.
2. Kanun bu kuralların kuruluşunu, yapısını ve yetkilerini belirler.
3. Bu kuruluşlara danışma görevlerinden başka görevler de kanunla
verilebilir.

Madde 80.
1. Bu bölümde düzenlenen kuralların ve tavsiyelerinin açıklanması,
kanunun belirleyeceği kurallarla olur.
2. Yasa tasarılarıyla ilgili olarak Kral tarafından veya onun namına
yapılan tavsiyeler, kanunla belirlenecek durumlar haricinde, Parlamentoya
sunulur.

ÖM ile soru cevaplamiyoruz! Forum'a yazın cevaplardan herkes yararlansın!
Sahin
30-06-2014:16:16 #1

Bölüm 4.
Danıştay, Sayıştay, Kamu Denetçiliği ve
Daimi Danışma Kurulları :

Madde 73.
1. Yasa tasarılarında, genel idari konularda ve Parlamentonun
onaylayacağı antlaşmalarda, Danıştay veya Danıştayın bir dairesinin görüşü
alınır. Kanunla belirlenebilecek durumlarda söz konusu görüş aranmayabilir.
2. Danıştay veya Danıştayın bir dairesi Kraliyet kararnamesiyle karara
bağlanacak idari uyuşmazlıkları araştırmakla ve bu anlaşmazlıkla ilgili olarak
verilecek karar hakkında tavsiyede bulunmakla sorumludur.
3. Kanun, Danıştayı veya Danıştayın bir dairesini idari uyuşmazlıklarla
ilgili karar vermekle görevlendirebilir.

Madde 74.
1. Danıştaya Kral başkanlık eder. Kral’ın muhtemel halefi onsekiz yaşını
doldurduğu anda Danıştaya üye olma hakkına sahiptir. Kraliyet ailesinin diğer
mensupları da kanunla Danıştaya üye olabilirler.
2. Danıştay üyeleri Kraliyet kararnamesiyle ömür boyu atanır.
3. Kendi istekleriyle veya kanunla belirlenecek bir yaşta üyelikleri sona
erer.
4. Kanunun belirlediği durumlarda üyeler Danıştay tarafından geçici bir
süre görevden alınabilirler veya üyeliklerine son verilebilir.
5. Üyelerin hukuki statüleri kanunla düzenlenir.

Madde 75.
1. Danıştayın teşekkülü, yapısı ve yetkileri kanunla düzenlenir.
2. Danıştay veya Danıştayın bir dairesine kanunla başka görevler de
verilebilir.  371

Madde 76.
Sayıştay, devletin gelir ve giderlerini incelemekle görevlidir.

Madde 77.
1. Her bir Sayıştay üyesi, Temsilciler Meclisi tarafından hazırlanan üç
kişilik aday listeden, ömür boyu bu göreve atanır.
2. Kendi istekleriyle veya kanunun belirleyeceği bir yaşta üyelikleri son
bulur.
3. Kanunun belirlediği durumlarda üyeler Yüksek Mahkeme tarafından
geçici bir süre görevden alınabilir veya üyeliklerine son verilebilir.
4. Üyelerin hukuki statüleri kanunla belirlenir.

Madde 78.
1. Sayıştayın teşekkülü, yapısı ve yetkileri kanunla düzenlenir.
2. Sayıştaya kanunla başka görevler de verilebilir.
Madde 78a.
1. Devletin yürütme mercilerinin ve kanunla belirlenen diğer idari
mercilerin işlemleri, talep üzerine ya da resen Baş Kamu Denetçisi tarafından
incelenir.
2. Baş Kamu Denetçisi ve Baş Kamu Denetçisi Vekili Temsilciler Meclisi
tarafından kanunda belirtilen süreyle göreve atanırlar. Kendi istekleriyle veya
kanunun belirleyeceği bir yaşta görevlerinden ayrılabilirler. Kanunun belirlediği
durumlarda Temsilciler Meclisi tarafından geçici bir süre görevden alınabilir
veya görevlerine son verilebilir. Hukuki statüleri diğer bakımlardan kanunla
düzenlenir.
3. Baş Kamu Denetçisinin yetkileri ve yöntemleri kanunla düzenlenir.
4. Kanun marifetiyle ya da kanun uyarınca Baş Kamu Denetçisine yeni
görevler verilebilir.

Madde 79.
1. Devletin yasama ve yürütmeye ilişkin daimi danışma kurulları kanuni
düzenlemeyle oluşturulabilir.
2. Kanun bu kuralların kuruluşunu, yapısını ve yetkilerini belirler.
3. Bu kuruluşlara danışma görevlerinden başka görevler de kanunla
verilebilir.

Madde 80.
1. Bu bölümde düzenlenen kuralların ve tavsiyelerinin açıklanması,
kanunun belirleyeceği kurallarla olur.
2. Yasa tasarılarıyla ilgili olarak Kral tarafından veya onun namına
yapılan tavsiyeler, kanunla belirlenecek durumlar haricinde, Parlamentoya
sunulur.


ÖM ile soru cevaplamiyoruz! Forum'a yazın cevaplardan herkes yararlansın!

 
  • 0 Oy - 0 Ortalama
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi