HOLLANDALI GURBETÇİLER / HOLLANDALI TÜRKLER NL « HOLLANDA ANAYASASI Türkçe HOLLANDA KRALLIĞI ANAYASASI - Bölüm 8. Anayasayı Değiştirme Usulü

HOLLANDA KRALLIĞI ANAYASASI - Bölüm 8. Anayasayı Değiştirme Usulü

HOLLANDA KRALLIĞI ANAYASASI - Bölüm 8. Anayasayı Değiştirme Usulü

 
  • 0 Oy - 0 Ortalama
 
Sahin
Forum Kurucusu
857
30-06-2014:16:25
#1
Bölüm 8.
Anayasayı Değiştirme Usulü

Madde 137.
1. Anayasada değişiklik öngören teklifte belirtilen şekildeki bir
değişikliğin görüşülebileceği bir kanunda belirtilir.
2. Temsilciler Meclisi, Kral tarafından veya onun namına, ya da öteki
türlü sunulan bir teklif üzerine bu amaçla sunulan Yasa Teklifini birden fazla
sayıda yasa teklifine ayırabilir.
3. Birinci fıkrada anılan yasa teklifinin ilânından sonra Temsilciler
Meclisi feshedilir.
4. Yeni Temsilciler Meclisinin teşekkülünden sonra, Parlamentonun iki
meclisi ilk fıkrada anılan Yasa Teklifini ikinci kez okunduktan sonra görüşmeye
başlar. Bu yasa teklifi kullanılan oyların ancak en az üçte ikisinin oyunu almışsa
kabul edilebilir.
5. Temsilciler Meclisi ancak kullanılan oyların en az üçte ikisinin kabulü
halinde, Kral tarafından veya onun namına, ya da öteki türlü sunulan bir
Anayasa Değişiklik Kanun Teklifini birden fazla sayıda yasa teklifine ayırabilir.

Madde 138.
1. İkinci oturumda kabul edilen önergeler Kral tarafından Anayasa
değişikliği olarak onaylanmadığı sürece, kanunla:
a) Kabul edilen önergeler ve Anayasada değişmeyen maddeler, mümkün
olduğu kadar uyumlu hale getirilir.
b) Bölümlerin, paragrafların, maddelerin ve başlıkların düzenleri ve
yerleri değiştirilebilir.
2. Birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen düzenlemeyi içeren yasa teklifi,
her iki Meclis tarafından ancak kullanılan oyların en az üçte ikisiyle kabul
edilebilir.  381

Madde 139.
Parlamento tarafından kabul edilen ve Kral tarafından onaylanan Anayasa
değişiklikleri, yayımlandıktan hemen sonra yürürlüğe girer.

Madde 140.
Anayasa değişikliğine aykırı olan yürürlükteki diğer kanunlar,
düzenlemeler ve kararlar, Anayasaya uygun olarak değişiklik getirilinceye kadar
yürürlükte kalırlar.

Madde 141.
Değişen Anayasa metni Kraliyet kararnameleriyle ilân edilir ve
paragraflar ve maddeler ve bunlara yapılan atıflar buna uygun olarak yeniden
numaralandırılabilir.

Madde 142.
Anayasa, kanunla, Kraliyet Statüsüne uygun hale getirilir. Bu konuda
139, 140 ve 141’inci madde hükümleri gerekli değişikliklerle uygulanır. 382


Ek Maddeler

Madde I.
(Bu madde 10 Temmuz 1995 tarihli ve 402 sayılı Resmi Gazete’de
yayınlanan yasa ile yürürlükten kaldırılmıştır).
Madde II.–VIII.
(10 Temmuz 1995 tarihli ve 404 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yasa
ile bu maddeler yürürlükten kaldırılmıştır).
Madde IX.
Savaş Suçları Kararnamesiyle ceza kapsamına alınan suçlar için 16’ncı
madde hükümleri uygulanmaz.
Madde X.
(Bu madde 10 Temmuz 1995 tarihli ve 404 sayılı Resmi Gazete’de
yayınlanan yasa ile yürürlükten kaldırılmıştır).
Madde XI.
(Bu madde 6 Ekim 1999 tarihli ve 454 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan
yasa ile yürürlükten kaldırılmıştır).
Madde XII.–XVI.
(10 Temmuz 1995 tarihli ve 404 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yasa
ile bu maddeler yürürlükten kaldırılmıştır).
Madde XVII.
(Bu madde 28 Şubat 1999 tarihli ve 135 sayılı Resmi Gazete’de
yayınlanan yasa ile yürürlükten kaldırılmıştır).
Madde XVIII.
(Bu madde 10 Temmuz 1995 tarihli ve 404 sayılı Resmi Gazete’de
yayınlanan yasa ile yürürlükten kaldırılmıştır).
Madde XIX.
1972 Anayasasının 81’inci maddesinde yer alan ilân metni, 1972
Anayasasının 123, 124, 127, 128 ve 130’uncu maddelerinde yer alan, yasa
teklifi beraberinde Parlamentonun bir kanadının diğerine ya da Kral’a
gönderdiği mesajın lafzı, ya da Kral’ın söz konusu yasa teklifine ilişkin kararını
Parlamentoya bildirdiği mesajda yer alan ifadeler, diğer düzenlemeler
yapılıncaya kadar yürürlükte kalmayı sürdüreceklerdir.
Madde XX.
(Bu madde 10 Temmuz 1995 tarihli ve 404 sayılı Resmi Gazete’de
yayınlanan yasa ile yürürlükten kaldırılmıştır).
Madde XXI.
(Bu madde 6 Ekim 1999 tarihli ve 454 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan
yasa ile yürürlükten kaldırılmıştır).  383
Madde XXII.–XXIII.
(10 Temmuz 1995 tarihli ve 404 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yasa
ile bu maddeler yürürlükten kaldırılmıştır).
Madde XXIV.–XXV.
(25 Şubat 1999 tarihli ve 135 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yasa ile
bu maddeler yürürlükten kaldırılmıştır).
Madde XXVI.–XXIX.
(10 Temmuz 1995 tarihli ve 404 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yasa
ile bu maddeler yürürlükten kaldırılmıştır).
Madde XXX.
(Bu madde 6 Ekim 1999 tarihli ve 454 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan
yasa ile yürürlükten kaldırılmıştır).   384

1972 Anayasasının Halen Yürürlükte Olan Maddeleri

Madde 81.
Kanunların ilân şekli aşağıda belirtildiği gibidir;
“Biz” vb. “Hollanda Kralı” vb.
“Bunu gören ya da okunduğunu duyan herkese selam olsun! Bilinmelidir
ki:
“Bizim incelemelerimiz sonucunda,” vb.
(Kanunun gerekçeleri)
“Bu şekilde, Biz, Danıştayın görüşünü aldıktan sonra ve Parlamentonun
ortak görüşüyle, onayıyla ve anlayışıyla, Bizim onayımızla ve anlayışımızla
açıklıyoruz” vb.
(Kanunun içeriği)
“Verilmiş” vb.
Tahtın Kraliçe’nin yönetiminde olduğu veya Kraliyet yetkilerinin bir
Naip ya da Danıştay tarafından kullanıldığı zamanlarda, bu kanun lafzında
gerekli değişiklikler yapılacaktır.

Madde 130.
Kral, Parlamento tarafından kabul edilmiş bir yasa teklifini onaylayıp
onaylamayacağı konusundaki görüşünü mümkün olduğu kadar kısa süre
içerisinde şu ifadelerle bildirir:
“Kral teklifi kabul etmiştir.”
ya da
“Kral teklifi değerlendirmektedir.”

ÖM ile soru cevaplamiyoruz! Forum'a yazın cevaplardan herkes yararlansın!
Sahin
30-06-2014:16:25 #1

Bölüm 8.
Anayasayı Değiştirme Usulü

Madde 137.
1. Anayasada değişiklik öngören teklifte belirtilen şekildeki bir
değişikliğin görüşülebileceği bir kanunda belirtilir.
2. Temsilciler Meclisi, Kral tarafından veya onun namına, ya da öteki
türlü sunulan bir teklif üzerine bu amaçla sunulan Yasa Teklifini birden fazla
sayıda yasa teklifine ayırabilir.
3. Birinci fıkrada anılan yasa teklifinin ilânından sonra Temsilciler
Meclisi feshedilir.
4. Yeni Temsilciler Meclisinin teşekkülünden sonra, Parlamentonun iki
meclisi ilk fıkrada anılan Yasa Teklifini ikinci kez okunduktan sonra görüşmeye
başlar. Bu yasa teklifi kullanılan oyların ancak en az üçte ikisinin oyunu almışsa
kabul edilebilir.
5. Temsilciler Meclisi ancak kullanılan oyların en az üçte ikisinin kabulü
halinde, Kral tarafından veya onun namına, ya da öteki türlü sunulan bir
Anayasa Değişiklik Kanun Teklifini birden fazla sayıda yasa teklifine ayırabilir.

Madde 138.
1. İkinci oturumda kabul edilen önergeler Kral tarafından Anayasa
değişikliği olarak onaylanmadığı sürece, kanunla:
a) Kabul edilen önergeler ve Anayasada değişmeyen maddeler, mümkün
olduğu kadar uyumlu hale getirilir.
b) Bölümlerin, paragrafların, maddelerin ve başlıkların düzenleri ve
yerleri değiştirilebilir.
2. Birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen düzenlemeyi içeren yasa teklifi,
her iki Meclis tarafından ancak kullanılan oyların en az üçte ikisiyle kabul
edilebilir.  381

Madde 139.
Parlamento tarafından kabul edilen ve Kral tarafından onaylanan Anayasa
değişiklikleri, yayımlandıktan hemen sonra yürürlüğe girer.

Madde 140.
Anayasa değişikliğine aykırı olan yürürlükteki diğer kanunlar,
düzenlemeler ve kararlar, Anayasaya uygun olarak değişiklik getirilinceye kadar
yürürlükte kalırlar.

Madde 141.
Değişen Anayasa metni Kraliyet kararnameleriyle ilân edilir ve
paragraflar ve maddeler ve bunlara yapılan atıflar buna uygun olarak yeniden
numaralandırılabilir.

Madde 142.
Anayasa, kanunla, Kraliyet Statüsüne uygun hale getirilir. Bu konuda
139, 140 ve 141’inci madde hükümleri gerekli değişikliklerle uygulanır. 382


Ek Maddeler

Madde I.
(Bu madde 10 Temmuz 1995 tarihli ve 402 sayılı Resmi Gazete’de
yayınlanan yasa ile yürürlükten kaldırılmıştır).
Madde II.–VIII.
(10 Temmuz 1995 tarihli ve 404 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yasa
ile bu maddeler yürürlükten kaldırılmıştır).
Madde IX.
Savaş Suçları Kararnamesiyle ceza kapsamına alınan suçlar için 16’ncı
madde hükümleri uygulanmaz.
Madde X.
(Bu madde 10 Temmuz 1995 tarihli ve 404 sayılı Resmi Gazete’de
yayınlanan yasa ile yürürlükten kaldırılmıştır).
Madde XI.
(Bu madde 6 Ekim 1999 tarihli ve 454 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan
yasa ile yürürlükten kaldırılmıştır).
Madde XII.–XVI.
(10 Temmuz 1995 tarihli ve 404 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yasa
ile bu maddeler yürürlükten kaldırılmıştır).
Madde XVII.
(Bu madde 28 Şubat 1999 tarihli ve 135 sayılı Resmi Gazete’de
yayınlanan yasa ile yürürlükten kaldırılmıştır).
Madde XVIII.
(Bu madde 10 Temmuz 1995 tarihli ve 404 sayılı Resmi Gazete’de
yayınlanan yasa ile yürürlükten kaldırılmıştır).
Madde XIX.
1972 Anayasasının 81’inci maddesinde yer alan ilân metni, 1972
Anayasasının 123, 124, 127, 128 ve 130’uncu maddelerinde yer alan, yasa
teklifi beraberinde Parlamentonun bir kanadının diğerine ya da Kral’a
gönderdiği mesajın lafzı, ya da Kral’ın söz konusu yasa teklifine ilişkin kararını
Parlamentoya bildirdiği mesajda yer alan ifadeler, diğer düzenlemeler
yapılıncaya kadar yürürlükte kalmayı sürdüreceklerdir.
Madde XX.
(Bu madde 10 Temmuz 1995 tarihli ve 404 sayılı Resmi Gazete’de
yayınlanan yasa ile yürürlükten kaldırılmıştır).
Madde XXI.
(Bu madde 6 Ekim 1999 tarihli ve 454 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan
yasa ile yürürlükten kaldırılmıştır).  383
Madde XXII.–XXIII.
(10 Temmuz 1995 tarihli ve 404 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yasa
ile bu maddeler yürürlükten kaldırılmıştır).
Madde XXIV.–XXV.
(25 Şubat 1999 tarihli ve 135 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yasa ile
bu maddeler yürürlükten kaldırılmıştır).
Madde XXVI.–XXIX.
(10 Temmuz 1995 tarihli ve 404 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yasa
ile bu maddeler yürürlükten kaldırılmıştır).
Madde XXX.
(Bu madde 6 Ekim 1999 tarihli ve 454 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan
yasa ile yürürlükten kaldırılmıştır).   384

1972 Anayasasının Halen Yürürlükte Olan Maddeleri

Madde 81.
Kanunların ilân şekli aşağıda belirtildiği gibidir;
“Biz” vb. “Hollanda Kralı” vb.
“Bunu gören ya da okunduğunu duyan herkese selam olsun! Bilinmelidir
ki:
“Bizim incelemelerimiz sonucunda,” vb.
(Kanunun gerekçeleri)
“Bu şekilde, Biz, Danıştayın görüşünü aldıktan sonra ve Parlamentonun
ortak görüşüyle, onayıyla ve anlayışıyla, Bizim onayımızla ve anlayışımızla
açıklıyoruz” vb.
(Kanunun içeriği)
“Verilmiş” vb.
Tahtın Kraliçe’nin yönetiminde olduğu veya Kraliyet yetkilerinin bir
Naip ya da Danıştay tarafından kullanıldığı zamanlarda, bu kanun lafzında
gerekli değişiklikler yapılacaktır.

Madde 130.
Kral, Parlamento tarafından kabul edilmiş bir yasa teklifini onaylayıp
onaylamayacağı konusundaki görüşünü mümkün olduğu kadar kısa süre
içerisinde şu ifadelerle bildirir:
“Kral teklifi kabul etmiştir.”
ya da
“Kral teklifi değerlendirmektedir.”


ÖM ile soru cevaplamiyoruz! Forum'a yazın cevaplardan herkes yararlansın!

 
  • 0 Oy - 0 Ortalama
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi