Konuyu Değerlendir
  • 0 Oy - 0 Ortalama
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
HOLLANDA KRALLIĞI ANAYASASI - Bölüm 6. Yargının idaresi
#1
Bölüm 6.
Yargının idaresi

Madde 112.
1. Yargı erki, medeni haklar ve alacakla ilgili uyuşmazlıkları
çözümlemekle yükümlüdür.
2. Kanun, medeni haklardan kaynaklanmayan uyuşmazlıkların çözümünü,
yargıya veya yargı sisteminde yer almayan mahkemelere verebilir. Bu davalara
ilişkin muhakeme usulleri ve kararların sonuçları kanunla düzenlenir.

Madde 113.
1. Yargı suç teşkil eden fiilleri yargılamakla yükümlüdür.
2. Devlet kurumlarının başlattıkları disiplin kovuşturmaları kanunla
düzenlenir.
3. Kişi hürriyetlerini kısıtlayıcı cezalar, sadece yargı tarafından verilir.
4. Hollanda dışında ve sıkıyönetim zamanında yargılanmayla ilgili olarak,
kanunla farklı düzenlemeler getirebilir.

Madde 114.
Ölüm cezası verilemez.

Madde 115.
Madde 112’nci maddenin ikinci fıkrasındaki uyuşmazlıklarda idari yargı
yoluna başvurulabilir.

Madde 116.
1. Kanun, yargı sistemini oluşturan mahkemeleri düzenler.
2. Kanun, yargının kuruluşunu, yapısını ve yetkilerini düzenler.
3. Kanun, yargıç niteliği taşımayanların da yargı mensuplarıyla birlikte
yargının yönetimine katılabileceklerini düzenler.
4. Görevleri dâhilinde veya önceki madde uyarınca yargının yönetiminde
yer alan kişilerin yargı mensupları tarafından denetlenmesine ilişkin esaslar
kanunla düzenlenir.

Madde 117.
1. Yargının idaresinden sorumlu yargı mensupları ve Yargıtay Başsavcısı,
Kraliyet kararnameleriyle ömür boyu atanırlar.
2. Kendi istekleriyle ve kanunla belirlenecek bir yaşta görevleri son bulur.  377
3. Yargı mensupları kanunda belirlenen durumlarda yargı sistemine dâhil
bir mahkeme tarafından geçici bir süre görevden alınabilir veya görevlerine son
verilebilir.
4. Yargı mensuplarının hukuki statüleri kanunla belirlenir.

Madde 118.
1. Hollanda Yargıtay (Yüksek Mahkeme) Üyeleri, Temsilciler Meclisi
tarafından seçilen üç aday arasından atanır.
2. Yargıtay, kanunla belirlenen davalar ve sınırlar çerçevesinde, kanun
ihlalinden dolayı mahkeme kararlarının iptalinden (kararların bozulmasından)
sorumludur.
3. Kanun, Yargıtay’a başka görevler de verebilir.

Madde 119.
Parlamentonun mevcut ve sabık üyeleri, bakanlar ve Devlet sekreterleri
görevleri esnasında işledikleri suçlardan dolayı Yargıtay tarafından
yargılanacaklardır. Kraliyet kararnamesi veya Temsilciler Meclisi kararıyla bu
kişiler aleyhine dava açılabilir.

Madde 120.
Kanunların ve uluslararası antlaşmaların anayasaya uygunluğu
mahkemeler tarafından denetlenemez.

Madde 121.
Kanunla belirlenmiş istisnalar haricinde duruşmalar herkese açık şekilde
yapılır ve kararların gerekçesi açıklanır. Kararlar topluma açık olarak duyurulur.

Madde 122.
1. Af, kanunun gösterdiği bir mahkemenin önerisi üzerine ve kanunla
düzenlenecek hükümler göz önünde bulundurarak Kraliyet kararnameleriyle
verilir.
2. Genel af kararı ancak kanunla alınabilir.
İmage
  


Benzer Konular...
Konu: Yazar Cevaplar: Gösterim: Son Mesaj
  HOLLANDA KRALLIĞI ANAYASASI - Bölüm 8. Anayasayı Değiştirme Usulü Sahin 0 1,752 30-06-2014:17:25
Son Mesaj: Sahin
  HOLLANDA KRALLIĞI ANAYASASI - Bölüm 7. Eyaletler, Belediyeler, Su Ġşleri ve Diğer.. Sahin 0 1,906 30-06-2014:17:22
Son Mesaj: Sahin
  HOLLANDA KRALLIĞI ANAYASASI - Bölüm 5. Yasama Erki ve Yürütme §.1. Kanunlar ve ... Sahin 0 1,982 30-06-2014:17:18
Son Mesaj: Sahin
  HOLLANDA KRALLIĞI ANAYASASI - Bölüm 4. Danıştay, Sayıştay, Kamu Denetçiliği Sahin 0 1,185 30-06-2014:17:16
Son Mesaj: Sahin
  HOLLANDA KRALLIĞI ANAYASASI - Bölüm 3. Parlamento §.1. Kuruluş ve Oluşumu Sahin 0 1,905 30-06-2014:17:14
Son Mesaj: Sahin
  HOLLANDA KRALLIĞI ANAYASASI - Bölüm 2. Hükümet §.1. Kral Sahin 0 1,889 30-06-2014:17:13
Son Mesaj: Sahin
  HOLLANDA KRALLIĞI ANAYASASI - Bölüm 1. Temel Haklar Sahin 0 1,959 30-06-2014:17:11
Son Mesaj: SahinBu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
1 Ziyaretçi